Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Projekty

SIRMA - Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza

 

logo sirmaSMWI realizowało największy na Mazowszu i jeden z większych - w tym czasie - w Polsce projekt edukacyjno-szkoleniowy. Celem projektu SIRMA było wsparcie procesów budowy sieci współpracy władz samorządowych województwa, kluczowych dla rozwoju regionu instytucji i organizacji, firm ICT oraz przedstawicieli nauki na rzecz innowacyjnego rozwoju regionu bazującego na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacji i komunikacji (ICT) oraz modernizacji zarządzania strategicznego. 

Projekt zorientowany był na transfer wiedzy niezbędnej do przygotowania podmiotów z terenu województwa mazowieckiego do realizowania innowacyjnych przedsięwzięć zapisanych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

W ramach projektu zrealizowano 11 szkoleń tematycznych, 6 warsztatów, 4 zagranicznych wyjazdów studyjnych oraz spotkania doradcze. W różnych formach wsparcia uczestniczyło ok. 650 różnych osób z ponad 44% wszystkich jst woj. mazowieckiego - ponad trzykrotnie zostały przekroczone pierwotne wskaźniki w zakresie beneficjentów instytucjonalnych projektu. 

Najważniejszym osiągnięciem projektu SIRMA było założenie Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - grupa burmistrzów i prezydentów z 27 gmin uczestniczących w realizowanych w ramach projektu działań zdecydowała o tym, że wiedzę zdobytą w ramach SIRMY chcą wykorzystać we wspólnie realizowanych na Mazowszu projektach i przedsięwzięciach.

Kontunuacją działań była realizacja projektu SIRMAplus - Budowa i rozwój partnerstwa na rzecz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w województwie mazowieckim.


  • Okres realizacji

    listopad 2006-grudzień 2007


  • Finansowanie

    Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.