Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

Stowarzyszenie jest organizacją projektową. Realizujemy nasz pomysły i przedsięwzięcia od 2000 r. Często były to projekty międzynarodowe realizowane pod auspicjami m.in. Banku Światowego, Komisji, Europejskiej, Fundacji Sorosa. Prze wiele lat realizowaliśmy projekty naukowe, finansowane ze środków 5 i 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej, związane głównie z tematyką elektronicznej administracji 9e-Governemnt)

Lata 2006-2015 obfitowały w projekty i przedsięwzięcia modernizacyjne realizowane wspólnie, przy udziale lub na rzecz władz regionów, powiatów, miast i gmin wiejskich. Wsparcie samorządów realizowane było w takich domenach tematycznych, jak: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zapewnienie dostępu szerokopasmowego do Internetu, usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorców, budowa efektywnych systemów informatycznych, wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych w systemie opieki zdrowotnej. 

Obecnie jednym z głównych filarów tematycznych aktywności SMWI jest edukacja cyfrowa i upowszechnianie e-kompetencji. Konsekwentnie realizujemy projekty wspierające modernizację i transformację szkół w środowisku cyfrowym w obszarach metodycznym, infrastrukturalnym oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej. Wiemy, że głównym tematem w którym będzie się specjalizować w najbliższych latach będzie sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie w polskim systemie edukacji. 

Lista wpisów

I jak inni

I jak inni

 • Okres realizacji
  kwiecień 2019 - listopad 2019
 • Finansowanie
  Urząd Miasta Tarnowa

Stowarzyszenie Miasta w Internecie, dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Miasta Tarnowa, wydało audiobook książki “I jak inni” napisanej przez tarnowskiego pisarza, Daniela Karpińskiego i wydanej w 1998 roku przez Wydawnictwo Literackie.

Więcej na temat: I jak inni
Rozwój Kompetencji Cyfrowych - Przestrzeń from Facebook

Rozwój Kompetencji Cyfrowych - Przestrzeń from Facebook

 • Okres realizacji
  listopad 2018 - lipiec 2019
 • Finansowanie
  Facebook

SMWI, w ramach specjalnego programu Facebooka, realizowało w Fabryce Przyszłości bezpłatne szkolenia dla tarnowian oraz młodych (18-30 lat) mieszkańców okolicznych miast i miejscowości. Była to spora szansa dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, studentów i ludzi, którzy szukali pomysłu na ciekawą pracę, a także myśleli o otwarciu własnego biznesu.

Więcej na temat: Rozwój Kompetencji Cyfrowych - Przestrzeń from Facebook
Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

 • Okres realizacji
  październik 2018-wrzesień 2019
 • Finansowanie
  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Projekt należał do największych w kraju i wyróżniał się skalą i jakością innowacji dydaktycznych bazujących na narzędziach cyfrowych.

Więcej na temat: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

 • Okres realizacji
  styczeń 2018 - lipiec 2020
 • Finansowanie
  Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu było podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół gmin: Mikołajki, Miłki i Giżycko.

Więcej na temat: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Pilotaż nauki programowania w klasach I - III SP

 • Okres realizacji
  październik-grudzień 2017
 • Finansowanie
  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa

W trakcie kursu nauczyciele poznali podstawy nauki myślenia algorytmicznego oraz zapoznali się z różnorodnymi metodami i narzędziami dydaktycznymi, pomocnymi w realizacji lekcji z programowania na poziomie wczesnoszkolnym.

Więcej na temat: Pilotaż nauki programowania w klasach I - III SP
KOMET@ - Sieć Edukacji Cyfrowej

KOMET@ - Sieć Edukacji Cyfrowej

 • Okres realizacji
  wrzesień 2017 - sierpień 2019
 • Finansowanie
  program „DIALOG”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W ramach projektu stworzono sieć integrującą społeczność profesjonalistów edukacji cyfrowej w Polsce. Sieć wyposażono w narzędzia komunikacji i informacji oraz wymiany doświadczeń, a także w platformę edukacji cyfrowej.

Więcej na temat: KOMET@ - Sieć Edukacji Cyfrowej
Tarnowska Akademia Komiksu

Tarnowska Akademia Komiksu

 • Okres realizacji
  marzec-czerwiec 2017

Program adresowany był do uzdolnionych plastycznie tarnowian w wieku 11 - 15 lat. W trakcie zajęć z wykorzystaniem m.in. tabletów piórkowych firmy WACOM zrobili oni pierwsze kroki na drodze projektowania graficznego.

Więcej na temat: Tarnowska Akademia Komiksu
Integra - tarnowski senior w centrum wydarzeń

Integra - tarnowski senior w centrum wydarzeń

 • Okres realizacji
  czerwiec-grudzień 2016
 • Finansowanie
  Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, MPiPS

To inicjatywa na rzecz integracji i współpracy mieszkańców Tarnowa. Seniorzy, a także przedstawiciele młodszych pokoleń mogły w projekcie wspólnie wypracować nowe pomysły i inicjatywy miejskie, odpowiadające im potrzebom i aspiracjom.

Więcej na temat: Integra - tarnowski senior w centrum wydarzeń
Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

 • Okres realizacji
  grudzień 2015 - grudzień 2018
 • Finansowanie
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

Projekt był największym w Polsce przedsięwzięciem dotyczącym bezpieczeństwa cyfrowego uczniów polskich szkół, który miał na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów, nauczycieli oraz rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni. Głównym zadaniem realizatorów projektu było umiejętne motywowanie dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności na polu profilaktyki cyberbezpieczeństwa i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl oferował systemowe rozwiązania, które pozwoliły lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Więcej na temat: Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.