Transformacja cyfrowa samorządów

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” już od 25 lat wspiera polską administrację samorządową w jej aktywności na polu cyfryzacji. 


Polskie samorządy wciąż jeszcze nie są gestorami cyfrowych usług publicznych o jakości porównywalnej z usługami komercyjnych dostawców. Przyczyn jest wiele i nie zawsze leżą one po stronie samych samorządów – coraz bardziej złożona rzeczywistość i rozwój technologii cyfrowych utrudniają podejmowanie decyzji, na co nakładają się dodatkowo deficyty kompetencyjne. Aby zmienić ten stan rzeczy potrzebne jest świadome otwarcie nowego etapu transformacji cyfrowej administracji lokalnej i nadanie nowego impetu rozwojowi cyfrowemu.

Dlatego doradzamy, badamy, konsultujemy różnorodne projekty i inicjatywy, współtworzymy dokumenty strategiczne. Kreujemy także wspólnie z władzami gmin, miast i regionów nowe przedsięwzięcia z zakresu transformacji cyfrowej. Staramy się zawsze dotykać kluczowych problemów, strategicznych wyzwań, z jakimi borykają się władze samorządowe.

Tematyce cyfryzacji administracji samorządowej poświęcona jest nasza Konferencja "Miasta w Internecie" organizowana co roku w czerwcu.


Jeśli uznają Państwo, że wsparcie z naszej strony w planowaniu i realizacji procesów transformacji cyfrowej byłoby przydatne i oczekiwane (szczególnie wobec nowych możliwości finansowania projektów cyfrowych, jakie otworzą się już niebawem), z przyjemnością spotkamy się z Państwem osobiście, by omówić potencjalne obszary współpracy.

KONTAKTGmina w zasięgu

Baza wiedzy dla lokalnych liderów


Transformacja cyfrowa na poziomie lokalnym jest zatem jednym z głównych czynników rozwoju gospodarczego i społecznego samorządów lokalnych. A jej fundament stanowi wysoko wydajna sieć dostępu do Internetu bazująca na rozwiązaniach telefonii mobilnej oraz światłowodach.

Aby wspomóc polskie samorządy w rozwoju cyfrowym i zapewnieniu wysokiej jakości dostępu do Internetu – jego usług i zasobów treści ważnych dla mieszkańców Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” uruchomiło specjalny program bezpłatnego wsparcia eksperckiego pod hasłem: „Gmina w zasięgu”. W jego ramach uruchomiliśmy między innymi serwis edukacyjno- informacyjny: https://gminawzasiegu.mwi.pl, ale przede wszystkim służymy wsparciem na miejscu w zakresie podnoszenia poziomu świadomości pracowników oraz mieszkańców w zakresie wykorzystania Internetu bezprzewodowego w codziennym życiu oraz w pracy zawodowej. Pomagamy także przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym dezinformacji, z jaką mamy do czynienia w Polsce w przypadku inwestycji w infrastrukturę sieci mobilnych i cyfrowe usługi lokalne.

Opracowaliśmy publikację: Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej -poradnik dla liderów i pracowników samorządowych na temat organizacyjnych, prawnych (uwzględniających ostatnie zmiany) i technicznych aspektów procesów inwestycyjnych, związanych z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej, zarówno na terenach dużych miast i aglomeracji, jak i małych gmin wiejskich i dostępny jest tutaj: 

Maszty i światłowody – poradnik dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych to kolejna pozycja w serii wydawniczej na temat organizacyjnych, prawnych i technicznych aspektów związanych z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej, na terenie osiedli zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

PRZEJDŹ DO SERWISU

Modernizacja cyfrowa samorządów

Promujemy integrację cyfrową seniorów


Od kilkunastu lat aktywność Stowarzyszenia w regionach dotyczyła także opracowania planistycznych podstaw dla strategicznego traktowania problematyki rozwoju cyfrowego (powstało 6 strategii rozwoju SI dla województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego), a następnie kontynuowana przez realizację projektów wzmacniających potencjał samorządów do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł europejskich.

Projekty i przedsięwzięcia miały charakter szkoleniowy i opierały się głównie na transferze wiedzy eksperckiej w zakresie rozwoju cyfrowego.


Oferujemy samorządom wspólne opracowanie strategii rozwoju cyfrowego (wykorzystania ICT dla zrównoważonego rozwoju gminy/miasta/powiatu) oraz przygotowania głównych projektów rozwojowych, wykorzystujących nowoczesne rozwiązania ICT w edukacji, komunikacji, komunikacji społecznej, kulturze i dla budowania tożsamości gminy.


Strategie takie, często zwane lokalnymi agendami cyfrowymi – powstają w procesie, uwzględniającym przywództwo władz samorządowych, ale i udział ważnych dla sukcesu strategii grup mieszkańców.

Współpraca:
samorząd – NGO – mieszkańcy


W latach 2010-2015 SMWI realizowało projekty, których celem było zaangażowanie lub wzmocnienie udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji rozwojowych, budowaniu tożsamości kulturowej miast oraz ich transformacji w kierunku miast przyjaznych seniorom.

Wszystkie zawierały komponent ICT:

  • gminne strategie obywatelskie,
  • narzędzia do pomiaru efektywności świadczonych usług publicznych,
  • portale gromadzące zdigitalizowane pamiątki z najnowszej historii,
  • czy też portale obsługujące pełny proces realizacji budżetu obywatelskiego.

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.