Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Projekty

OPSI - Opolskie Partnerstwo na rzecz  Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego


logo projektu OPSICelem projektu było wsparcie procesów przygotowania projektów wykorzystujących rozwiązania teleinformatyczne przez: jednostki samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze i zawodowe, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. Projektów, które przyczynią się do wzrostu jakości usług publicznych, poprawy działania placówek służby zdrowia i efektywności biznesu (np. turystyki). Projekt OPSI wspierał też różnorodne społeczne i gospodarcze inicjatywy na rzecz rozwoju wsi opolskiej, w tym upowszechnienie dostępu do internetu i zwiększenie tzw. kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Realizacja projektu pozwoliła, po pierwsze na wyłonienie liderów e-Rozwoju lokalnego oraz utworzenie i rozwój Opolskiego Partnerstwa dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Po drugie przyczyniła się do opracowania rekomendacji regionalnych inicjatyw edukacji cyfrowej pn. „Opolski Program Edukacji Cyfrowej Dorosłych” oraz „Wiejski Uniwersytet Wirtualny”. Koncepcje obu przedsięwzięć zostały opisane w Opolskiej Agendzie Cyfrowej - regionalnym programie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata 2010-2015, który stanowił punkt odniesienia dla działań na rzecz e-Rozwoju regionu prowadzonych przez partnerów z różnych sektorów.

Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu


  • Okres realizacji

    wrzesień 2009 - wrzesień 2010


  • Finansowanie

    Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.