Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Projekty

Informacje ogólneEdu4FUTURE IntroductionEdu4FUTURE Introduction jest pierwszym w subregionie tarnowskim projektem ukierunkowanym na rozwój kompetencji i umiejętności środowiska start-upowego, a także na promowanie postaw przedsiębiorczych oraz tzw. przełomowych technologii cyfrowych (np. sztuczna inteligencja, VR/AR/MR, druk 3D, chmura obliczeniowa, Big Data).

Dzięki udziałowi w warsztatach ich uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą praktycznych aspektów zastosowań technologii w przemyśle kreatywnym, wzmocnią swoją postawę przedsiębiorczości oraz uzyskają nowe umiejętności związane z wykorzystaniem technologii do realizacji konkretnych zadań. 


ZAPRASZAMY:

 • uczniów
 • studentów
 • młodych przedsiębiorców

a także wszystkich mieszkańców województwa małopolskiego, którzy są zainteresowani nabyciem nowych kompetencji cyfrowych kreujących nowe start-upy.

POBIERZ ULOTKĘ

 

logo Małopolska innowacyjna


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

WebinarWebinar

Jak zbudować i rozwijać z sukcesem start-up cyfrowy?


TERMIN
20 lipca 2023, godz. 17:00 - 18:30

webinarium - jak zbudować i rozwijać z sukcesem startp-up cyfrowy

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się:

 • Na czym polega specyfika budowania startupu bazującego na technologiach cyfrowych?
 • Jakie są punkty krytyczne w jego rozwoju?
 • Jakie są modele przychodowe startupu?
 • Jak wygląda mapa źródeł i praktykę finansowania oraz uwarunkowania prawne?

Webinarium poprowadzili:

JEŚLI CHCESZ OBEJRZEĆ NAGRANIE Z WEBINARIUM

Kliknij w formularz

 


 • Okres realizacji

  kwiecień - grudzień 2023


 • Finansowanie

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Terminarz warsztatówTerminarz warsztatów

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 warsztatów  na temat praktycznych zastosowań przełomowych technologii cyfrowych w różnorodnych branżach przemysłu kreatywnego.

1 warsztat - grafika

Technologia druku 3D w działalności przedsiębiorstw


TERMIN
21 września 2023 r.

 

RAMOWY PROGRAM WARSZTATU

 • wprowadzenie w świat druku3D, historia, prawa patentowe, teraźniejszość i przyszłość
 • wprowadzenie w modelowanie 3D, w tym zapoznanie się z kilkoma programami i technikami modyfikacji
  i tworzenia projektów 3D
 • prezentacja zastosowań FDM/FFF w konkretnych rozwiązaniach, produktach i usługach, wprowadzenie
  w możliwości i ograniczenia FDM/FFF
 • zapoznanie się z projektowaniem pod konkretną metodę wytwarzania, czyli technologię druku 3D FDM
 • ćwiczenie: export/import modelu do programu obsługującego drukarkę i przygotowanie do druku (zapoznanie się z opcjami oprogramowania, które zamienia cyfrowy model w fizyczny przedmiot)
 • ćwiczenie: „wszechświat rzeczy" różne sposoby na zdobywanie dostępnych publicznie modeli 3D
 • sesja pytań i odpowiedzi.

Po ukończeniu warsztatu, uczestnicy powinni:

 • umieć samodzielnie obsługiwać drukarki 3D
 • umieć w podstawowym zakresie przygotować model 3D do wydruku
 • mieć wiedzę na temat metod diagnozowania problemów w pracy z drukarką 3D FDM
 • posiadać wiedzę dotyczącą procesu przygotowania i wytwarzania w technologii druku3D FDM

PROWADZĄCY

 

Robert Wciseł

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Zawodowo działający w obszarach ICT, Cloud Computing oraz Rapid Prototyping w tym Druku 3D. Od 2013 roku prowadzi działania R&D, inżynieryjne oraz edukacyjne związane z OpenSource, Szybkim Prototypowaniem i Drukiem 3D. Prowadził szkolenia i warsztaty z Druku 3D dla wielu organizacji otoczenia biznesu. Lider zespołu, który zwyciężył w projekcie MediaLab Lublin Battle. Członek TGR: Inteligentna i zrównoważona gospodarka, formułującej kierunki rozwoju dla Strategii miasta Lublin 2030.  Po godzinach pasjonat "Maker movement", aktywnie wspierający tego typu działania.

 

Marcin Wolski

Informatyk, przedsiębiorca, specjalizujący się w kompleksowej obsłudze i wdrożeniach IT; doświadczony edukator (narzędzia biurowe, praca w chmurze, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, robotyka, programowanie, druk 3D, sztuczna inteligencja). Ekspert w projektach finansowanych ze środków UE, współautor programu dla nauczycieli zawodu kierunków IT w ramach projektu „E-warsztat - doskonalenie nauczycieli zawodu kierunków IT”. Założyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0” (badania nowych technologii w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rzeczywistości rozszerzonej na proces nauczania). Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2019 i 2022 r.

2 warsztat - grafika

BOTY NA START! Podstawy programowania robotów


TERMIN
5 października 2023 r.

 


RAMOWY PROGRAM WARSZTATU

 1. Wprowadzenie w historię i rozwój robotyki przemysłowej.
 2. Wprowadzenie do programowania robotów przemysłowych Kawasaki.
 3. Konstruowanie i programowanie robotów robosumo, zawody grupowe.

Po ukończeniu warsztatu, uczestnicy powinni:

 • umieć samodzielnie programować roboty przemysłowe.
 • mieć wiedzę na temat historii robotyki, przemysłu 4.0 technologii używanych w robotyce.
 • umieć w podstawowym zakresie zbudować i zaprogramować robota do zawodów robosumo.

 

PROWADZĄCY

 

Sylwester Paterek

Absolwent AGH w Krakowie. Przedsiębiorca, programista systemów wbudowanych, specjalista do spraw programowania robotów przemysłowych KUKA, YASKAWA, MITSUBISHI. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w kierunkach Technik Mechatronik, Technik Informatyk, Technik Programista oraz Technik Robotyk. Trener drużyny robotyków w ramach Akademii Leonardo. Autor podstawy programowej dla kierunku Technik Robotyk, również autor zadań egzaminacyjnych dla tego kierunku.

 

Mariusz Wojciechowski

Absolwent Politechniki Krakowskiej i Politechniki. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w kierunkach Technik Mechatronik i Technik Robotyk. Autor podstawy programowej dla kierunku Technik Robotyk, również autor zadań egzaminacyjnych dla tego kierunku. Egzaminator egzaminu zawodowego w kwalifikacjach elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych.

3 warsztat - grafika

Wirtualni asystenci w codziennej pracy i nauce


TERMIN
26 października 2023 r.

 


Cel warsztatów:
 Nauczenie uczestników, jak wykorzystywać wirtualnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji do zwiększenia efektywności w codziennej pracy i nauce.

 

PROGRAM RAMOWY

 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji i wirtualnych asystentów.
 • Jak wirtualni asystenci mogą pomóc w nauce i samorozwoju.
 • Praktyczne wykorzystanie wirtualnych asystentów do nauki i organizacji materiałów edukacyjnych.
 • Tworzenie niestandardowych rozwiązań opartych na AI.
 • Etyczne aspekty korzystania z AI oraz wyzwania związane z prywatnością i bezpieczeństwem w użyciu wirtualnych asystentów.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zarówno do zdobycia wiedzy teoretycznej, jak i do praktycznego stosowania wiedzy związanej z korzystaniem z wirtualnych asystentów. Warsztaty skupią się na praktycznych umiejętnościach, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy i nauce.

PROWADZĄCY

 

Robert Turski

Od 2009 r. edukator dzieci, nauczycieli, rodziców i seniorów z zakresu TIK (tablice interaktywne, urządzenia mobilne, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, robotyka, programowanie i wykorzystania gier komputerowych w nauczaniu). Specjalista w zakresie działań profilaktycznych dotyczących współczesnych zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży. Ekspert projektów twinning’owych dotyczących optymalizacji i funkcjonalności rządowych witryn internetowych w Chorwacji i Albanii. Koordynator i trener projektów młodzieżowych. Współzałożyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0” (badania nowych technologii w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rzeczywistości rozszerzonej na proces nauczania). Wykładowca Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, trener umiejętności cyfrowych w ramach projektu dla Przestrzeń from Facebook. Moderator grupy społecznościowej „AR i VR w edukacji”. Organizator gier terenowych i innych wydarzeń edukacyjno-rozrywkowych. Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2018 i 2022 r. Wieloletni instruktor ZHP.

Marcin Wolski

Informatyk, przedsiębiorca, specjalizujący się w kompleksowej obsłudze i wdrożeniach IT; doświadczony edukator (narzędzia biurowe, praca w chmurze, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, robotyka, programowanie, druk 3D, sztuczna inteligencja). Ekspert w projektach finansowanych ze środków UE, współautor programu dla nauczycieli zawodu kierunków IT w ramach projektu „E-warsztat - doskonalenie nauczycieli zawodu kierunków IT”. Założyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0” (badania nowych technologii w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rzeczywistości rozszerzonej na proces nauczania). Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2019 i 2022 r.

4 warsztat - grafika

Jak podejść do budowy firmy w domenie Internetu Rzeczy?


TERMIN
15 listopada 2023

 


PROGRAM RAMOWY

 • Czym jest Internet Rzeczy (IoT) i gdzie znajduje praktyczne zastosowanie (20 min.)
 • Inne technologie sciśle powiązane z IoT - Sztuczna Inteligencja (AI), Wirtualna/Rozszerzona Rzeczywistość (AR/VR), Chmura (40 min.)
 • Internet Rzeczy oraz towarzyszące technologie w praktycznych zastosowaniach biznesowych m.in. w branży przemysłowej, medycznej, rolnictwie, inteligentnych miastach itp. (20 min.)
 • Globalne trendy w domenie nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem Internetu Rzeczy w różnych domenach (20 min.)
 • Podejście do tworzenia nowych rozwiązań (20 min.)
 • Sesja warsztatowa 1 – wypracowanie koncepcji rozwiązania w wybranych kilku branżach (praca w grupach) połączona z prezentacją pomysłu (60 min.)
 • Sesja warsztatowa 2 – analiza wybranych aspektów (np. analiza rynku, określenie potrzeb klientów, wstępny model finansowy) dla wybranej przez uczestników koncepcji rozwiązania (praca w podgrupach) (60 min.)

 

PROWADZĄCY

 

Remigiusz Wiśniewski

Doradca biznesowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie strategii biznesowej, analizy rynku, określenia strategii go-to-market, posiadający doświadczenia z pracy z klientami z różnych branż ( przemysłowej, telekomunikacyjnej, bankowości, energetycznej oraz IT), specjalizujący się w nowoczesnych technologiach w szczególności IoT. Doradca Zarządu w firmie zajmującej się Internetem Rzeczy w branży przemysłowej, członek Grupy Roboczej ds. IoT przy Ministerstwie Cyfryzacji, współautor opracowania IoT w Polskiej Gospodarce, w części dotyczącej Smart Cities. Wspótwórca start-up’u zajmującego się Sztuczną Inteligencją w obszarze rozumienia złożonych dokumentów. Ekspert w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych.

Dr Klaudia Martinek-Jaguszewska

Prezes Zarządu spółki CogniBe, zajmującej się automatyzacją procesów biznesowych. Menedżerka projektów, programów i usług IT opartych na inteligentnych technologiach automatyzacyjnych m. in. w branży telekomunikacyjnej, finansowej i farmaceutycznej. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca akademicki. Autorka Automatyzacyjnego Modelu Dojrzałości i organizatorka badań eksperckich oraz ilościowych na jego podstawie. Autorka szeregu publikacji naukowych w dziedzinie zarządzania i automatyzacji procesów biznesowych. W swojej pracy zawodowej i naukowej zajmuje się budowaniem strategii rozwoju automatyzacji, doborem optymalnych technologii, zrównoważonym zarządzaniem wdrożeniami i analizą opłacalności przedsięwzięć automatyzacyjnych.

5 warsztat - grafika

Wirtualne światy - od marzeń do rzeczywistości


TERMIN
16 listopada 2023

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach nt. możliwości IoT i nowoczesnych technologii zmieniających dzisiejszy świat, które odbędą się 16 listopada 2023 r. (godz. 11.00-15.00) w siedzibie SMWI w Tarnowie. 

Podczas niezwykłej podróży po świecie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości uczestnicy odkryją, jak pradawne marzenia twórców pierwszych symulacji ewoluowały w zaawansowane technologie, które obecnie zmieniają sposób postrzegania świata. Warsztat "Wirtualne światy – od marzeń do rzeczywistości" zapewni im wyjątkową okazję do zgłębienia historii i rozwoju VR i AR, obserwacji ich zastosowań w różnych dziedzinach życia i pracy oraz bezpośredniego doświadczenia ich potencjału.

 

PROGRAM RAMOWY

 

Część pierwsza: "Historia rozwoju technologii, podstawowe pojęcia i zastosowanie"

Uczestnicy rozpoczną od poznania historii VR i AR, sięgając korzeni technik trójwymiarowego obrazowania, takich jak stereoskopia. Zbadają ewolucję technologii od prostych anaglifów po zaawansowane aplikacje MR, z uwzględnieniem urządzeń takich jak Microsoft HoloLens. Poznają szeroki wachlarz zastosowań tych technologii w dziedzinach takich jak edukacja, medycyna, inżynieria, turystyka, marketing i branża rozrywkowa oraz zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z możliwościami sprzętu do wirtualnej rzeczywistości.
Na zakończenie będą mieli możliwość stworzenia własnego projektu związanego z rzeczywistością rozszerzoną.

Część druga: "Strefa imersji"

Uczestnicy doświadczą wirtualnej rzeczywistości, korzystając ze stanowisk z nowoczesnymi zestawami META, HTC i Microsoft oraz specjalnie wybranego oprogramowania, tak aby przeżyć różne poziomy imersji.

Zapraszamy, by dołączyć i na własne oczy zobaczyć, jak wirtualne światy stały się integralną częścią teraźniejszości i jak będą kształtować naszą przyszłość.


PROWADZĄCY

 

Robert Wciseł

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Zawodowo działający w obszarach ICT, Cloud Computing oraz Rapid Prototyping w tym Druku 3D. Od 2013 roku prowadzi działania R&D, inżynieryjne oraz edukacyjne związane z OpenSource, Szybkim Prototypowaniem i Drukiem 3D. Prowadził szkolenia i warsztaty z Druku 3D dla wielu organizacji otoczenia biznesu. Lider zespołu, który zwyciężył w projekcie MediaLab Lublin Battle. Członek TGR: Inteligentna i zrównoważona gospodarka, formułującej kierunki rozwoju dla Strategii miasta Lublin 2030.  Po godzinach pasjonat "Maker movement", aktywnie wspierający tego typu działania.

 

Marcin Wolski

Informatyk, przedsiębiorca, specjalizujący się w kompleksowej obsłudze i wdrożeniach IT; doświadczony edukator (narzędzia biurowe, praca w chmurze, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, robotyka, programowanie, druk 3D, sztuczna inteligencja). Ekspert w projektach finansowanych ze środków UE, współautor programu dla nauczycieli zawodu kierunków IT w ramach projektu „E-warsztat - doskonalenie nauczycieli zawodu kierunków IT”. Założyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0” (badania nowych technologii w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rzeczywistości rozszerzonej na proces nauczania). Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2019 i 2022 r.

 

WebinarSPOtkania sieciujące

Zapraszamy do udziału w trzech spotkaniach sieciujących podsumowujących cykl warsztatów organizowanych w ramach projektu edu4future. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję nie tylko rozwijać i doskonalić zgodnie z koncepcją tworzenia innowacyjnych rozwiązań swój pomysł na start-up, ale także odkryją potencjalne obszary naszej działalności, które mogą stanowić solidną podstawę do stworzenia własnego przedsięwzięcia.


TERMINY

23 listopada, godz. 17:00-18:30 
Spotkanie on-line

28 listopada,  godz. 11:00-15:00
5 grudnia, godz. 11:00-15:00
Spotkania w centrum edukacyjnym SMWI w Tarnowie

 

 

23 listopada 2024 


Ramowy plan spotkania:

 • Edukacja w naszym życiu czyli po co się uczyliśmy
 • Dlaczego jesteśmy tu gdzie jesteśmy czyli jak to się stało że robimy to co robimy
 • Rewolucja w przemyśle kiedyś i teraz
 • Prezentacja najnowszych rozwiązań firm Aptiv i ZBUD
 • Wymagania współczesnego rynku pracy czyli uczymy się przez całe życie
 • Wy pytacie, my odpowiadamy

Prowadzący:

Tomasz Wolnik – kierownik do spraw technicznych (Engineering Manager) w firmie APTIV (https://www.aptiv.com/pl)
Marcin Ptak – menadżer projektu w firmie ZBUD (https://zbud.com.pl)

 

28 listopada oraz 5 grudnia 2024

 

Ramowy plan spotkania:

 • wprowadzenie do spotkania 
 • warsztat - poszukiwanie pomysłu na biznes, burza mózgów 
 • wprowadzenie do podstaw design thinking 
 • warsztat - grupa docelowa
 • wprowadzenie do narzędzia kanwa propozycji wartości
 • warsztat - pomysł na biznes jako rozwiązanie dla klienta
 • prezentacje zespołów
 • omówienie dalszych kroków w realizacji projektów i podsumowanie 

Prowadzący:

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.