Zarząd

Krzysztof Głomb

Krzysztof Głomb

Prezes Zarządu

Strateg rozwoju cyfrowego. W ostatnich latach koncentruje się na zagadnieniach kompetencji cyfrowych dorosłych jako kluczowego potencjału społecznego i motoru rozwoju gospodarczego początków XXI wieku. Pomysłodawca i lider programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS - największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+, nagrodzonego w 2011 roku nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez International Telecommunication Union. Inicjator działań Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie - ośrodka eksperymentów i doświadczeń w zakresie dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych.

 +48 605 290 500
 k.glomb@mwi.pl

Krzysztof Głomb

Prezes Zarządu

Strateg rozwoju cyfrowego. W ostatnich latach koncentruje się na zagadnieniach kompetencji cyfrowych dorosłych jako kluczowego potencjału społecznego i motoru rozwoju gospodarczego początków XXI wieku. Pomysłodawca i lider programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS - największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+, nagrodzonego w 2011 roku nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez International Telecommunication Union. Inicjator działań Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie - ośrodka eksperymentów i doświadczeń w zakresie dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych.

 +48 605 290 500
 k.glomb@mwi.pl

Strateg rozwoju cyfrowego. W ostatnich latach koncentruje się na zagadnieniach kompetencji cyfrowych dorosłych jako kluczowego potencjału społecznego i motoru rozwoju gospodarczego początków XXI wieku. Pomysłodawca i lider programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS - największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+, nagrodzonego w 2011 roku nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez International Telecommunication Union. Inicjator działań Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie - ośrodka eksperymentów i doświadczeń w zakresie dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych.

Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Założyciel (1998) i prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, obecnie na kadencję od 2016 – 2021 roku. Pomysłodawca i od 1997 roku dyrektor programowy Konferencji „Miasta w Internecie”. Bogate doświadczenie samorządowe wyniósł z pracy w Urzędzie Miasta Tarnowa (stworzył i rozwijał profesjonalne struktury informacji i promocji miasta) oraz Rady Miasta Tarnowa (radny 2 kadencji).

Autor i redaktor strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 5 polskich województwach (Małopolskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Podkarpackie, Mazowieckie), studiów regionalnych (Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlasie, Zachodniopomorskie) oraz jednej z nielicznych w Europie regionalnej strategii eZdrowia województwa łódzkiego. Lider strategicznych projektów wsparcia rozwoju cyfrowego województw, związanych z transferem wiedzy oraz doradztwem dla władz wojewódzkich i lokalnych.

Aktywnie działa na rzecz europejskich inicjatyw badawczych i pro-innowacyjnych. W latach 2002–2003 polski ekspert w Komitecie Information Society Technologies (ISTC) w Brukseli delegowany do prac przez Komitet Badań Naukowych. Polski ekspert w eGovernment i eInclusion Sub-Group działających w ramach i2010 High Level Group. Od maja 2004 r. był wiceprezydentem European Local Authorities’ Telematic Network (ELANET), a od kwietnia 2007 r. - do końca 2008 roku pełnił funkcję prezydenta tej europejskiej organizacji. Juror Europejskiej Nagrody e-Integracji przyznawanej przez Komisję Europejską (2008).

Pomysłodawca i dyrektor programowy europejskiej konferencji „Innovation for Digital Inclusion”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z DG Information Society and Media oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Gdańsku, w październiku 2011 roku.

Inicjator badań i eksperymentów w zakresie dydaktyki cyfrowej oraz tworzenia nowoczesnych szkół jako cyfrowych środowisk edukacji metodami aktywizującymi ucznia, integrującymi oraz personalizującymi nauczanie. Pomysłodawca FABRYKI PRZYSZŁOŚCI – centrum, na co dzień testującego nowe metody edukacyjne i cyfrowe narzędzia dydaktyczne oraz integrującego społeczność edukatorów w Tarnowie. Lider systemowego projektu innowacyjnego Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego.

Laureat nagrody „Kryształowej Brukselki” (rok 2002) - nagrody ministra nauki i informatyzacji za szczególne osiągnięcia w dziedzinie realizacji innowacyjnych projektów europejskich oraz Nagrody im. Marka Cara (rok 2003) — wyróżnienia za wybitne osiągnięcia na polu rozwoju informatyki w polskiej administracji publicznej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2009) za zasługi dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Z zamiłowania podróżnik i patriota lokalny. Większość wolnego czasu spędza w podróży. Eksplorator Azji Południowo - Wschodniej, wielokrotnie odwiedzał Indie oraz Indochiny – Tajlandię, Wietnam, Kambodżę, Laos a także Birmę. Interesuje się rozwojem w czasach globalizacji, geopolityką w kontekście rozwojowym, historią przemian strukturalnych w basenie Oceanu Indyjskiego i Afryce. Pracuje nad projektem edukacji cyfrowej dzieci w szkołach Gambii. Mieszka w Tarnowie, który jest jego „małą ojczyzną”.

Arkadiusz Złotnicki

I Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Zarządzający

Z wykształcenie politolog. Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Stockholm University School of Business. Absolwent studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Studium dziennikarskie oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalista w dziedzinie zarządzania projektami (certyfikat PRINCE2) i pozyskiwania środków z funduszy krajowych oraz międzynarodowych. Koordynator projektów Banku Światowego, Komisji Europejskiej, Open Society Institute, Fundacji Sorosa oraz polskich instytucji rządowych i samorządowych związanych z problematyką m.in. cyfrowego rozwoju, e-administracji, e-zdrowia.

+48 502 357 666
 a.zlotnicki@mwi.pl

Arkadiusz Złotnicki

Arkadiusz Złotnicki

I Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Zarządzający

Z wykształcenie politolog. Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Stockholm University School of Business. Absolwent studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Studium dziennikarskie oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalista w dziedzinie zarządzania projektami (certyfikat PRINCE2) i pozyskiwania środków z funduszy krajowych oraz międzynarodowych. Koordynator projektów Banku Światowego, Komisji Europejskiej, Open Society Institute, Fundacji Sorosa oraz polskich instytucji rządowych i samorządowych związanych z problematyką m.in. cyfrowego rozwoju, e-administracji, e-zdrowia.

+48 502 357 666
 a.zlotnicki@mwi.pl

Z wykształcenie politolog. Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Stockholm University School of Business. Absolwent studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studium dziennikarskie oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Specjalista w dziedzinie zarządzania projektami (certyfikat PRINCE2) i pozyskiwania środków z funduszy krajowych oraz międzynarodowych. Koordynator projektów Banku Światowego, Komisji Europejskiej, Open Society Institute, Fundacji Sorosa oraz polskich instytucji rządowych i samorządowych związanych z problematyką m.in. cyfrowego rozwoju, e-administracji, e-zdrowia.

Aktywnie uczestniczy w realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i programach m.in. PCRS (Polska Cyfrowa Równych Szans) - największym w Europie programie alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+, nagrodzonego w 2011 roku WSIS Project Prizes 2011 – nagrodą przyznawaną przez International Telecommunication Union, a także w FABRYCE PRZYSZŁOŚCI - Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej w Tarnowie - ośrodku eksperymentów i doświadczeń w zakresie dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych, odpowiadając głównie za procesy finansowania tych przedsięwzięć.

W latach 2007-2009 członek grupy roboczej ds. budowania oraz udostępniania zasobów wiedzy i doświadczeń European Local Authorities' Telematic Network - ELANET.

Dyrektor organizacyjny Innovation for Digital Inclusion (2011)  - konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z DG Information Society and Media Komisji Europejskiej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Gdańsku, w październiku 2011 roku oraz European Information Society Conference EISCO 2005 w Krakowie – zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Województwo Małopolskie oraz ELANET. Dyrektor organizacyjny ostatnich 15 edycji Konferencji „Miasta w Internecie”.

W Stowarzyszeniu – I wiceprezes, dyrektor zarządzający.

Kręci mnie sport. Ale nie taki do oglądania przed telewizorem czy w Internecie. Muszę być w ruchu. Piłka nożna. Tenis. Pływanie. To najczęściej. Ale także narty czy triathlon potrafią mnie wyrwać zza biurka. Każdą wolną chwilę właściwie poświęcam takiej czy innej formie ruchu. Potrzebuję tego. Kiedyś pasjonowałem się polityką, ostatnio jednak trochę mniej. Ale niezmiennie śmieszy mnie to jak wydawałoby się sensowni ludzie nie potrafią oceniać i wyciągać wniosków z dość w sumie prostych mechanizmów i procesów funkcjonujących w polityce. A przecież wystarczy do tego niewielki aparat pojęciowy, dystans i zdrowy rozsądek…

Józef Orzeł

Józef Orzeł

Wiceprezes Zarządu

Mgr ekonometrii, dr filozofii. Długoletni prezes Municipium S.A. - wydawnictwa dla administracji publicznej. Były poseł, działacz Solidarności, redaktor i autor wielu wydawnictw Solidarności 1980 - 1989, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność (1990-1991) i Expressu Wieczornego (1991-1992). Przewodniczący Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI). Jeden z założycieli oraz wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Specjalista w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz promocji i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami. Prezes Fundacji Klubu Ronina i wieloletni jego szef. Ekspert wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Członek Rady Polskiej Fundacji Narodowej. Przewodniczący Rady Fundacji - Reduta Dobrego Imienia.

Zainteresowania: projekty społeczne, ambitny rock.

  +48 601 270 001
 j.orzel@mwi.pl

Józef Orzeł

Wiceprezes Zarządu

Mgr ekonometrii, dr filozofii. Długoletni prezes Municipium S.A. - wydawnictwa dla administracji publicznej. Były poseł, działacz Solidarności, redaktor i autor wielu wydawnictw Solidarności 1980 - 1989, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność (1990-1991) i Expressu Wieczornego (1991-1992). Przewodniczący Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI). Jeden z założycieli oraz wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Specjalista w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz promocji i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami. Prezes Fundacji Klubu Ronina i wieloletni jego szef. Ekspert wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Członek Rady Polskiej Fundacji Narodowej. Przewodniczący Rady Fundacji - Reduta Dobrego Imienia.

Zainteresowania: projekty społeczne, ambitny rock.

  +48 601 270 001
 j.orzel@mwi.pl

Artur Krawczyk

Sekretarz Zarządu,
Dyrektor ds. Projektów Cyfrowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Menedżer projektów międzynarodowych, związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego. Ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, programowania regionalnego i lokalnego e-Rozwoju. Autor i współautor dokumentów strategicznych i planistycznych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym także pierwszej polskiej regionalnej strategii eZdrowia.

  +48 502 357 587
  a.krawczyk@mwi.pl

Artur Krawczyk

Artur Krawczyk

Sekretarz Zarządu,
Dyrektor ds. Projektów Cyfrowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Menedżer projektów międzynarodowych, związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego. Ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, programowania regionalnego i lokalnego e-Rozwoju. Autor i współautor dokumentów strategicznych i planistycznych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym także pierwszej polskiej regionalnej strategii eZdrowia.

  +48 502 357 587
  a.krawczyk@mwi.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Menedżer projektów międzynarodowych, związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego. Ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, programowania regionalnego i lokalnego e-Rozwoju. Autor i współautor dokumentów strategicznych i planistycznych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym także pierwszej polskiej regionalnej strategii eZdrowia.

W latach 2012-2013 ekspert Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk [IPPT PAN], doradca punktu konsultacyjnego Programu Szczegółowego - Konkurencyjność i Innowacje na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacji i Komunikacji [CIP - Competitiveness and Innovation Programme].

Autor i współautor wielu wniosków projektowych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Promotor programów upowszechniania kompetencji cyfrowych i wiedzy [Alfabetyzacji cyfrowej] o praktycznych zastosowaniach teleinformatyki dla wzrostu gospodarczego i integracji społecznej. Specjalista w zakresie programowania innowacyjnego rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji.

Współtwórca koncepcji realizacyjnej oraz koordynator największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+ pn. Polska Cyfrowa Równych Szans nagrodzonego nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU -  International Telecommunication Union) oraz wyróżnionego w 2015 roku w konkursie The Best Of Accesibility Project, w ramach plebiscytu projektu Polska Akademia Dostępności.

Współtwórca powołanego w lutym 2014 roku Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie. Od stycznia 2014 roku, członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Lubię żyć aktywnie. Energię do działania i inspirację czerpię od najbliższych. Od kiedy po raz trzeci zostałem tatą, większą wagę przywiązuje do stylu życia i tego, co jem. Modzie na bieganie nie uległem, ale na rower wsiadam, kiedy tylko mogę. Staram się, aby w tych wycieczkach towarzyszyły mi dzieci. Zima to zdecydowanie góry i narty, które są ze mną od zawsze. Latem szukam oddechu na kempingach, odpoczywając od hoteli, które służbowo odwiedzam przez okrągły rok.

Kocham muzykę. Lata 90-te to czasy moich pierwszych świadomych muzycznych fascynacji. Debiutanckie albumy Pearl Jam, Red Hot Chilli Peppers czy Nirvany zbudowały moją wrażliwość (nie tylko muzyczną), którą staram się zarazić dzieciaki. Życiowy sukces – rodzina!

Bogusława Masłoń

Bogusława Masłoń

Skarbnik Zarządu, Główna Księgowa

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie jako księgowa w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i organizacjach pozarządowych.

Lubi literaturę obyczajową i każdy rodzaj muzyki, wolny czas najchętniej spędza w podróżach.

  +48 14 628 42 10  w.22
 b.maslon@mwi.pl

Bogusława Masłoń

Skarbnik Zarządu, Główna Księgowa

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie jako księgowa w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i organizacjach pozarządowych.

Lubi literaturę obyczajową i każdy rodzaj muzyki, wolny czas najchętniej spędza w podróżach.

  +48 14 628 42 10  w.22
 b.maslon@mwi.pl

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.