Kluby Rozwoju Cyfrowego

Projekt pn. „Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający (KRC Wsparcie)” jest komponentem większego przedsięwzięcia pod nazwą Kluby Rozwoju Cyfrowego - KRC, w skład którego wchodzą projekty: KRC Wsparcie, KRC Pilotaż oraz KRC Skalowanie. W ramach projektu uruchomione zostaną lokalne ośrodki rozwoju kompetencji cyfrowych. Działalność KRC kierowana będzie do wszystkich mieszkańców danej gminy w celu wsparcia rozwoju ich kompetencji cyfrowych, w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób o specjalnych potrzebach, w tym seniorów. Korzystający z oferty KRC otrzymają wsparcie w dostępie do elektronicznych usług publicznych (np. w zakresie ochrony zdrowia - ikp, e-pit, itd.) oraz skorzystają z zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, nakierowanych na poprawienie ich poziomu umiejętności cyfrowych, bezpieczne korzystanie z nowych technologii i przeciwdziałanie dezinformacji.

Głównym celem interwencji będzie podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa, poprzez stworzenie na poziomie lokalnym warunków dla systemowego wsparcia osób dorosłych w nabywaniu i doskonaleniu podstawowych umiejętności cyfrowych. W ramach projektu powstanie 2064 KRC na terenie całej Polski.

Efektem projektu “Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający (KRC Wsparcie)” będzie wypracowanie rekomendacji, dobrych praktyk, standardów prowadzenia Klubów Rozwoju Cyfrowego, które pozwolą społeczności lokalnej na nabywanie i doskonalenie podstawowych umiejętności cyfrowych.

PROJEKT

Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu krajowego
Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet FERS.01 Umiejętności
Numer i nazwa działania FERS: 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych
Typ projektów FERS: Systemowe wsparcie edukacji cyfrowej osób dorosłych - Kluby Rozwoju Cyfrowego

PRZEWIDYWANY OKRES REALIZACJI PROJEKTU

wrzesień 2023 - grudzień 2028

FINANSOWANIE

Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Działanie: 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych.
Wartość projektu: 51 920 000 zł

  • ze środków unijnego dofinansowania: 42 844 384 zł
  • ze środków współfinansowania krajowego: 9 075 616 zł

 


REALIZATORZY PROJEKTU

Partner Wiodący: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Partnerzy Projektu:

  • Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” - obszar wsparcia: Małopolskie, Podkarpackie, Lubelskie
  • Edukacja Bez Barier – Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce - obszar wsparcia: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Lubuskie
  • Fundacja „Pro Cultura” - obszar wsparcia: Podlaskie, Warmińsko-mazurskie, Mazowieckie
  • Międzynarodowy Instytut Outsourcingu - obszar wsparcia: Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, Pomorskie
  • Politechnika Łódzka - obszar wsparcia: Łódzkie, Świętokrzyskie, Kujawsko-Pomorskie

 


TRZY ETAPY WSPARCIA

I
KRC Wsparcie
- celem głównym jest wsparcie beneficjentów projektów konkursowych na pilotaż i skalowanie w tworzeniu i funkcjonowaniu KRC, a także wsparcie edukatorów cyfrowych.

Cele szczegółowe:
(1) Opracowanie ram funkcjonowania KRC w Polsce; (2). Opracowanie materiałów i scenariuszy zajęć dla edukatorów KRC; (3). Przygotowanie platformy edukacyjnej i komunikacyjnej; (4). Opracowanie katalogu dobrych praktyk dla edukatorów KRC w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa; (5). Udzielanie bieżącego wsparcia dla beneficjentów i edukatorów KRC na etapie pilotażu oraz etapie skalowania; (6). Ewaluacja KRC utworzonych w pilotażu, w celu aktualizacji rekomendacji i standardów tworzenia i funkcjonowania KRC.

II
KRC Pilotaż – będzie opierał się m.in. na  stworzeniu KRC w 64 gminach różnych rodzajów oraz wypracowaniu i przetestowaniu modeli KRC

III
KRC Skalowanie –
ma na celu utworzenie KRC we wszystkich chętnych gminach (w uzasadnionych przypadkach – również w powiatach) w Polsce, w oparciu o wypracowane w projekcie pilotażowym modele i dobre praktyki, które w najwyższym stopniu przyczynią się do podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Jeśli podejrzewasz, że zapisy projektu pt. Kluby Rozwoju Cyfrowego - projekt wspierający (KRC Wsparcie) lub działania podejmowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub Partnerów w ramach tego projektu są niezgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) możesz to zgłosić.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą:

  • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa;

  • skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

W każdym powyższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej.

 

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.