Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Projekty

 

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

 

logo projektuSMWI podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z siedzibą w Mikołajkach (partnerem wiodącym projektów mazurskich), która miała na celu realizację kilku projektów na terenie gmin: Mikołajki, Miłki i Giżycko.

 

1. 

„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki”


Celem projektu było podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych 230 uczniów ze szkół gmin: Mikołajki, Miłki i Giżycko poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół przedmiotowych kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe, podniesienie kompetencji cyfrowych 61 nauczycieli gmin: Mikołajki, Miłki i Giżycko w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz podniesienie umiejętności wychowawczo-pedagogicznych 188 rodziców gmin: Mikołajki, Miłki i Giżycko. 

Okres realizacji projektu: od stycznia 2018 r. do stycznia 2020 r.

 

2.

26 lipca 2018 r.- podpisanie umowy partnerskiej wraz z Gminą Giżycko, Powiatem Giżyckim i Powiatem Mrągowskim na realizację projektów pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Giżycko - SP Bystry",
"Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Giżycko - SP Wilkasy",
"Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Mrągowo - ZOS "Baza" Mrągowo",
"Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Mrągowo - I LO Mrągowo",
"Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki - II LO Giżycko".


W projektach brały udział nastepujące szkoły: Szkoła Podstawowa im ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach, Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” w Mrągowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie i II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku.

Celem projektów było podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych uczniów (Bystre - 40, Wilkasy - 112, ZOS - 26, I LO - 102, II LO - 102) poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół przedmiotowych kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem TIK, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli (Bystre - 10, Wilkasy - 17, ZOS - 13, I LO - 18, II LO - 16) w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz podniesienie umiejętności wychowawczo-pedagogicznych rodziców (Bystre - 20, Wilkasy - 20, ZOS - 20, I LO - 36, II LO - 28) oraz podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w szkole warunków do stosowania nowoczesnych TIK (doposażenie placówki).

Okres realizacji projektów: od sierpnia 2018 r. do lipca 2020 r.


 • Okres realizacji

  styczeń 2018 - lipiec 2020


 • Finansowanie

  Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

WEBINARIA

 

W ramach ww. projektów zrealizowano w każdym 10 webinariów - seminariów internetowych. Tematyka webinariów koncentrowała się wokół zagadnień o szczególnym znaczeniu dla nauczycieli uczestniczących w projekcie tj. dotyczących wykorzystania TIK w prowadzeniu lekcji. Webinaria obejmowały 5 modułów o następującej tematyce:

Moduł I – Narzędzia i usługi chmurowe oraz portale społecznościowe wykorzystywane w pracy przez nauczyciela

 1. Usługi jakie otrzymujemy po założeniu konta Gmail
 2. Dane w chmurze – jak korzystać z Dysku Google’a
 3. Chmurowe narzędzia do zbierania opinii i tworzenia testów – Formularze Google
 4. Grupy Facebook’owe w pracy z uczniami
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

 Moduł II – Wykorzystanie grafiki komputerowej oraz video w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych

 1. Rastrowa i bitmapowa grafika czyli różnica pomiędzy pixelami i krzywymi
 2. Jak tworzyć proste publikacje przy pomocy programu Canva
 3. Edycja grafiki bitmapowej przy pomocy programu Pixlr
 4. Zarządzanie zdjęciami przy pomocy programy FastStone Image Viewer
 5. Aplikacja do tworzenia opowiadań Storybird i My Storybook
 6. aplikacje do edycji video Lumen i Quik
 7. Sesja pytań i odpowiedzi

 Moduł III – Gamifikacja - jak w ciekawy i interesujący sposób zweryfikować wiedzę uczniów

 1. Gamifikacja – czyli wykorzystanie mechanizmów gier w edukacji
 2. Quizizz – proste narzędzie do przeprowadzenia testów wyboru
 3. Kahoot – uniwersalna aplikacja do przeprowadzenia testów wiedzy i ankiet
 4. Korzyści ze stosowania cyfrowych narzędzi do weryfikacji wiedzy ucznia
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

 Moduł IV – Niezbędnik gotowych pomocy dydaktycznych

 1. LearningApps – jedno narzędzie wiele możliwości
 2. Akademia Khana – gotowe lekcje tematyczne
 3. You Tube – ciekawe kanały tematyczne
 4. Przydatne strony internetowe
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

 Moduł V – Cyfrowa lekcja

 1. QR kody, co to jest i jak je wykorzystać podczas lekcji
 2. Padlet – wirtualna tablica do prezentacji materiałów podczas lekcji
 3. ThingLink – sposób na przeprowadzenie ciekawej interaktywnej lekcji
 4. Cyfrowy pokój zagadek
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

NAGRANIA z przeprowadzonych spotkań

 

 1. Webinarium dla nauczycieli Gmin Miłki, Giżycko i Mikołajki (playlista 10 spotkań w 3 grupach)
  https://www.youtube.com/watch?v=4qsucwqQ59A&feature=youtu.be 

 2. Webinarium dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Bystry (playlista 10 spotkań w 2 grupach)https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd8qZ-WrhkSHbCC6whp70CAE, 
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd8H_FBFe_3XN696ROsDimpW

 3. Webinarium dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Wilkasy (playlista 10 spotkań w 2 grupach)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd8w7zHsH-mJUPN0JsRc1Ft7
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd97QWBEjAVrAEFYbQNWgpnZ

 4. Webinarium dla nauczycieli ZOS "Baza" Mrągowo (playlista 10 spotkań w 2 grupach)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd-3eRSROv_LcIUpX7VeXgHc
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd-uQ7DzqXE8A12XjbXH5SR1

 5. Webinarium dla nauczycieli I LO Mrągowo (playlista 10 spotkań w 2 grupach)
  https://www.youtube.com/watch?v=VLUFinq18Kw&list=PLitsfRyKeYd8U-TyUbKPREQNX7yTNmUBL&index=2
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd9k_n8O-6tpC8_9xVutkdSU

 6. Webinarium dla nauczycieli II LO Giżycko (playlista 10 spotkań w 2 grupach)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd-E0WVWMT3WxIcwLpOyJ7bd
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd81l3cQbaTpvOEL1AcXj89F

 

FAQ

 

W ramach prowadzonych indywidualnych i grupowych konsultacji dla nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie metod i możliwości wykorzystania TIK w nauczaniu publikujemy poniżej najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

FAQ DO POBRANIA - GMINA MIŁKI, GMINA GIŻYCKO, GMINA MIKOŁAJKI 

FAQ DO POBRANIA 2 - POWIAT MRĄGOWO – ZOS „BAZA” MRĄGOWO 

FAQ DO POBRANIA 3 - GMINA GIŻYCKO – SP WILKASY  

FAQ DO POBRANIA 4 - GMINA GIŻYCKO – SP BYSTRY

FAQ DO POBRANIA 5 - POWIAT GIŻYCKI - II LO

FAQ DO POBRANIA 6 - POWIAT MRĄGOWO - I LO MRĄGOWO

 

stopka finansowania

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.