PAKT - kolejny krok
w transformacji polskiej szkoły

Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT) to ultranowoczesna, jedna z czterech w Polsce,  przestrzeń edukacji cyfrowej, przygotowana z myślą o realizacji warsztatów aktywizujących i szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe uczennic i uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. PAKT jest też przestrzenią edukacji cyfrowej osób dorosłych, w tym nauczycieli.

Głównym celem działań PAKT jest upowszechnianie w codziennej dydaktyce szkolnej metodologii STEAM poprzez motywowanie nauczycieli do tworzenia sytuacji edukacyjnych, w czasie których uczniowie krytycznie myślą, poszukują informacji, weryfikują je, stawiają hipotezy, rozwijają kreatywność, tworzą, testują rozwiązania, robią notatki, dokumentują pracę, podejmują refleksję i prezentują rezultaty swojej pracy. A wszystko to w otoczeniu narzędzi i usług cyfrowych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzą:

W Tarnowie, Łodzi, Wrocławiu i Olsztynie powstają pracownie korzystania z technologii, przygotowane z myślą o aktywnej pracy warsztatowej, pełne narzędzi cyfrowych i aplikacji, wyposażone w przestrzeń mejkerską.

2693 osób

wzięło udział
w naszych zajęciach

728 godzin

trwały
nasze warsztaty

39 szkół

skorzystało
z naszego programu

UPOWSZECHNIAMY NAUCZANIE
W MODELU STEAM

Dzięki wspólnej pracy projektowej zespołu edukatorów tworzących pracownie PAKT – wspólnie będzie upowszechniał podejście STEAM w edukacji, zachęcając do pracy zespołowej, tworzenia rozwiązań i świadomego korzystania z technologii.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych, innowacyjność, współpraca, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów to wyznaczniki metodologii STEAM. W pracowni PAKT uczennice i uczniowie doświadczą wartości działań STEAM, a nauczyciele zdobędą wiedzę na temat wykorzystania tego modelu w codziennej pracy i projektowania własnych działań. Warsztaty prowadzone w ten sposób gwarantują wszechstronny rozwój oraz wspierają logiczne i krytyczne myślenie.ZAKRES

Ścieżka ta uwzględnia zajęcia warsztatowe, oparte na pracy projektowej i kreatywnym rozwiązywaniu problemów z użyciem narzędzi robotycznych i platform do nauki programowania. Dzięki robotyce, stanowiącej połączenie trzech dziedzin nauki którymi są: mechanika, automatyka i informatyka, uczestnicy będą mogli na przykład stworzyć projekt łazika z wykorzystaniem dostępnych w pracowni zestawów do nauki robotyki i programowania.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawne wyszukiwanie informacji, ich analiza i synteza. Warsztaty rozwijają wyobraźnię przestrzenną, umiejętność pracy w grupie, zdolności manualne oraz podstawową wiedzę z zakresu programowania i analizy danych.

WYKORZYSTANE NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem zestawów robotów do nauki programowania, klocków edukacyjnych, tabletów piórkowych, gogli VR oraz różnego typu oprogramowania.

Warsztaty zostaną dostosowane do grup wiekowych, jak również do umiejętności uczestników z uwzględnieniem poziomów edukacyjnych.

ZAKRES

W ramach tej ścieżki uczniowie i nauczyciele mogą wspólnie tworzyć produkty multimedialne. Wyposażenie pracowni pozwala na odwzorowanie całego procesu wytwarzania materiałów cyfrowych, od konceptu, przez plan realizacji, produkcję aż po dystrybucję produktu końcowego. Kolejnym zagadnieniem jest praktyczne wykorzystanie aplikacji służących do projektowania graficznego.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

Wzmocnienie kompetencji w zakresie kreowania treści i pracy projektowej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Obsługa nowoczesnych narzędzi do obróbki wideo, realizacji transmisji, nagrywania produkcji w ministudiu telewizyjnym, montażu i renderingu plików wideo i audio. Kręcenie filmów przy pomocy kamery 360, zgrywanie materiału video na komputer, korzystanie z konta Google do umieszczania filmu na platformie YouTube, wykorzystanie gogli VR do odtwarzania przygotowanego materiału video. Znajomość aplikacji służących do projektowania graficznego, umiejętność tworzenia, grafik, infografik, plakatów i innych materiałów graficznych do wykorzystania w przestrzeni cyfrowej.

Warsztaty rozwijają kompetencje w zakresie pracy w grupie, planowania pracy, ustalania ról w grupie, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, myślenia krytycznego oraz prezentowania rezultatów na żywo, przed klasą wykorzystując przygotowane materiały multimedialne.

WYKORZYSTANE NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE

Zajęcia prowadzone przy użyciu sprzętu multimedialnego i specjalistycznego oprogramowania, gogli VR, tabletów piórkowych, robotów edukacyjnych oraz kamer 360 stopni.

Warsztaty zostaną dostosowane do grup wiekowych, jak również do umiejętności uczestników z uwzględnieniem poziomów edukacyjnych.

ZAKRES

Gogle VR to mały, przenośny komputer, który zakładamy bezpośrednio na głowę, co daje nam odczucie całkowitego odizolowania się i wniknięcia w wirtualny świat, do którego się przenosimy. Możemy się obracać, patrzeć w górę i w dół – tak jak w realnym świecie widzimy otaczającą nas przestrzeń. Wirtualna rzeczywistość pozwala odwzorować praktycznie każdy proces i każde zdarzenie w dowolnym momencie czasu. Wykorzystując wirtualną rzeczywistość w edukacji użytkownik może wchodzić w interakcję z osobami, eksplorować oddalone, trudno dostępne a nawet nieistniejące już miejsca i wykonywać dowolne aktywności

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

Dzięki VR możemy skuteczniej angażować uczestników, którzy mają możliwość nie tylko zobaczyć, ale i doświadczyć niesamowitych wrażeń przenosząc się do wirtualnego świata. To wszystko przekłada się na lepsze zapamiętywanie i zrozumienie tematu. Taka forma zajęć rozwija umiejętności interpersonalne, podejmowania wyzwań i współpracy.

WYKORZYSTANE NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE

Gogle VR, interaktywne aplikacje VR i filmy 360.

Warsztaty zostaną dostosowane do grup wiekowych, jak również do umiejętności uczestników z uwzględnieniem poziomów edukacyjnych.

FORMATY ZAJĘĆ

PAKT zaprasza na darmowe warsztaty dające możliwość rozwoju umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania podczas lekcji, aktywizujących metod dydaktycznych. Spotkania w pracowni będą realizowane w modelu warsztatowym, a dominować będzie praca w zespołach, w modelu projektowym.

CZEKAMY NA WAS TUTAJKONTAKT:

Tarnów, Krakowska 11 A, II piętro
(budynek "Krakus", wejście od ul. Nowy Świat)

pakt@mwi.pl
14 688 80 12 w. 24


ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ

NASZ ZESPÓŁ

GRZEGORZ FOLTAK

trener senior
opiekun strefy kreacji i montażu

MARCIN MECHLA

trener senior
opiekun strefy druku 3D

KONRAD MLECZKO

trener senior
opiekun strefy programowania i kodowania

ANNA SADOWSKA

trenerka juniorka

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.