Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

Stowarzyszenie jest organizacją projektową. Realizujemy nasz pomysły i przedsięwzięcia od 2000 r. Często były to projekty międzynarodowe realizowane pod auspicjami m.in. Banku Światowego, Komisji, Europejskiej, Fundacji Sorosa. Prze wiele lat realizowaliśmy projekty naukowe, finansowane ze środków 5 i 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej, związane głównie z tematyką elektronicznej administracji 9e-Governemnt)

Lata 2006-2015 obfitowały w projekty i przedsięwzięcia modernizacyjne realizowane wspólnie, przy udziale lub na rzecz władz regionów, powiatów, miast i gmin wiejskich. Wsparcie samorządów realizowane było w takich domenach tematycznych, jak: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zapewnienie dostępu szerokopasmowego do Internetu, usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorców, budowa efektywnych systemów informatycznych, wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych w systemie opieki zdrowotnej. 

Obecnie jednym z głównych filarów tematycznych aktywności SMWI jest edukacja cyfrowa i upowszechnianie e-kompetencji. Konsekwentnie realizujemy projekty wspierające modernizację i transformację szkół w środowisku cyfrowym w obszarach metodycznym, infrastrukturalnym oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej. Wiemy, że głównym tematem w którym będzie się specjalizować w najbliższych latach będzie sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie w polskim systemie edukacji. 

Lista wpisów

Edu4Future - Transition2AI

Edu4Future - Transition2AI

 • Okres realizacji
  kwiecień 2024 - grudzień 2024
 • Finansowanie
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców oraz mieszkańców subregionu tarnowskiego zainteresowanych podniesieniem kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i kreatywności w obszarach kluczowych dla rozwoju biznesu.

Więcej na temat: Edu4Future - Transition2AI
EduTech na rzecz aktywizacji małopolskich uczniów

EduTech na rzecz aktywizacji małopolskich uczniów

 • Okres realizacji
  marzec-grudzień 2024
 • Finansowanie
  Departament Edukacji, Województwo Małopolskie

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej nabycie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii. W programie wezmą udział uczniowie szkół podstawowych, liceów i techników z całej Małopolski.

Więcej na temat: EduTech na rzecz aktywizacji małopolskich uczniów
Kluby Rozwoju Cyfrowego

Kluby Rozwoju Cyfrowego

 • Okres realizacji
  wrzesień 2023 - grudzień 2028
 • Finansowanie
  Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych

W ramach projektu uruchomione zostaną lokalne ośrodki rozwoju kompetencji cyfrowych w celu wsparcia mieszkańców, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich,cyfrowym. Działania w ramach projektu KRC Wsparcie mają na celu wsparcie w uruchomieniu lokalnych ośrodków rozwoju kompetencji cyfrowych m.in. w istniejących na terenie gmin samorządowych instytucjach kultury, edukacji, kształcenia ustawicznego.

Więcej na temat: Kluby Rozwoju Cyfrowego
Edu4FUTURE Introduction

Edu4FUTURE Introduction

 • Okres realizacji
  kwiecień - grudzień 2023
 • Finansowanie
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Edu4FUTURE Introduction jest pierwszym w subregionie tarnowskim projektem ukierunkowanym na rozwój kompetencji i umiejętności środowiska start-upowego, a także na promowanie postaw przedsiębiorczych.

Więcej na temat: Edu4FUTURE Introduction

Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu

 • Okres realizacji
  wrzesień-grudzień 2021
 • Finansowanie
  Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego - Program Interrreg

W ramach działań projektowych eksperci SMWI zrealizowali serię szkoleń, zorganizowali i poprowadzili obóz edukacyjny, jak również opracowali Plan Transformacji Cyfrowej dla każdej ze szkół.

Więcej na temat: Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu
Polsko-amerykańskie rozważania nt. nauczania w pandemii

Polsko-amerykańskie rozważania nt. nauczania w pandemii

 • Okres realizacji
  pażdziernik 2020 - czerwiec 2021
 • Finansowanie
  Konsulat Generalny USA w Krakowie

SMWI zorganizowało cykl czterech debat w gronie ekspertów z Polski i Stanów Zjednoczonych, podczas których rozmawiano nt. doświadczeń płynących z nauczania zdalnego czasów pandemii, a także wypracowano propozycje działań i rekomendacji dla szkół w obu państwach.

Więcej na temat: Polsko-amerykańskie rozważania nt. nauczania w pandemii
Eduwarszawa.pl

Eduwarszawa.pl

 • Okres realizacji
  październik 2020 - wrzesień 2021
 • Finansowanie
  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Celem projektu było zapoznanie uczestników z usługą Office 365 w wersji przeznaczonej dla szkół i placówek edukacyjnych oraz możliwością ich wykorzystania w pracy własnej, dydaktycznej i wychowawczej z uczniami, współpracy w ramach rady pedagogicznej oraz współpracy z rodzicami.

Więcej na temat: Eduwarszawa.pl
Sieć Edukacji Cyfrowej KOMET@ - osiągnięcia naukowe w zasięgu ręki

Sieć Edukacji Cyfrowej KOMET@ - osiągnięcia naukowe w zasięgu ręki

 • Okres realizacji
  sierpień 2020 – grudzień 2022
 • Finansowanie
  Program „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki

Głównym celem projektu była popularyzacja osiągnięć naukowych z zakresu edukacji cyfrowej oraz nowoczesnych metod nauczania tj. ułatwienie oraz zwiększenie dostępu do zasobów wiedzy oraz wyników badań nad kompetencjami cyfrowymi.

Więcej na temat: Sieć Edukacji Cyfrowej KOMET@ - osiągnięcia naukowe w zasięgu ręki
HUMINE - Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej

HUMINE - Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej

 • Okres realizacji
  czerwiec 2020 - grudzień 2023
 • Finansowanie
  Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

HUMINE – regionalne centrum wsparcia oświaty w regionie, w transformacji cyfrowej szkół, upowszechnianiu kompetencji metodyczno-cyfrowych nauczycieli oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa uczniom.

Więcej na temat: HUMINE - Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.