Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

Lista wpisów

L@KTUR - Lokalne Partnerstwa dla Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Podlaskiego

L@KTUR - Lokalne Partnerstwa dla Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Podlaskiego

 • Okres realizacji
  styczeń 2011 - luty 2012
 • Finansowanie
  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Najważniejszym elementem projektu było stworzenie elektronicznej platformy promocji online – portalu "Bajeczne Krainy", która pozwolił na zwiększenie sprzedaży usług i wypromowania nowych produktów turystycznych w północnej części województwa podlaskiego.

Więcej na temat: L@KTUR - Lokalne Partnerstwa dla Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Podlaskiego
PRO@ctis-edu - Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej

PRO@ctis-edu - Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej

 • Okres realizacji
  styczeń 2011 - grudzień 2011
 • Finansowanie
  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem projektu PRO@ctis edu było wypracowanie optymalnych rozwiązań i zaprojektowanie inicjatyw służących rozwojowi edukacji cyfrowej w województwie zachodniopomorskim oraz przeszkolenie liderów kompetencji cyfrowych.

Więcej na temat: PRO@ctis-edu - Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej
MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji

MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji

 • Okres realizacji
  listopad 2010 – kwiecień 2013
 • Finansowanie
  Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Celem projektu była likwidacja bariery dostępu do treści i usług Internetu oraz uzyskanie przez rodziny i ich rodziców kompetencji cywilizacyjnych niezbędnych do życia i pracy w otoczeniu rozwiązań ICT. Projekt przyczynił się do wyrównywania szans edukacyjnych na obszarze objętym wsparciem poprzez umożliwienie dostępu do zasobów edukacyjnych osobom mniej zamożnym. Projekt przyczyniał się do budowy społeczeństwa informacyjnego i realizacji idei równych szans na terenie Gmin: Międzyzdroje, Gryfice, Nowe Warpno.

Więcej na temat: MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji
Polska Cyfrowa Równych Szans

Polska Cyfrowa Równych Szans

 • Okres realizacji
  listopad 2010 - grudzień 2015
 • Finansowanie
  Projekt systemowy: Działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, Działanie 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Polska Cyfrowa Równych Szans to program, którego celem było wprowadzanie w świat komunikacji cyfrowej oraz usług i treści dostępnych w Internecie - dorosłych Polaków z pokolenia 50+. Program realizowany był w latach 2010-2015 przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Więcej na temat: Polska Cyfrowa Równych Szans
SPINeR - Świętokrzyskie Partnerstwo dla e-Rozwoju

SPINeR - Świętokrzyskie Partnerstwo dla e-Rozwoju

 • Okres realizacji
  lipiec 2010 - czerwiec 2012
 • Finansowanie
  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

SPINeR ukierunkowany był na szkoleniowo - doradcze wsparcie świętokrzyskich samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji otoczenia biznesu i firm w realizacji projektów społeczeństwa informacyjnego. Celem trwającego 2 lata projektu było wsparcie procesów rozwojowych województwa świętokrzyskiego poprzez zbudowanie sieci partnerów, skutecznie realizujących projekty i przedsięwzięcia wykorzystujące nowoczesne narzędzia teleinformatyczne.

Więcej na temat: SPINeR - Świętokrzyskie Partnerstwo dla e-Rozwoju
NET-EUCEN – Network of European Stakeholders for Enhance User Centricity In eGovernance

NET-EUCEN – Network of European Stakeholders for Enhance User Centricity In eGovernance

 • Okres realizacji
  kwiecień 2010 – marzec 2013
 • Finansowanie
  Program Szczegółowy CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

Celem projektu było stworzenie sieci zrzeszającej organizacje aktywnie działające na rzecz wdrażania nowoczesnych rozwiązań opartych na ICT, w sektorze usług publicznych.

Więcej na temat: NET-EUCEN – Network of European Stakeholders for Enhance User Centricity In eGovernance
SIRMAplus

SIRMAplus

 • Okres realizacji
  styczeń 2010 - grudzień 2011
 • Finansowanie
  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” POKL

Projekt SIRMAplus był próbą innowacyjnego i kompleksowego wsparcia władz samorządowych i ich partnerów we wspólnym budowaniu potencjału dla rozwoju gospodarki wiedzy w województwie mazowieckim. Szczególny nacisk położono na dotarcie z edukacją cyfrową do samorządów wiejskich Mazowsza, dla których nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stanowić powinny silny czynnik rozwojowy.

Więcej na temat: SIRMAplus
OPSI - Opolskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

OPSI - Opolskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 • Okres realizacji
  wrzesień 2009 - wrzesień 2010
 • Finansowanie
  Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Celem projektu było wsparcie procesów przygotowania projektów wykorzystujących rozwiązania teleinformatyczne przez: jednostki samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze i zawodowe, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. Projektów, które przyczynią się do wzrostu jakości usług publicznych, poprawy działania placówek służby zdrowia i efektywności biznesu (np. turystyki). Projekt OPSI wspierał też różnorodne społeczne i gospodarcze inicjatywy na rzecz rozwoju wsi opolskiej, w tym upowszechnienie dostępu do internetu i zwiększenie tzw. kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Więcej na temat: OPSI - Opolskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Pro@CTIS - Zachodniopomorski Alians dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Pro@CTIS - Zachodniopomorski Alians dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 • Okres realizacji
  luty – grudzień 2009
 • Finansowanie
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 8.1.2

Głównym celem projektu było zawiązanie partnerstwa i zapewnienie wzrostu zdolności do podejmowania działań dla zarządzania zmianą gospodarczą dzięki inwestycjom w TIK.

Więcej na temat: Pro@CTIS - Zachodniopomorski Alians dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.