Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Projekty

Kluby Rozwoju Cyfrowego

 

logotypy unijne


Opis projektulogo projektu KRCProjekt jest komponentem większego przedsięwzięcia pod nazwą Kluby Rozwoju Cyfrowego - KRC, w skład którego wchodzą projekty: KRC Wsparcie, KRC Pilotaż oraz KRC Skalowanie. W ramach projektu uruchomione zostaną lokalne ośrodki rozwoju kompetencji cyfrowych. Działalność KRC kierowana będzie do wszystkich mieszkańców danej gminy w celu wsparcia rozwoju ich kompetencji cyfrowych, w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób o specjalnych potrzebach, w tym seniorów. Korzystający z oferty KRC otrzymają wsparcie w dostępie do elektronicznych usług publicznych (np. w zakresie ochrony zdrowia - ikp, e-pit, itd.) oraz skorzystają z zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, nakierowanych na poprawienie ich poziomu umiejętności cyfrowych, bezpieczne korzystanie z nowych technologii i przeciwdziałanie dezinformacji.

Głównym celem interwencji będzie podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa, poprzez stworzenie na poziomie lokalnym warunków dla systemowego wsparcia osób dorosłych w nabywaniu i doskonaleniu podstawowych umiejętności cyfrowych. W ramach projektu powstanie 2064 KRC na terenie całej Polski.

Efektem projektu “Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający (KRC Wsparcie)” będzie wypracowanie rekomendacji, dobrych praktyk, standardów prowadzenia Klubów Rozwoju Cyfrowego, które pozwolą społeczności lokalnej na nabywanie i doskonalenie podstawowych umiejętności cyfrowych.

 


PROJEKT

Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu krajowego
Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet FERS.01 Umiejętności
Numer i nazwa działania FERS: 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych
Typ projektów FERS: Systemowe wsparcie edukacji cyfrowej osób dorosłych - Kluby Rozwoju Cyfrowego

 


PRZEWIDYWANY OKRES REALIZACJI PROJEKTU

wrzesień 2023 - grudzień 2028

 


FINANSOWANIE

Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Działanie: 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych.
Wartość projektu: 51 920 000 zł

 • ze środków unijnego dofinansowania: 42 844 384 zł
 • ze środków współfinansowania krajowego: 9 075 616 zł

REALIZATORZY PROJEKTU

 

Partner Wiodący: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 


Partnerzy Projektu:

 

 • Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” - obszar wsparcia: Małopolskie, Podkarpackie, Lubelskie
 • Edukacja Bez Barier – Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce - obszar wsparcia: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Lubuskie
 • Fundacja „Pro Cultura” - obszar wsparcia: Podlaskie, Warmińsko-mazurskie, Mazowieckie
 • Międzynarodowy Instytut Outsourcingu - obszar wsparcia: Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, Pomorskie
 • Politechnika Łódzka - obszar wsparcia: Łódzkie, Świętokrzyskie, Kujawsko-Pomorskie

TRZY ETAPY WSPARCIA


I.

KRC Wsparcie

Celem głównym jest wsparcie beneficjentów projektów konkursowych na pilotaż i skalowanie w tworzeniu i funkcjonowaniu KRC, a także wsparcie edukatorów cyfrowych.

Cele szczegółowe:
(1) Opracowanie ram funkcjonowania KRC w Polsce; (2). Opracowanie materiałów i scenariuszy zajęć dla edukatorów KRC; (3). Przygotowanie platformy edukacyjnej i komunikacyjnej; (4). Opracowanie katalogu dobrych praktyk dla edukatorów KRC w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa; (5). Udzielanie bieżącego wsparcia dla beneficjentów i edukatorów KRC na etapie pilotażu oraz etapie skalowania; (6). Ewaluacja KRC utworzonych w pilotażu, w celu aktualizacji rekomendacji i standardów tworzenia i funkcjonowania KRC.

II.

KRC Pilotaż

Będzie opierał się m.in. na stworzeniu KRC w 64 gminach różnych rodzajów oraz wypracowaniu i przetestowaniu modeli KRC.

III.

KRC Skalowanie

Ma na celu utworzenie KRC we wszystkich chętnych gminach (w uzasadnionych przypadkach – również w powiatach) w Polsce, w oparciu o wypracowane w projekcie pilotażowym modele i dobre praktyki, które w najwyższym stopniu przyczynią się do podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa.


#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

 

Jeśli podejrzewasz, że zapisy projektu pt. Kluby Rozwoju Cyfrowego - projekt wspierający (KRC Wsparcie) lub działania podejmowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub Partnerów w ramach tego projektu są niezgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) możesz to zgłosić.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą:

 • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa;

 • skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

W każdym powyższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

ZADZWOŃ
14 628 42 10, 14 688 80 12

LUB NAPISZ
biuro@mwi.pl

 

 


 • Okres realizacji

  wrzesień 2023 - grudzień 2028


 • Finansowanie

  Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.