Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Projekty

SPINeR - Świętokrzyskie Partnerstwo dla e-Rozwoju

 

logo projektu SPINERSPINeR ukierunkowany był na szkoleniowo - doradcze wsparcie świętokrzyskich samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji otoczenia biznesu i firm w realizacji projektów społeczeństwa informacyjnego.

Celem trwającego 2 lata projektu było wsparcie procesów rozwojowych województwa świętokrzyskiego poprzez zbudowanie sieci partnerów, skutecznie realizujących projekty i przedsięwzięcia wykorzystujące nowoczesne narzędzia teleinformatyczne. Proces ten był wspierany poprzez odpowiednio profilowane tematycznie szkolenia (12) i warsztaty (30), zagraniczne i krajowe wizyty studyjne (3), konferencje (3), a także opracowane i udostępnione użytkownikom w Internecie zasoby wiedzy eksperckiej w postaci raportów, opracowań, analiz i wyników badań dotyczących problematyki wykorzystania nowoczesnych technologii. W sumie w projekcie przeszkolono 882 osoby.

W ramach projektu powołano Świętokrzyskie Partnerstwa dla e-Rozwoju, do którego przystąpiło 50 instytucji i organizacji różnych sektorów. Partnerstwo to sieć współpracy na rzecz modernizacji regionu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (ICT) dla podnoszenia jakości życia mieszkańców, zwiększania konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki oraz dla umacniania kulturowej tożsamości regionu świętokrzyskiego.

 

DOKUMENTY PROJEKTOWE


  • Okres realizacji

    lipiec 2010 - czerwiec 2012


  • Finansowanie

    Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.