Szkoła gotowa na przyszłość

Jesteśmy krajowym liderem innowacyjnego, a zarazem realistycznego podejścia do wprowadzania nowoczesnego metodycznie nauczania, stymulowanego narzędziami i edukacyjnymi zasobami cyfrowymi. 


Nowoczesna szkoła to miejsce, w którym uczniowie nabywać powinni zaawansowany pakiet kompetencji cyfrowych wykraczających poza obsługę urządzeń i oprogramowania. Do takiego pakietu zaliczyć trzeba m.in. wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w sieci, prawa autorskiego, a także umiejętność krytycznej oceny informacji znalezionej w Internecie oraz programowanie. Do takiej edukacji cyfrowej na wysokim poziomie potrzebne są bogato wyposażone pracownie i nowoczesne programy edukacyjne. Postpandemiczna szkoła nie będzie więc placówką starego typu, która tylko sporadycznie korzysta z narzędzi online do edukacji zdalnej. Szkoła na miarę wyzwań XXI wieku musi być placówką hybrydową, gotową do stacjonarnej edukacji uczniów przebywających w placówce, jak i tych, którzy pozostali z różnych przyczyn w domach. Nowoczesna szkoła w coraz większym stopniu będzie wykorzystywać technologie cyfrowe do usprawnienia procesu
nauczania oraz aktywizacji uczniów we własnych murach.

Technologie cyfrowe mają tworzyć środowisko zmiany, nie być celem samym w sobie.

Chętnie pomożemy placówkom edukacyjnym w przeprowadzeniu procesu ich transformacji cyfrowej, na który składają się: upowszechnienie nowoczesnej dydaktyki, podniesienie poziomu kompetencji metodycznych i cyfrowych wszystkich nauczycieli, zmiany w organizacji szkoły dostosowujące ją do nowych form i modeli aktywności nauczycieli, zapewnienie dobrostanu ucznia, w tym higieny cyfrowej w ich życiu; a także modernizacja infrastruktury cyfrowej i przestrzeni szkoły. Ogromne znaczenie ma motywacja wszystkich uczestników procesu do przeprowadzania transformacji.


Zapraszamy samorządy i szkoły do współpracy w kompleksowej, systematycznej przemianie tradycyjnej szkoły w hybrydową „szkołę nowych szans”, bazującą na nowoczesnej dydaktyce realizowanej w środowisku cyfrowym.

KONTAKTHUMINE

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej


W czerwcu 2020 r. rozpoczęło działalność Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – regionalne centrum wsparcia oświaty w regionie, w transformacji cyfrowej szkół, upowszechnianiu kompetencji metodyczno-cyfrowych nauczycieli oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa placówkom oświatowym i uczniom.

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE jest elementem Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny utworzone w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie w partnerstwie projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania” i stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w czasie pandemii pilne i strategiczne potrzeby wsparcia oświaty w regionie. O jego powołaniu zdecydowali w połowie maja 2020 r. wspólnie: Zarząd Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty i Wojewoda Małopolski.

Organizatorem i operatorem HUMINE jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

WEJDŹ NA HUMINE.pl

Cyfrowa Szkoła SMWI

Proponujemy innowacyjny system dydaktyki cyfrowej.


W obliczu szybkiego wkraczania TIK do życia codziennego, szkoła musi natychmiast znaleźć praktyczne i konkretne odpowiedzi na wyzwania towarzyszące temu procesowi. Istotą potrzebnej zmiany nie jednak tylko zakup sprzętu – laptopów, tablic multimedialnych, czy rzutników cyfrowych. Konieczna jest systemowa zmiana w metodach prowadzenia lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK i cyfrowych zasobów edukacyjnych. Podporządkowana zasadniczemu celowi, jakim jest zwiększenie zainteresowania ucznia aktywnym udziałem w lekcjach, a co za tym idzie – skuteczności nauczania.

Służą temu nowoczesne metody dydaktyczne, czyniące z zajęć proces interaktywny i dynamiczny, wykorzystujący umiejętności uczniów związane z poruszaniem się w Internecie.

Eksperci SMWI w ramach realizacji największych regionalnych projektów edukacji cyfrowej nauczycieli Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego, Małopolska Chmura Edukacyjnai Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020 wypracowali nowatorską metodę szkoleń nauczycieli w zakresie kompetencji metodyczno-cyfrowych.

NASZA OFERTA      SPOT      SZKOŁA EPOKI SMARTFONA 

TIK w edukacji na Mazowszu

Podnoszenie kompetencji cyfrowych
mazowieckich nauczycieli w oparciu
o Microsoft Office 365

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” od października 2020 r. do września 2021 r. przeprowadziło 114 szkoleń zdalnych dla kadry placówek oświatowych województwa mazowieckiego w ramach współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy projekcie Eduwarszawa.pl.

W przeciągu roku SMWI przeszkoliło 2200 nauczycieli z zakresu m.in.: praktycznego zastosowania w pracy nauczyciela aplikacji Microsoft OneDrive, Microsoft Outlook, pakietu Office, Sway, WhiteBoard, Microsoft Form, Microsoft OneNote i in. oraz zakresu bezpieczeństwa cyfrowego pracy w środowisku MS Office.

Cyfrowobezpieczni

Promujemy bezpieczne korzystanie z treści i narzędzi cyfrowych w szkołach.


Od grudnia 2015 r. do grudnia 2018 roku SMWI realizowało projekt Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa - pierwszą ogólnopolską inicjatywę na rzecz zapewnienia cyberbezpieczeństwa w szkołach w ramach programu "Bezpieczna+", finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl oferował pakiet systemowych działań dla szkół, adresowanych do uczniów wraz z ich rodzicami, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Podstawowe elementy projektu:

 • Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego prowadzone przez wyszkolonych Edukatorów,
 • szkolenia dla nauczycieli – Szkolnych Mentorów Bezpieczeństwa Cyfrowego,
 • konkurs Jesteśmy cyfrowobezpieczni! z wartościowymi nagrodami,
 • zasoby i usługi Edukacyjnej Platformy Informacyjnej CYFROWOBEZPIECZNI.PL,
 • materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne (multimedia, wydawnictwa).

PRZEJDŹ DO SERWISU

KOMET@

W ramach projektu KOMET@ - Sieć Edukacji Cyfrowej stworzono sieć integrującą społeczność profesjonalistów edukacji cyfrowej w Polsce.


Sieć wyposażono w narzędzia komunikacji i informacji oraz wymiany doświadczeń, a także w platformę dla opracowywania i prezentacji rekomendacji i wspólnych stanowisk środowiska edukatorów odnośnie rozwoju edukacji cyfrowej w naszym kraju. To pierwsza inicjatywa usieciowienia środowiska edukatorów cyfrowych w Europie.

W serwisie www.kometa.edu.pl, znajduje się baza oraz mapa ekspertów, a także bogata, profesjonalnie skatalogowana biblioteka cyfrowa. To największy w Polsce profesjonalnie usystematyzowany zbiór publikacji na temat różnorodnych aspektów edukacji cyfrowej - z ostatnich kilku lat.

PRZEJDŹ DO SERWISU

Fabryka Przyszłości

Stworzyliśmy miejsce przyjazne nowoczesnej edukacji.


W 2014 r. w Tarnowie stworzyliśmy Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej Fabryka Przyszłości, które jest ośrodkiem badań, eksperymentów i codziennej praktyki na polu edukacji cyfrowej dorosłych, koncentrującym się m.in. na pracy z nauczycielami, uczniami oraz osobami z grupy wiekowej 50+.

W ramach Fabryki Przyszłości:

 • prowadzimy badania naukowe i eksperymentujemy w zakresie metodyk nauczania kompetencji cyfrowych oraz upowszechniamy wyniki tych ostatnich,
 • wspieramy samorządy regionalne i lokalne oraz szkoły w przygotowaniu i realizacji projektów transformujących tradycyjną szkołę w „cyfrową szkołę”. 
 • zapewniamy dyfuzję dobrych praktyk dydaktyki cyfrowej - wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce nauczania polskich szkół,
 • szkolimy kadrę nauczycielską i innych pracowników oświaty w zakresie metodyk aktywizujących ucznia, opartych na metodach nauczania oraz umiejętnościach cyfrowych nauczycieli.
 • wprowadzamy seniorów w świat cyfrowych możliwości
 • prowadzimy zajęcia z uczniami pokazujące, m.in. jak unikać cyberzagrożeń i bezpiecznie korzystać z Internetu
 • ćwiczymy z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych kreatywne i logiczne myślenie wykorzystując różne narzędzia i aplikacje cyfrowe oraz gry
 • razem z Facebookiem zapoznajemy młodych ludzi z podstawami globalnego biznesu cyfrowego
 • uczymy dzieci zawodów przyszłości prowadząc Tarnowską Akademię Komiksu. 

PRZEJDŹ DO SERWISU

Publikacje dydaktyczne SMWI

Szkoła gotowa na przyszłość

Rekomendacje dla transformacji cyfrowej polskich szkół

PRZECZYTAJ

Okno na świat

Transformacja cyfrowa systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskim w latach 2021-2026

PRZECZYTAJ

Transformacja cyfrowa systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskim

Raport opracowano na podstawie badania Szkoła kompetencji 2030 – wyzwania systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskim

PRZECZYTAJ

Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji

Studium prezentuje analizę potencjału kompetencji cyfrowych w Polsce na tle rozwiniętych krajów Unii Europejskiej.

PRZECZYTAJ

Smartfon w szkole jako osobiste narzędzie edukacyjne ucznia

Studium, które zawiera diagnozę postaw młodych dotycząca sposobu wykorzystania smartfonów oraz analizę możliwości zastosowania ich w pracy dydaktycznej. 

PRZECZYTAJ

Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w internecie?

Poradnik dla nauczycieli, w którym omówiono różne formy cyberprzemocy oraz sposoby reagowania na ryzykowne zachowania dzieci i mlodzieży.

PRZECZYTAJ

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona

Pierwsza w Polsce publikacja - vademecum innowacji metodycznych i organizacyjnych bazujących na TIK wykorzystywanych w codziennej praktyce szkolnej.

PRZECZYTAJ

Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu

Wyniki badań określające poziom wykorzystania rozwiązań cyfrowych oraz kompetencji cyfrowych nauczycieli i ich wpływu na proces nauczania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

PRZECZYTAJ

Metoda fabryczna edukacji cyfrowej

To innowacyjny system działań edukacyjnych, prowadzących do świadomego, skutecznego i intensywnego wykorzystywania TIK przez osoby dorosłe.

PRZECZYTAJ

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.