Innowacyjna szkoła XXI wieku

Jesteśmy krajowymi liderami innowacyjnego, a zarazem realistycznego podejścia do wprowadzania nowoczesnego metodycznie nauczania, stymulowanego narzędziami i edukacyjnymi zasobami cyfrowymi. Szkoła nie może być dla uczniów analogowym skansenem, jednocześnie rolą nauczycieli i rodziców jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa cyfrowego.

Pomagamy samorządom i dyrektorom szkół holistycznie modernizować cyfrowo placówki szkolne, szczególne znaczenie przywiązując do upowszechnienia kompetencji metodycznych i cyfrowych pośród nauczycieli. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem nowoczesnej metody nazwanej od nazwy naszego centrum edukacyjnego FABRYKI PRZYSZŁOŚCI - metodą fabryczną. Pomagamy dyrektorom szkół zaprojektować infrastrukturę cyfrową placówek (dostęp do Internetu, serwerownie). Doradzamy w wyborze sprzętu i aplikacji informatycznych niezbędnych w życiu szkoły. Prowadzimy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół z wykorzystaniem TIK, obejmujące także naukę myślenia komputacyjnego i programowania.

Pracujemy także z władzami samorządami nad całościowymi zmianami w oświacie w gminie, obejmującymi m.in. zapewnienie nowoczesnych narzędzi zarządzania, gospodarowania mieniem, a także zakupów zbiorowych. Proponujemy ciekawe rozwiązania systemów gminnych zasobów edukacyjnych „w chmurze”.


Zapraszamy do kontaktu szkoły zainteresowane przekształceniem swojej placówki w nowoczesną szkołę cyfrową na miarę XXI wieku – w tym posiadające środki z projektów „kształcenia ogólnego” finansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

KONTAKTFabryka Przyszłości

Stworzyliśmy miejsce przyjazne nowoczesnej edukacji.


W 2014 r. w Tarnowie stworzyliśmy Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej Fabryka Przyszłości, które jest ośrodkiem badań, eksperymentów i codziennej praktyki na polu edukacji cyfrowej dorosłych, koncentrującym się m.in. na pracy z nauczycielami, uczniami oraz osobami z grupy wiekowej 50+.

W ramach Fabryki Przyszłości:

  • prowadzimy badania naukowe i eksperymentujemy w zakresie metodyk nauczania kompetencji cyfrowych oraz upowszechniamy wyniki tych ostatnich,
  • wspieramy samorządy regionalne i lokalne oraz szkoły w przygotowaniu i realizacji projektów transformujących tradycyjną szkołę w „cyfrową szkołę”. Działania finansowane są w ramach perspektywy unijnej 2014 - 2020,
  • zapewniamy dyfuzję dobrych praktyk dydaktyki cyfrowej - wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce nauczania polskich szkół,
  • szkolimy kadrę nauczycielską i innych pracowników oświaty w zakresie metodyk aktywizujących ucznia, opartych na metodach nauczania oraz umiejętnościach cyfrowych nauczycieli.PRZEJDŹ DO SERWISU

Cyfrowa Szkoła SMWI

Proponujemy innowacyjny system dydaktyki cyfrowej.


W obliczu szybkiego wkraczania TIK do życia codziennego, szkoła musi natychmiast znaleźć praktyczne i konkretne odpowiedzi na wyzwania towarzyszące temu procesowi. Istotą potrzebnej zmiany nie jednak tylko zakup sprzętu – laptopów, tablic multimedialnych, czy rzutników cyfrowych. Konieczna jest systemowa zmiana w metodach prowadzenia lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK i cyfrowych zasobów edukacyjnych. Podporządkowana zasadniczemu celowi, jakim jest zwiększenie zainteresowania ucznia aktywnym udziałem w lekcjach, a co za tym idzie – skuteczności nauczania.

Służą temu nowoczesne metody dydaktyczne, czyniące z zajęć proces interaktywny i dynamiczny, wykorzystujący umiejętności uczniów związane z poruszaniem się w Internecie.

Eksperci SMWI w ramach realizacji projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego wypracowali innowacyjny system zajęć edukacyjnych, prowadzących do świadomego i intensywnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli.

Podczas naszych szkoleń pokazujemy szereg metod aktywizujących – indywidualizujących nauczanie, interaktywnych, które pozwalają zmienić cykl uczenia się, takich jak: odwrócona klasa, gamifikacja, metoda problemowa, metoda projektowa i webquest.NASZA OFERTA      SPOT      SZKOŁA EPOKI SMARTFONA 

Cyfrowobezpieczni

Promujemy bezpieczne korzystanie z treści i narzędzi cyfrowych w szkołach.


Od grudnia 2015 roku SMWI realizuje projekt Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa - pierwszą ogólnopolską inicjatywę na rzecz zapewnienia cyberbezpieczeństwa w szkołach w ramach programu "Bezpieczna+", finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl oferuje pakiet systemowych działań dla szkół, adresowanych do uczniów wraz z ich rodzicami, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Podstawowe elementy projektu:

  • Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego prowadzone przez wyszkolonych Edukatorów,
  • szkolenia dla nauczycieli – Szkolnych Mentorów Bezpieczeństwa Cyfrowego,
  • konkurs Jesteśmy cyfrowobezpieczni! z wartościowymi nagrodami,
  • zasoby i usługi Edukacyjnej Platformy Informacyjnej CYFROWOBEZPIECZNI.PL,
  • materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne (multimedia, wydawnictwa).

PRZEJDŹ DO SERWISU

Publikacje SMWI

„Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona”

Pierwsza w Polsce publikacja - vademecum innowacji metodycznych i organizacyjnych bazujących na TIK wykorzystywanych w codziennej praktyce szkolnej.

PRZECZYTAJ

„Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu”

Wyniki badań określające poziom wykorzystania rozwiązań cyfrowych oraz kompetencji cyfrowych nauczycieli i ich wpływu na proces nauczania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

PRZECZYTAJ

„Metoda fabryczna edukacji cyfrowej”

To innowacyjny system działań edukacyjnych, prowadzących do świadomego, skutecznego i intensywnego wykorzystywania TIK przez osoby dorosłe.

PRZECZYTAJ

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.