Kluby Rozwoju Cyfrowego

Projekt pn. „Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający (KRC Wsparcie)” jest komponentem większego przedsięwzięcia pod nazwą Kluby Rozwoju Cyfrowego - KRC w ramach którego wchodzą projekty: KRC Wsparcie,  KRC Pilotaż oraz KRC Skalowanie. W ramach projektu uruchomione zostaną lokalne ośrodki rozwoju kompetencji cyfrowych. Działalność KRC kierowana będzie do wszystkich mieszkańców danej gminy w celu wsparcia rozwoju ich kompetencji cyfrowych, w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób o specjalnych potrzebach, w tym seniorów. Korzystający z oferty KRC otrzymają wsparcie w dostępie do elektronicznych usług publicznych (np. w zakresie ochrony zdrowia - ikp, e-pit, itd.) oraz skorzystają z zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, nakierowanych na poprawienie ich poziomu umiejętności cyfrowych, bezpieczne korzystanie z nowych technologii i przeciwdziałanie dezinformacji. Głównym celem interwencji będzie podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa, poprzez stworzenie na poziomie lokalnym warunków dla systemowego wsparcia osób dorosłych w nabywaniu i doskonaleniu podstawowych umiejętności cyfrowych. W ramach projektu powstanie 2064 KRC na terenie całej Polski.

Finansowanie:

Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu krajowego

Przewidywany okres realizacji projektu:

wrzesień 2023 - grudzień 2028

 


REALIZATORZY PROJEKTU

Partner Wiodący: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Partnerzy Projektu:

  • Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” - obszar wsparcia: Małopolskie, Podkarpackie, Lubelskie
  • Edukacja Bez Barier – Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce - obszar wsparcia: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Lubuskie
  • Fundacja „Pro Cultura” - obszar wsparcia: Podlaskie, Warmińsko-mazurskie, Mazowieckie
  • Międzynarodowy Instytut Outsourcingu - obszar wsparcia: Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, Pomorskie
  • Politechnika Łódzka - obszar wsparcia: Łódzkie, Świętokrzyskie, Kujawsko-Pomorskie

 


TRZY ETAPY WSPARCIA

I
KRC Wsparcie
- celem głównym jest wsparcie beneficjentów projektów konkursowych na pilotaż i skalowanie w tworzeniu i funkcjonowaniu KRC, a także wsparcie edukatorów cyfrowych.

Cele szczegółowe:
(1) Opracowanie ram funkcjonowania KRC w Polsce; (2). Opracowanie materiałów i scenariuszy zajęć dla edukatorów KRC; (3). Przygotowanie platformy edukacyjnej i komunikacyjnej; (4). Opracowanie katalogu dobrych praktyk dla edukatorów KRC w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa; (5). Udzielanie bieżącego wsparcia dla beneficjentów i edukatorów KRC na etapie pilotażu oraz etapie skalowania; (6). Ewaluacja KRC utworzonych w pilotażu, w celu aktualizacji rekomendacji i standardów tworzenia i funkcjonowania KRC.

II
KRC Pilotaż – będzie opierał się m.in. na  stworzeniu KRC w 64 gminach różnych rodzajów oraz wypracowaniu i przetestowaniu modeli KRC

III
KRC Skalowanie –
ma na celu utworzenie KRC we wszystkich chętnych gminach (w uzasadnionych przypadkach – również w powiatach) w Polsce, w oparciu o wypracowane w projekcie pilotażowym modele i dobre praktyki, które w najwyższym stopniu przyczynią się do podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa

 

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.