Arkadiusz Złotnicki

Arkadiusz Złotnicki

I Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

+48 502 357 666
a.zlotnicki@mwi.pl

Absolwent politologii i nauk społecznych. Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Stockholm University School of Business. Ukończone studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studium dziennikarskie oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku zarządzanie w sporcie (Sport Management), w ramach specjalnego programu realizowanego pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) oraz CIES International University Network. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. 

Specjalista w dziedzinie zarządzania projektami (certyfikat PRINCE2) i pozyskiwania środków z funduszy krajowych oraz międzynarodowych. Koordynator projektów Banku Światowego, Komisji Europejskiej, Open Society Institute, Fundacji Sorosa oraz polskich instytucji rządowych i samorządowych związanych z problematyką m.in. cyfrowego rozwoju, e-administracji, kompetencji przyszłości.

Jeden z koordynatorów działań organizacyjnych i metodycznych projektu PAKT (Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii) - jednej z czterech w Polsce przestrzeni edukacji cyfrowej, przygotowanej z myślą o realizacji warsztatów aktywizujących i szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe nauczycieli oraz uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych oraz projektu KRC – Kluby Rozwoju Cyfrowego.  

Zarządza i aktywnie uczestniczył w realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i programach m.in. PCRS (Polska Cyfrowa Równych Szans) - największym w Europie programie alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+, nagrodzonego w 2011 roku WSIS Project Prizes 2011 – nagrodą przyznawaną przez International Telecommunication Union, a także w FABRYCE PRZYSZŁOŚCI - Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej w Tarnowie - ośrodku eksperymentów i doświadczeń w zakresie dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych, odpowiadając głównie za procesy finansowania tych przedsięwzięć.

W latach 2007-2009 członek grupy roboczej ds. budowania oraz udostępniania zasobów wiedzy i doświadczeń European Local Authorities' Telematic Network – ELANET - komitetu tematycznego Rady Gmin i Regionów Europy CEMR. Członek grup roboczych, Komitetów Sterujących oraz Rad Programowych licznych projektów i przedsięwzięć, związanych z problematyką rozwoju sektora publicznego opartego o wykorzystanie narzędzi cyfrowych. 

Dyrektor organizacyjny Innovation for Digital Inclusion (2011)  - międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z DG Information Society and Media Komisji Europejskiej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Gdańsku, w październiku 2011 roku oraz European Information Society Conference EISCO 2005 w Krakowie – zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Województwo Małopolskie oraz ELANET. Dyrektor organizacyjny Konferencji „Miasta w Internecie”.

Pasjonat i kibic sportu. Autor strategii rozwoju klubów piłkarskich.