Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

Lista wpisów

eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi

eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi

 • Okres realizacji
  sierpień 2013 - grudzień 2013
 • Finansowanie
  Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013, MPiPS

Projekt był odpowiedzią na potrzeby osób z grupy 60+ w zakresie cyfrowej aktywizacji społecznej i stanowił pierwszy etap działań mających na celu zbudowanie warszawskiego systemu wsparcia dla osób powyżej 60 roku życia w kontekście integracji cyfrowej. W ramach realizacji projektu utworzona została grupa 30 Animatorów Integracji Cyfrowej, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni, aby móc skutecznie wprowadzać osoby w wieku 60+ w cyfrowy świat.

Więcej na temat: eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi
Obywatelski audyt efektywności

Obywatelski audyt efektywności

 • Okres realizacji
  maj 2013 – wrzesień 2014
 • Finansowanie
  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, tzw. Fundusz Szwajcarsk

Głównym celem projektu było wzmocnienie udziału społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych z 20 gmin województwa małopolskiego w wypracowywaniu standardów usług administracyjnych świadczonych przez urzędy tych gmin i kontroli nad ich przestrzeganiem.

Więcej na temat: Obywatelski audyt efektywności
Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej

Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej

 • Okres realizacji
  maj 2013 – lipiec 2014
 • Finansowanie
  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, tzw. Fundusz Szwajcarski

Głównym celem projektu było podniesienie obwiązujących w tym zakresie standardów i weryfikacja wywiązywania się administracji z ciążących na niej obowiązkach.

Więcej na temat: Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej
Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego

Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego

 • Okres realizacji
  kwiecień 2013 – grudzień 2015
 • Finansowanie
  Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

To pierwszy w Polsce projekt systemowy, poświęcony praktycznemu rozwiązywaniu problemów dyrektorów szkół i nauczycieli związanych z wykorzystaniem treści i narzędzi cyfrowych w codziennej praktyce dydaktycznej.

Więcej na temat: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego
SABER - Satellite Broadband for European Regions

SABER - Satellite Broadband for European Regions

 • Okres realizacji
  listopad 2012 - październik 2014
 • Finansowanie
  Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)

Celem projektu było wzmocnienie analitycznych i praktycznych podstaw do efektywnego wykorzystania usług satelitarnego dostępu do Internetu w różnych regionach europejskich, uwzględniając ich odmienne uwarunkowania i specyficzne potrzeby.

Więcej na temat: SABER - Satellite Broadband for European Regions
AgeingWell

AgeingWell

 • Okres realizacji
  styczeń 2012 - grudzień 2014
 • Finansowanie
  Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP

Celem projektu było zbudowanie sieci współpracy na rzecz poprawy jakości życia osób starszych poprzez promocję i zwiększenie wykorzystania Internetu oraz rozwiązań teleinformatycznych, dostosowanych do ich potrzeb. Projekt AgeingWell był tzw. siecią tematyczną, tj. instrumentem polegającym na tworzeniu forum wymiany doświadczeń i budowy konsensusu dla interesariuszy w zakresie rozwiązań teleinformatycznych dostosowanych do potrzeb osób starszych (ICT and Ageing).

Więcej na temat: AgeingWell
Przez Internet do kariery w Gminie Mielec

Przez Internet do kariery w Gminie Mielec

 • Okres realizacji
  styczeń 2012 - grudzień 2013
 • Finansowanie
  Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W ramach realizacji projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec”, 40 rodzin otrzymało bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz zostało przeszkolonych w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Więcej na temat: Przez Internet do kariery w Gminie Mielec
NSPS - Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd

NSPS - Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd

 • Okres realizacji
  styczeń 2012 - październik 2013
 • Finansowanie
  Działanie 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt miał na celu modernizację zarządzania w Urzędzie Miasta Radlina i Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach podnosząc transparentność działań tych urzędów oraz jakość wykonywanych przez nie zadań publicznych.

Więcej na temat: NSPS - Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd
R@CK - Rodziny Cyfrowych Kompetencji

R@CK - Rodziny Cyfrowych Kompetencji

 • Okres realizacji
  styczeń 2011 - grudzień 2013
 • Finansowanie
  Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dzięki projektowi 150 sochaczewskich rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymało bezpłatnie sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu i 8-letnią opiekę informatyków, którzy zapewniali odpowiednie przeszkolenie oraz sprawne działanie komputerów.

Więcej na temat: R@CK - Rodziny Cyfrowych Kompetencji
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.