Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Projekty

SIRMAPLUS

 

logo projektu sirmaplusProjekt SIRMAplus - Budowa i rozwój partnerstwa na rzecz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w województwie mazowieckim dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne był próbą innowacyjnego i kompleksowego wsparcia władz samorządowych i ich partnerów we wspólnym budowaniu potencjału dla rozwoju gospodarki wiedzy w województwie mazowieckim. Szczególny nacisk położono na dotarcie z edukacją cyfrową do samorządów wiejskich Mazowsza, dla których nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stanowić powinny silny czynnik rozwojowy.

Temu służyć miało 150 wizyt doradczych ekspertów w gminach Mazowsza, trzy konferencje regionalne, 15 szkoleń i warsztatów dla samorządowców, dwa wyjazdy studyjne i uruchomienie internetowej platformy e-learningowej, na której pracownicy jednostek administracji samorządowej i organizacji pozarządowych mogą korzystać z ośmiu darmowych kursów pokazujących korzyści płynące z wykorzystania nowoczesnych technologii. W sumie przeszkolono 1352 osoby.

W ramach projektu powstał również Niezbędnik Cyfrowej Administracji - platforma wsparcia doradczego dla samorządów inwestujących w systemy e-usług publicznych. Niezbędnik adresowany jest do profesjonalnego środowiska informatyków samorządowych województwa mazowieckiego oraz urzędników realizujących usługi publiczne z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych. Jego celem jest budowanie współdzielonych zasobów wiedzy oraz jej transfer do samorządów, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, wypracowywanie wspólnych stanowisk.

Ze środków projektowych przetłumaczono 10 publikacji dot. e-rozwoju.

Wsparciem procesów rozwojowych województwa mazowieckiego okazało się również powołanie Partnerstwa projektu SIRMAplus, czyli sieci partnerów przygotowanych do uczestnictwa w projektach i przedsięwzięciach wykorzystujących nowoczesne narzędzia teleinformatyczne realizowanych oraz planowanych przez samorząd wojewódzki i Agencję Rozwoju Mazowsza. Do Partnerstwa przystąpiło 86 instytucji i organizacji.


FILMY PROJEKTOWE

DOKUMENTY PROJEKTOWE


  • Okres realizacji

    styczeń 2010 - grudzień 2011


  • Finansowanie

    Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” POKL

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.