Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

Lista wpisów

WiR - Wielkopolska Sieć Interesariuszy eRozwoju

WiR - Wielkopolska Sieć Interesariuszy eRozwoju

 • Okres realizacji
  listopad 2008 – luty 2011
 • Finansowanie
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 8.1.2

Efektem projektu było utworzenie Wielkopolskiej Sieci Interesariuszy eRozwoju skupiającej aktywnych i innowacyjnie myślących partnerów z sektorów publicznego, prywatnego i naukowo-badawczego.

Więcej na temat: WiR - Wielkopolska Sieć Interesariuszy eRozwoju
TR@NSPOD - Podlaskie Partnerstwo dla eRozwoju

TR@NSPOD - Podlaskie Partnerstwo dla eRozwoju

 • Okres realizacji
  wrzesień 2008-luty 2010
 • Finansowanie
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 8.1.2

TR@NSPOD - był to pakiet działań wspomagających ukonstytuowanie się województwa podlaskiego jako regionu wyspecjalizowanego w zakresie eRozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Więcej na temat: TR@NSPOD - Podlaskie Partnerstwo dla eRozwoju
SIRMA - Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza

SIRMA - Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza

 • Okres realizacji
  listopad 2006-grudzień 2007
 • Finansowanie
  Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa

Celem projektu SIRMA było wsparcie procesów budowy sieci współpracy władz samorządowych województwa, kluczowych dla rozwoju regionu instytucji i organizacji, firm ICT oraz przedstawicieli nauki na rzecz innowacyjnego rozwoju regionu.

Więcej na temat: SIRMA - Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza
MISS - Monitor Integrated Safety System

MISS - Monitor Integrated Safety System

 • Okres realizacji
  styczeń 2005 - grudzień 2006
 • Finansowanie
  DG INFSO, Komisja Europejska

Głównym celem projektu było stworzenie innowacyjnej platformy „Unified Operative Centre” (UOC) będącej narzędziem zaawansowanej komunikacji technologicznej, wspierającym i integrującym działania różnych organów bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym. W wyniku realizacji projektu powstało narzędzie służące do monitorowania działań policji, straży miejskiej oraz służb drogowych.

Więcej na temat: MISS - Monitor Integrated Safety System
EPSINET CEE - European Public Sector Information Network

EPSINET CEE - European Public Sector Information Network

 • Okres realizacji
  marzec 2004 - sierpień 2005
 • Finansowanie
  DG INFSO, Komisja Europejska

Celem projektu jest stworzenie grupy ekspertów ds. informacji publicznej w krajach Europy Środkowowschodniej i ich integracja z istniejącą już siecią ekspertów w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Więcej na temat: EPSINET CEE - European Public Sector Information Network
QUALEG - Quality of Service & Legitimacy in eGovernment

QUALEG - Quality of Service & Legitimacy in eGovernment

 • Okres realizacji
  luty 2004 – styczeń 2006
 • Finansowanie
  DG INFSO, Komisja Europejska

Projekt badawczy QUALEG dotyczył wzmacniania lokalnej demokracji poprzez zachęcanie obywateli do udziału w formułowaniu polityki lokalnej przez samorządy. W ramach projektu wygenerowane zostały innowacyjne technologie dla zarządzania i monitorowania przepływem pracy w administracji, rozwiązania oprogramowania dla administracji lokalnych pozwalającego na większą partycypację obywateli w formułowaniu polityki lokalnej oraz metodologia dla szerszego kontekstu usług eGovernment.

Więcej na temat: QUALEG - Quality of Service & Legitimacy in eGovernment
TERREGOV - Impact of eGovernment on Territorial Government Services

TERREGOV - Impact of eGovernment on Territorial Government Services

 • Okres realizacji
  styczeń 2004 – grudzień 2008
 • Finansowanie
  6. Program Ramowy Unii Europejskiej

Projekt Terregov był długoterminowym projektem badawczym w zakresie społeczeństwa informacyjnego, który znalazł się w gronie najwyżej ocenionych projektów w całym programie IST.

Więcej na temat: TERREGOV - Impact of eGovernment on Territorial Government Services
Eurocult21- Urban Cultural Profiles Exchange Project

Eurocult21- Urban Cultural Profiles Exchange Project

 • Okres realizacji
  luty 2003 - marzec 2005
 • Finansowanie
  DG Research, Komisja Europejska

Celem projektu EUROCULT21 - Projekt Wymiany Doświadczeń w Zarządzaniu Kulturą Miejską w XXI wieku było rozwijanie nowych, zoptymalizowanych narzędzi zarządzania kulturą.

Więcej na temat: Eurocult21- Urban Cultural Profiles Exchange Project
eFORUM – Forum for European ePublic Services

eFORUM – Forum for European ePublic Services

 • Okres realizacji
  sierpień 2002 - wrzesień 2003
 • Finansowanie
  DG INFSO, Komisja Europejska

Głównym celem projektu było stworzenie organizacji o europejskim zasięgu – stowarzyszenia, działającej na styku inicjatyw eGovernment, która stymuluje wykorzystanie Internetu i technologii komunikacji oraz informacji w tej dziedzinie.

Więcej na temat: eFORUM – Forum for European ePublic Services
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.