Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Czytelnia / Edukacja

Rekomendacje JAK OGRANICZYĆ DEFICYT SPECJALISTÓW ICT W POLSCE?

10 february 2023

Deficyt na rynku specjalistów ICT szacowano w Polsce w ostatnich latach między 40 a 90 tysięcy pracowników. Polski Instytut Ekonomiczny w swoim raporcie opublikowanym w listopadzie 2022 roku określił go na poziome 147 tysięcy specjalistów. Eksperci Komisji Europejskiej wskazują z kolei, że do 2030 roku, by zaspokoić potrzeby sektorów gospodarki i społecznego powinniśmy dysponować w Polsce około 1,2 mln specjalistów, czyli dwukrotnie większą liczbą niż dzisiaj.

Chroniczny deficyt specjalistów ICT stanowi kluczową barierę rozwojową Polski w 3 dekadzie XXI wieku. Niestety nieuświadomionych w dostatecznym stopniu w kręgach decydentów wyznaczających kierunki strategicznych, pro-rozwojowych działań i wydatków budżetu państwa. Brak odpowiedzi na to wyzwanie może stać się przyczyną istotnego osłabienia rozwoju, a nawet zapaści cywilizacyjnej na tle krajów rozwijających się w skali globalnej.  

 • Czy można uniknąć takiego scenariusza?
 • Dlaczego niezbędne jest znaczne zwiększenie nakładów budżetu państwa na edukację informatyczną?
 • Czy czeka nas załamanie kształcenia informatycznego na poziomie szkół wyższych i co to oznacza dla naszej gospodarki?
 • Dlaczego coraz więcej młodych adeptów informatyki rezygnuje z wyższych studiów informatycznych i dlaczego program studiów z zakresu ICT powinien zostać zmieniony i podlegać zmianom także w trakcie studiów?
 • Dlaczego nauczyciele akademiccy rezygnują z pracy na uczelniach
 • Dlaczego brak kobiet na kierunkach ICT symptomem nieskutecznych polityk?
 • Dlaczego konieczny jest rozwój kształcenia ustawicznego (re-skilling i up-skilling) i zakorzenienie go w firmach?
 • Jaką rolę w edukacji informatycznej powinny pełnić szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz wyspecjalizowane centra edukacji cyfrowej w gminach i powiatach? 

Odpowiedzi na te i inne pytania zawarliśmy w raporcie: Jak ograniczyć deficyt specjalistów ICT w Polsce? Biała księga zaleceń i wniosków z narady publicznej.

Raport ten – opracowany przez blisko pięćdziesięciu ekspertów - zawiera strategiczne i sektorowe rekomendacje proponujące kompleksowe odpowiedzi na wyzwanie istotnego zwiększenia liczby specjalistów ICT w Polsce adresowane do:

 • Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Ministerstwa Rozwoju i Technologii
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Sejmu i Senatu RP
 • uczelni wyższych
 • samorządów, kuratoriów oświaty i organów prowadzących szkół
 • przedsiębiorstw i firm sektora ICT

Raport Jak ograniczyć deficyt specjalistów ICT w Polsce? Biała księga zaleceń i wniosków z narady publicznej to dokument będący podsumowaniem debat zainicjowanych i zorganizowanych w okresie: listopad 2022 – luty 2023 r. przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w ramach działalności Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@. W debatach wzięli udział eksperci środowisk nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, przedsiębiorstw sektora teleinformatycznego oraz przedstawiciele biznesu.

Rekomendacje JAK OGRANICZYĆ DEFICYT SPECJALISTÓW ICT W POLSCE?
By continuing to browse this website, you accept cookies. You can find more about this in our Cookie Policy.