O nas


Stowarzyszenie "MIASTA W INTERNECIE" (SMWI) jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju cyfrowego samorządów oraz wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych. Wspiera polskie gminy i regiony, inicjuje i realizuje innowacyjne projekty, bada cyfrową rzeczywistość w Polsce. Organizuje od 24 lat Konferencję „Miasta w Internecie” – najważniejsze spotkanie przedstawicieli środowisk samorządowych w Polsce.


Podstawowymi polami naszej aktywności są:

 • edukacja cyfrowa dorosłych – z wykorzystaniem unikalnych metodyk szkoleniowych nauczycieli oraz doświadczeń z największego w Europie projektu edukacji pokolenia 50+ 
 • wsparcie dla cyfrowej transformacji polskiej szkoły – innowacyjne szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji metodycznych i cyfrowych, bazujące na wynikach badań i rozległych doświadczeniach 
 • działania pilotażowe i eksperymenty na polu dydaktyki cyfrowej – testowanie nowych edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych, prowadzenie badań naukowych
 • doradztwo dla samorządów - regionalnych i lokalnych (studia wykonalności, strategie, konsultacje) w zakresie realizacji projektów informatycznych i edukacyjnych.

SMWI to think tank posiadający silne zaplecze badawcze oraz umiejętności i możliwości wykorzystania najlepszej europejskiej wiedzy. A także organizacja wdrażająca wyniki badań i eksperymentów w praktyce inwestycji samorządowych, tak lokalnych, jak i regionalnych. Styl pracy ekspertów Stowarzyszenia polega na aktywnej współpracy z partnerami publicznymi oraz umiejętności formułowania praktycznych rekomendacji na rzecz regionalnego rozwoju gospodarczego i społecznego - osadzonych zarówno w europejskiej wiedzy, jak i w lokalnych uwarunkowaniach.

20 LAT SMWI - PREZENTACJA 2018 R.

Główne Filary Aktywności

Kamienie milowe SMWI

Zobacz historię naszego Stowarzyszenia

SMWI

I Konferencja „Miasta w Internecie” w Tarnowie, od której wszystko się zaczęło…

1997
11-14 czerwca

Rejestracja Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

1998
13 marca

Europejska Konferencja Ministrów „Information Society - Accelerating European Integration" połączona z organizacją ceremonii podpisywania Deklaracji Światowego Dialogu Miast (Global Cities Dialogue) zwanej również Deklaracją Helsińską przez przedstawicieli miast z ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej

2000
maj

Nagroda ministra nauki informatyzacji prof. Michała Kleibera – „Kryształowa Brukselka” – za szczególne osiągnięcia w realizacji projektów 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

2002
listopad

Opracowanie pierwszej w Polsce regionalnej strategii e-Rozwoju pn. „Informatyzacja Województwa Małopolskiego na lata 2004–2006”

2004
maj

Organizacja w Krakowie Europejskiej Konferencji Społeczeństwa Informacyjnego – EISCO2005  i podpisanie Deklaracji Krakowskiej 

2005
czerwiec

Pierwszy projekt wsparcia dla rozwoju cyfrowego regionów: „SIRMA - Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza”

2006
listopad

Organizacja w Gdańsku europejskiej konferencji Innovation for Digital Inclusion – INNODIG wspólnie z DG Information Society and Media KE oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2011
październik

Zdobycie I nagrody w konkursie WSIS Project Prize 2012 w Genewie dla projektu Polska Cyfrowa Równych Szans (2011-2015)

2012
maj

Rozpoczęcie prac nad zastosowaniem rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu – pierwszy projekt: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej (LDC)

2013
kwiecień

Otwarcie Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej

FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie

2014
luty

Rozpoczęcie ogólnopolskiego programu

bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach - Cyfrowobezpieczni.pl

2015
grudzień

FABRYKA PRZYSZŁOŚCI


Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI rozpoczęło pracę w lutym 2014 r. w Tarnowie jako centrum eksperymentów, doświadczeń, akcji i innowacji w zakresie dydaktyki cyfrowej. Dziś to miejsce o uznanej renomie ogólnopolskiej, potwierdzonej skutecznością projektów POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS i Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego. 

Powstało we współpracy z firmami rynku ICT i edukacyjnego w Polsce i z samorządem Tarnowa:

 • dla nauczycieli - nauka programowania oraz zajęcia z nowoczesnej dydaktyki cyfrowej
 • dla pokolenia 50+ - zajęcia dla mieszkańców Tarnowa, zbieranie doświadczeń, eksperymentowanie, realizacja projektów: WiNTAR - Wspomnienia Integrują Tarnowian, NOSTALGIKON - Cyfrowy Most Pokoleń i INTEGRA - tarnowski senior w centrum wydarzeń.ZOBACZ WIĘCEJ

Smartfon - Fabryka Przyszłości

BADANIA - INNOWACJE - PROJEKTY R&D


W latach 2000-2015 SMWI budowało swój potencjał badawczo-rozwojowy, realizując czternaście projektów badawczo-rozwojowych, których rezultaty stanowiły atrakcyjną bazę do wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w polskiej administracji publicznej w naturalnych środowiskach świadczenia e-usług publicznych (m.in. w Gliwicach, Częstochowie, Sokołowie Podlaskim i Tarnowie). Projekty naukowo-badawcze finansowane były głównie ze środków 5 i 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE.

W ramach tychże projektów powstało w sumie 9 prototypów zaawansowanych technologicznie rozwiązań, wśród których dominowały rozwiązania mające na celu zapewnienie interoperacyjności heterogenicznych systemów IT zarządzanych przez niezależne podmioty. Oprócz rozwiązań z obszaru oprogramowania pośredniczącego, powstało także rozwiązanie do zarządzania wiedzą, system umożliwiający zarządzanie zasobami multimedialnymi, rozwiązania wirtualnych asystentów, system umożliwiający wdrażanie elektronicznej historii zdrowia pacjenta, system rozpoznawania obrazu umożliwiający śledzenie ruchu ulicznego, a także system semantycznej analizy tekstu.

Stowarzyszenie pełniło przez wiele lat funkcję Branżowego Punktu Kontaktowego 5, 6 i 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej.

Zrealizowane projekty:

 • SABER - Satellite Broadband for European Regions
 • AgeingWell - Network for the Market uptake of ICT for Ageing Well
 • NET-EUCEN - Network of European Stakeholders for Enhance User Centricity In eGovernance
 • MISS - Monitor Integrated Safety System
 • Terregov - Impact of eGovernment on Territorial Government Services
 • Qualeg - Quality of Service and Legitimacy in eGovernment
 • SAKE - Semantic-enabled Agile Knowledge-based eGovernment
 • Access eGov - Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies
 • Mosaica - Semantically Enhanced Multifaceted Collaborative Access to Cultural Heritage
 • EATrain2 - Innovative Enterprise Architecture Education and Training Based on Web 2.0 Technologies
 • i-COIN - Interregional Communication and Information Network
 • WKUP - Wirtualny Konsultant Usług Publicznych
 • EHR-pl - Zintegrowany System Informacji Medycznej o Pacjencie
 • Broker Integrujący - Broker integrujący e-usługi administracyjne oparty na Web Services

Mobile Adaptive Procedure
Net Eucen
SABER
AgeingWell
Ea Training

WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ


SMWI uczestniczyło wielokrotnie w projektach finansowanych przez administrację rządową. Głównym partnerem SMWI po stronie Rządu RP było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie, po reorganizacji struktury ministerialnej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Stowarzyszenie aktywnie współpracowało także, realizując wspólne projekty i przedsięwzięcia z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Rozwoju) oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przykłady współpracy w ostatnich latach:

 • realizacja - we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej - największego w Polsce programu bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach - Cyfrowobezpieczni.pl
 • realizacja - we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji - największego w Polsce programu edukacji cyfrowej dorosłych Polaków - Polska Cyfrowa Równych Szans
 • doradztwo dla Ministerstwa Spraw Wewnętrzych i Administracji w projekcie ePUAP2 – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. W ramach tej usługi zrealizowano między innymi zlecenie dotyczące przygotowania studium wykonalności organizacji Call Center/Contact Center na potrzeby ePUAP realizujących wsparcie użytkowników platformy w zakresie zgłoszeń dotyczących aspektów biznesowych obsługi procesów administracji publicznej w ramach projektu ePUAP2.
 • usługi doradztwa dla Ministerstwa Spraw Wewnętrzych i Administracji w projekcie OST112 – Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna 112
 • doradztwo dla Ministerstwo Gospodarki w zakresie realizacji poszczególnych etapów projektu budowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • realizacja - we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - projektu mającego na celu podniesienie poziomu merytorycznego inicjatyw edukacji cyfrowej w Polsce - KOMET@ Sieć Edukacji Cyfrowej
 • w ramach współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego SMWI zaproponowało format programowy oraz zorganizowało w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE konferencję Innovation for Digital Inclusion (2012r.) 

Partnerzy:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Członkowie Honorowi SMWI

prof. Danuta Hübner
Parlament Europejski
prof. Danuta Hübner

Parlament Europejski

prof. Gareth Hughes
Sekretarz Generalny eris@
prof. Gareth Hughes

Sekretarz Generalny eris@

prof. Roland Traunmüller
Uniwersytet w Linzu
prof. Roland Traunmüller

Uniwersytet w Linzu

prof. Michał Kleiber
b. Prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Michał Kleiber

b. Prezes Polskiej Akademii Nauk

Nagrody przyznane SMWI

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.