Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

Lista wpisów

WiNTAR - Wspomnienia Integrują Tarnowian

WiNTAR - Wspomnienia Integrują Tarnowian

 • Okres realizacji
  maj 2015 - grudzień 2015
 • Finansowanie
  Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, MPiPS

Projekt ukierunkowany był na integrację międzypokoleniową tarnowian poprzez wspólne sięganie pamięcią do czasów młodości i konfrontowanie z nimi dzisiejszego obrazu miasta. W ramach projektu starsi mieszkańcy miasta mogli, pod opieką 10 Mobilnych Asystentów Seniora stawiać pierwsze kroki w cyfrowym świecie Internetu i usług elektronicznych. W ramach działalności CyfroKlubu Seniora organizowano spotkania integracyjne i wspomnieniowe, fotospacery po Tarnowie, warsztaty fotograficzne oraz gry edukacyjne. Przygotowane zostały unikatowe wywiady wideo ze znanymi tarnowianami oraz albumy zdjęć obrazujące dawny i współczesny Tarnów.

Więcej na temat: WiNTAR - Wspomnienia Integrują Tarnowian
Mój pomysł, mój Stary Sącz

Mój pomysł, mój Stary Sącz

 • Okres realizacji
  wrzesień 2014- sierpień 2015
 • Finansowanie
  Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Fundusze EOG)

Projekt miał na celu współpracę władz Gminy Stary Sącz i jego mieszkańców w planowaniu inwestycji miejskich. W ramach projektu zorganizowano szereg spotkań władz miasta z mieszkańcami i wdrożono portal konsultacyjny, na którym zamieszczane były propozycje inwestycji do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Więcej na temat: Mój pomysł, mój Stary Sącz
Obywatelski Rozwój Gminy Kęty

Obywatelski Rozwój Gminy Kęty

 • Okres realizacji
  lipiec - grudzień 2014
 • Finansowanie
  Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Głównym celem projektu było pobudzenie dialogu pomiędzy samorządem lokalnym, a funkcjonującymi w regionie organizacjami pozarządowymi.

Więcej na temat: Obywatelski Rozwój Gminy Kęty
Cyfrowy Most Pokoleń - Nostalgikon.pl

Cyfrowy Most Pokoleń - Nostalgikon.pl

 • Okres realizacji
  maj 2014 - grudzień 2014
 • Finansowanie
  Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, MPiPS

W ramach realizacji projektu powstał portal historii najnowszej Tarnowa nostalgikon.pl, w którym wspólnie z mieszkańcami, a także organizacjami i instytucjami tarnowskimi, udostępniany jest zbiór fotografii z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oraz wspomnień o tamtych czasach.

Więcej na temat: Cyfrowy Most Pokoleń - Nostalgikon.pl
Cyfrowy Debiut 50+

Cyfrowy Debiut 50+

 • Okres realizacji
  kwiecień 2014 - grudzień 2015
 • Finansowanie
  Działania 8.3 POIG

Projekt Cyfrowy Debiut 50+ był szansą dla mieszkańców opolskich gmin (Bierawa, Byczyna, Domaszowice, Olesno, Paczków, Polska Cerekiew, Świerczów i Tarnów Opolski) na zdobycie kompetencji cyfrowych i umiejętności poruszania się w świecie Internetu i usług elektronicznych. 280 osób w wieku 50+ otrzymało bezpłatne komputery z oprogramowaniem oraz dostępem do internetu, a także możliwość nauczenia się korzystania z nich w specjalnie utworzonych Centrach Integracji Cyfrowej.

Więcej na temat: Cyfrowy Debiut 50+
eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi

eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi

 • Okres realizacji
  sierpień 2013 - grudzień 2013
 • Finansowanie
  Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013, MPiPS

Projekt był odpowiedzią na potrzeby osób z grupy 60+ w zakresie cyfrowej aktywizacji społecznej i stanowił pierwszy etap działań mających na celu zbudowanie warszawskiego systemu wsparcia dla osób powyżej 60 roku życia w kontekście integracji cyfrowej. W ramach realizacji projektu utworzona została grupa 30 Animatorów Integracji Cyfrowej, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni, aby móc skutecznie wprowadzać osoby w wieku 60+ w cyfrowy świat.

Więcej na temat: eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi
Obywatelski audyt efektywności

Obywatelski audyt efektywności

 • Okres realizacji
  maj 2013 – wrzesień 2014
 • Finansowanie
  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, tzw. Fundusz Szwajcarsk

Głównym celem projektu było wzmocnienie udziału społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych z 20 gmin województwa małopolskiego w wypracowywaniu standardów usług administracyjnych świadczonych przez urzędy tych gmin i kontroli nad ich przestrzeganiem.

Więcej na temat: Obywatelski audyt efektywności
Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej

Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej

 • Okres realizacji
  maj 2013 – lipiec 2014
 • Finansowanie
  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, tzw. Fundusz Szwajcarski

Głównym celem projektu było podniesienie obwiązujących w tym zakresie standardów i weryfikacja wywiązywania się administracji z ciążących na niej obowiązkach.

Więcej na temat: Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej
Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego

Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego

 • Okres realizacji
  kwiecień 2013 – grudzień 2015
 • Finansowanie
  Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

To pierwszy w Polsce projekt systemowy, poświęcony praktycznemu rozwiązywaniu problemów dyrektorów szkół i nauczycieli związanych z wykorzystaniem treści i narzędzi cyfrowych w codziennej praktyce dydaktycznej.

Więcej na temat: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.