Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

Lista wpisów

SPINeR - Świętokrzyskie Partnerstwo dla e-Rozwoju

SPINeR - Świętokrzyskie Partnerstwo dla e-Rozwoju

 • Okres realizacji
  lipiec 2010 - czerwiec 2012
 • Finansowanie
  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

SPINeR ukierunkowany był na szkoleniowo - doradcze wsparcie świętokrzyskich samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji otoczenia biznesu i firm w realizacji projektów społeczeństwa informacyjnego. Celem trwającego 2 lata projektu było wsparcie procesów rozwojowych województwa świętokrzyskiego poprzez zbudowanie sieci partnerów, skutecznie realizujących projekty i przedsięwzięcia wykorzystujące nowoczesne narzędzia teleinformatyczne.

Więcej na temat: SPINeR - Świętokrzyskie Partnerstwo dla e-Rozwoju
NET-EUCEN – Network of European Stakeholders for Enhance User Centricity In eGovernance

NET-EUCEN – Network of European Stakeholders for Enhance User Centricity In eGovernance

 • Okres realizacji
  kwiecień 2010 – marzec 2013
 • Finansowanie
  Program Szczegółowy CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

Celem projektu było stworzenie sieci zrzeszającej organizacje aktywnie działające na rzecz wdrażania nowoczesnych rozwiązań opartych na ICT, w sektorze usług publicznych.

Więcej na temat: NET-EUCEN – Network of European Stakeholders for Enhance User Centricity In eGovernance
SIRMAplus

SIRMAplus

 • Okres realizacji
  styczeń 2010 - grudzień 2011
 • Finansowanie
  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” POKL

Projekt SIRMAplus był próbą innowacyjnego i kompleksowego wsparcia władz samorządowych i ich partnerów we wspólnym budowaniu potencjału dla rozwoju gospodarki wiedzy w województwie mazowieckim. Szczególny nacisk położono na dotarcie z edukacją cyfrową do samorządów wiejskich Mazowsza, dla których nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stanowić powinny silny czynnik rozwojowy.

Więcej na temat: SIRMAplus
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.