KMWI

Konferencja „Miasta w Internecie” - to najważniejsze dla SMWI wydarzenie, organizowane od 1997 roku, gromadzące przedstawicieli rządu, samorządów, naukowców, reprezentantów organizacji pozarządowych i firm sektora ICT na dorocznej otwartej debacie o rozwoju cyfrowym, generowanym przez władze publiczne.

CYFROWA
TRANSFORMACJA
SAMORZĄDÓW -

generator rozwoju, źródło oszczędności, technologiczne przesilenie
czasów pandemii COVID-19


19 LISTOPADA 2020 r.
    ONLINE

Przełom w cyfryzacji samorządów

Głównym przesłaniem zrealizowanej 19 listopada w modelu online 24. edycji Konferencji „Miasta w Internecie” stało się przekonanie o potrzebie pilnego przełomu w cyfryzacji samorządów i społeczności lokalnych. Jego warunkiem sine qua non jest dokonanie nowego otwarcia we współpracy Rządu RP i samorządu terytorialnego.

Konferencja odbyła się za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej ClickMeeting.com. 

WWW.24.KMWI.PL   RELACJA   FACEBOOK

Samorządy
w cyfrowym świecie:
w poszukiwaniu sensu


Ponad 4,3 mld złotych funduszy unijnych przeznaczą w latach 2014-2022 na projekty cyfryzacyjne polskie samorządy, inwestując głównie w systemy elektronicznej administracji oraz rozwiązania smart cities. To ogromna kwota. Powstają zatem oczywiste pytania: czy inwestycje te zmieniają obraz Polski gminnej, powiatowej, wojewódzkiej? Czy realnie wpływają na jej rozwój? Czy dają impuls do rzeczywistej modernizacji miast?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć prelegenci i paneliści 23 Konferencji „Miasta w Internecie”, która 26-27 czerwca br. zawita do Warszawy. Problematyka tegorocznego spotkania samorządowych decydentów, menedżerów rozwoju cyfrowego i informatyków koncentrować się będzie wokół najważniejszych wyzwań i problemów tych środowisk zawodowych: potencjalnej centralizacji cyfrowych usług publicznych, współpracy samorządów z planowaną „chmurą rządową”, zagrożeń bezpieczeństwa systemów IT w urzędach, a także deficytu profesjonalnych kadr informatycznych.

www.23.kmwi.pl   Facebook   PODSUMOWANIE

Samorząd – rząd: bez współpracy
nie ułożymy puzzli cyfrowej Polski


Sprawna realizacja strategii cyfryzacyjnych w Polsce zależeć będzie od poprawy komunikacji i uruchomienia realnej współpracy pomiędzy stroną rządową a samorządami. Spełnienie tego warunku jest kluczowe dla skuteczności procesu udostępniania e-usług publicznych – to podstawowy wniosek z debat 22. Konferencji „Miasta w Internecie”. Czasu do stracenia nie ma, a decyzje podjęte w ciągu najbliższych kilkudziesięciu miesięcy przesądzą o powodzeniu przyszłych działań lub je znacznie utrudnią...

PODSUMOWANIE

22.KMWI.PL   

Archiwum KMWI

Kiedy organizowano ją po raz pierwszy w 1997 roku była pierwszą tego typu konferencją w Europie Środkowo-Wschodniej, gromadzącą głównie samorządowców.


Dziś gości co roku ok. 350 przedstawicieli wszystkich sektorów: publicznego, prywatnego i naukowo-badawczego na debatach o codzienności i przyszłości cyfrowego rozwoju Polski.

24 Konferencja

ONLINE 19 listopada 2020r

23 Konferencja

Warszawa, 26-27 czerwca 2019r

22 Konferencja

Gdańsk, 27-29 czerwca 2018r

21 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 28 – 30 czerwca 2017.

20 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 29 czerwca - 1 lipca 2016 r.

19 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 1-3 lipca 2015 r.

18 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 11-13 czerwca 2014 r.

17 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 19-21 czerwca 2013 r.

16 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 30 maja - 1 czerwca 2012 r.

15 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 15-17 czerwca 2011 r.

14 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 23-25 czerwca 2010 r.

13 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 24-26 czerwca 2009 r.

12 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 25-27 czerwca 2008 r.

11 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 27-29 czerwca 2007 r.

10 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 7-9 czerwca 2006 r.

9 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 16-18 listopada 2005 r.

8 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 21-23 czerwca 2004 r.

7 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 11-13 czerwca 2003 r.

6 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 12-14 czerwca 2002 r.

5 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 20-22 czerwca 2001 r.

4 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 14-16 czerwca 2000 r.

3 Konferencja

"Miasta w Internecie" Tarnów, 23-25 czerwca 1999 r.

2 Konferencja

"Miasta w Internecie" Tarnów, 3-5 czerwca 1998 r.

1 Konferencja

"Miasta w Internecie" Tarnów, 11-13 czerwca 1997 r.

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.