Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

Stowarzyszenie jest organizacją projektową. Realizujemy nasz pomysły i przedsięwzięcia od 2000 r. Często były to projekty międzynarodowe realizowane pod auspicjami m.in. Banku Światowego, Komisji, Europejskiej, Fundacji Sorosa. Prze wiele lat realizowaliśmy projekty naukowe, finansowane ze środków 5 i 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej, związane głównie z tematyką elektronicznej administracji 9e-Governemnt)

Lata 2006-2015 obfitowały w projekty i przedsięwzięcia modernizacyjne realizowane wspólnie, przy udziale lub na rzecz władz regionów, powiatów, miast i gmin wiejskich. Wsparcie samorządów realizowane było w takich domenach tematycznych, jak: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zapewnienie dostępu szerokopasmowego do Internetu, usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorców, budowa efektywnych systemów informatycznych, wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych w systemie opieki zdrowotnej. 

Obecnie jednym z głównych filarów tematycznych aktywności SMWI jest edukacja cyfrowa i upowszechnianie e-kompetencji. Konsekwentnie realizujemy projekty wspierające modernizację i transformację szkół w środowisku cyfrowym w obszarach metodycznym, infrastrukturalnym oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej. Wiemy, że głównym tematem w którym będzie się specjalizować w najbliższych latach będzie sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie w polskim systemie edukacji. 

Lista wpisów

OPSI - Opolskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

OPSI - Opolskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 • Okres realizacji
  wrzesień 2009 - wrzesień 2010
 • Finansowanie
  Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Celem projektu było wsparcie procesów przygotowania projektów wykorzystujących rozwiązania teleinformatyczne przez: jednostki samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze i zawodowe, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. Projektów, które przyczynią się do wzrostu jakości usług publicznych, poprawy działania placówek służby zdrowia i efektywności biznesu (np. turystyki). Projekt OPSI wspierał też różnorodne społeczne i gospodarcze inicjatywy na rzecz rozwoju wsi opolskiej, w tym upowszechnienie dostępu do internetu i zwiększenie tzw. kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Więcej na temat: OPSI - Opolskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Pro@CTIS - Zachodniopomorski Alians dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Pro@CTIS - Zachodniopomorski Alians dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 • Okres realizacji
  luty – grudzień 2009
 • Finansowanie
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 8.1.2

Głównym celem projektu było zawiązanie partnerstwa i zapewnienie wzrostu zdolności do podejmowania działań dla zarządzania zmianą gospodarczą dzięki inwestycjom w TIK.

Więcej na temat: Pro@CTIS - Zachodniopomorski Alians dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
WiR - Wielkopolska Sieć Interesariuszy eRozwoju

WiR - Wielkopolska Sieć Interesariuszy eRozwoju

 • Okres realizacji
  listopad 2008 – luty 2011
 • Finansowanie
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 8.1.2

Efektem projektu było utworzenie Wielkopolskiej Sieci Interesariuszy eRozwoju skupiającej aktywnych i innowacyjnie myślących partnerów z sektorów publicznego, prywatnego i naukowo-badawczego.

Więcej na temat: WiR - Wielkopolska Sieć Interesariuszy eRozwoju
TR@NSPOD - Podlaskie Partnerstwo dla eRozwoju

TR@NSPOD - Podlaskie Partnerstwo dla eRozwoju

 • Okres realizacji
  wrzesień 2008-luty 2010
 • Finansowanie
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 8.1.2

TR@NSPOD - był to pakiet działań wspomagających ukonstytuowanie się województwa podlaskiego jako regionu wyspecjalizowanego w zakresie eRozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Więcej na temat: TR@NSPOD - Podlaskie Partnerstwo dla eRozwoju
SIRMA - Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza

SIRMA - Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza

 • Okres realizacji
  listopad 2006-grudzień 2007
 • Finansowanie
  Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa

Celem projektu SIRMA było wsparcie procesów budowy sieci współpracy władz samorządowych województwa, kluczowych dla rozwoju regionu instytucji i organizacji, firm ICT oraz przedstawicieli nauki na rzecz innowacyjnego rozwoju regionu.

Więcej na temat: SIRMA - Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza
MISS - Monitor Integrated Safety System

MISS - Monitor Integrated Safety System

 • Okres realizacji
  styczeń 2005 - grudzień 2006
 • Finansowanie
  DG INFSO, Komisja Europejska

Głównym celem projektu było stworzenie innowacyjnej platformy „Unified Operative Centre” (UOC) będącej narzędziem zaawansowanej komunikacji technologicznej, wspierającym i integrującym działania różnych organów bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym. W wyniku realizacji projektu powstało narzędzie służące do monitorowania działań policji, straży miejskiej oraz służb drogowych.

Więcej na temat: MISS - Monitor Integrated Safety System
EPSINET CEE - European Public Sector Information Network

EPSINET CEE - European Public Sector Information Network

 • Okres realizacji
  marzec 2004 - sierpień 2005
 • Finansowanie
  DG INFSO, Komisja Europejska

Celem projektu jest stworzenie grupy ekspertów ds. informacji publicznej w krajach Europy Środkowowschodniej i ich integracja z istniejącą już siecią ekspertów w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Więcej na temat: EPSINET CEE - European Public Sector Information Network
QUALEG - Quality of Service & Legitimacy in eGovernment

QUALEG - Quality of Service & Legitimacy in eGovernment

 • Okres realizacji
  luty 2004 – styczeń 2006
 • Finansowanie
  DG INFSO, Komisja Europejska

Projekt badawczy QUALEG dotyczył wzmacniania lokalnej demokracji poprzez zachęcanie obywateli do udziału w formułowaniu polityki lokalnej przez samorządy. W ramach projektu wygenerowane zostały innowacyjne technologie dla zarządzania i monitorowania przepływem pracy w administracji, rozwiązania oprogramowania dla administracji lokalnych pozwalającego na większą partycypację obywateli w formułowaniu polityki lokalnej oraz metodologia dla szerszego kontekstu usług eGovernment.

Więcej na temat: QUALEG - Quality of Service & Legitimacy in eGovernment
TERREGOV - Impact of eGovernment on Territorial Government Services

TERREGOV - Impact of eGovernment on Territorial Government Services

 • Okres realizacji
  styczeń 2004 – grudzień 2008
 • Finansowanie
  6. Program Ramowy Unii Europejskiej

Projekt Terregov był długoterminowym projektem badawczym w zakresie społeczeństwa informacyjnego, który znalazł się w gronie najwyżej ocenionych projektów w całym programie IST.

Więcej na temat: TERREGOV - Impact of eGovernment on Territorial Government Services
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.