Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Projekty

PRO@ctis-edu - Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz edukacji cyfroweJ


logo projektu proactiseduCelem projektu PRO@ctis edu było wypracowanie optymalnych rozwiązań i zaprojektowanie inicjatyw służących rozwojowi edukacji cyfrowej w województwie zachodniopomorskim oraz przeszkolenie liderów kompetencji cyfrowych.

W trakcie przeprowadzonych wydarzeń (tj. 10 wizyt lokalnych, 9 warsztatów, 4 szkoleń i debat lokalnych oraz 1 konferencji regionalnej) zostały opracowane metodyki i programy edukacji cyfrowej dostosowanej do potrzeb mieszkańców regionu zachodniopomorskiego, a same wydarzenia stały się okazją do zawiązania przez ich uczestników współpracy na rzecz edukacji cyfrowej mieszkańców. W sumie w projekcie udział wzięło 325 osób.

Pod koniec 2011 r. powstała Strategia stymulowania wzrostu gospodarczego na poziomie lokalnym i wojewódzkim poprzez podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego - Przeciw wykluczeniu cyfrowemu.


  • Okres realizacji

    styczeń 2011 - grudzień 2011


  • Finansowanie

    Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.