Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Projekty

SABER - Satellite Broadband for European Regions


logo projektu SABERCelem projektu (sieci tematycznej) SABER - Satellite Broadband for European Regions było wzmocnienie analitycznych i praktycznych podstaw do efektywnego wykorzystania usług satelitarnego dostępu do Internetu w różnych regionach europejskich, uwzględniając ich odmienne uwarunkowania i specyficzne potrzeby. Partnerzy projektu działali na rzecz możliwie najbardziej efektywnego i skutecznego udziału systemów satelitarnych w osiąganiu celów unijnej strategii wzrostu Europe 2020 oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej.

Działania w ramach projektu koncentrowały się na regionach europejskich. Partnerzy (konsorcjum projektowe obejmowało 26 organizacji z 13 państw) wspierali władze lokalne w ich działaniach na rzecz zapewnienia dostępu do Internetu głównie poprzez wskazywanie i promocję korzyści wynikających z dostępu satelitarnego, identyfikację dobrych praktyk, formułowanie wytycznych i rekomendacji, opracowywanie analiz kosztów i studiów przypadku.

Działania projektowe pozwoliły na:

 • rzetelną ocenę obecnego stanu wdrażania satelitarnych usług szerokopasmowych i adekwatnych studiów przypadków,
 • identyfikację, na poziomie regionów, wymagań związanych z możliwością wdrażania rozwiązań satelitarnych,
 • przygotowanie Białej Księgi dot. zastosowania rozwiązań satelitarnych w celu osiągnięcia 100% pokrycia zapotrzebowania na łącza szerokopasmowe,
 • stworzenie mapy drogowej rozwoju technologii satelitarnych,
 • przygotowanie zbioru wskazówek i narzędzi, które pomogą regionom we wdrażaniu właściwych dla ich potrzeb satelitarnych rozwiązań szerokopasmowych.

We wrześniu 2014 r. podczas konferencji podsumowującej projekt wystosowano apel o wdrożenie skoordynowanego Systemu Bonów regionalnych służących zwiększeniu świadomości i wykorzystania satelitarnych szerokopasmowych rozwiązań dostępowych, których celem jest zmniejszenie skali cyfrowego wykluczenia obecnego na większości obszarów wiejskich Europy.


 • Okres realizacji

  listopad 2012 - październik 2014


 • Finansowanie

  Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.