Innowacyjna szkoła XXI wieku

Jesteśmy krajowymi liderami innowacyjnego, a zarazem realistycznego podejścia do wprowadzania nowoczesnego metodycznie nauczania, stymulowanego narzędziami i edukacyjnymi zasobami cyfrowymi. Szkoła nie może być dla uczniów analogowym skansenem, jednocześnie rolą nauczycieli i rodziców jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa cyfrowego.

Pomagamy samorządom i dyrektorom szkół holistycznie modernizować cyfrowo placówki szkolne, szczególne znaczenie przywiązując do upowszechnienia kompetencji metodycznych i cyfrowych pośród nauczycieli. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem nowoczesnej metody nazwanej od nazwy naszego centrum edukacyjnego FABRYKI PRZYSZŁOŚCI - metodą fabryczną. Pomagamy dyrektorom szkół zaprojektować infrastrukturę cyfrową placówek (dostęp do Internetu, serwerownie). Doradzamy w wyborze sprzętu i aplikacji informatycznych niezbędnych w życiu szkoły. Świadczymy nauczycielom pomoc w zdobyciu kompetencji niezbędnych do nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym, m.in. w zakresach: zdalnego nauczania metodą e-learningu, higieny cyfrowej i cyberbezpieczeństwa. 

Pracujemy także z władzami samorządami nad całościowymi zmianami w oświacie w gminie, obejmującymi m.in. zapewnienie nowoczesnych narzędzi zarządzania, gospodarowania mieniem, a także zakupów zbiorowych. Proponujemy ciekawe rozwiązania systemów gminnych zasobów edukacyjnych „w chmurze”.


Zapraszamy samorządy i szkoły do współpracy w kompleksowej, systematycznej przemianie tradycyjnej szkoły w hybrydową „szkołę nowych szans”, bazującą na nowoczesnej dydaktyce realizowanej w środowisku cyfrowym.

KONTAKTHUMINE

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej


W czerwcu 2020 r. rozpoczęło działalność Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – regionalne centrum wsparcia oświaty w regionie, w transformacji cyfrowej szkół, upowszechnianiu kompetencji metodyczno-cyfrowych nauczycieli oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa placówkom oświatowym i uczniom. Organizatorem i operatorem HUMINE jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

O jego powołaniu zdecydowali w połowie maja 2020 r. wspólnie: Zarząd Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty i Wojewoda Małopolski. Decyzja ta stanowi odpowiedź na doświadczenia małopolskich szkół w kilkumiesięcznym okresie „zdalnego nauczania” i zdiagnozowane w tym czasie pilne i strategiczne potrzeby oświaty w regionie.

PUNKT KONSULTACYJNY HUMINE

Cyfrowa Szkoła SMWI

Proponujemy innowacyjny system dydaktyki cyfrowej.


W obliczu szybkiego wkraczania TIK do życia codziennego, szkoła musi natychmiast znaleźć praktyczne i konkretne odpowiedzi na wyzwania towarzyszące temu procesowi. Istotą potrzebnej zmiany nie jednak tylko zakup sprzętu – laptopów, tablic multimedialnych, czy rzutników cyfrowych. Konieczna jest systemowa zmiana w metodach prowadzenia lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK i cyfrowych zasobów edukacyjnych. Podporządkowana zasadniczemu celowi, jakim jest zwiększenie zainteresowania ucznia aktywnym udziałem w lekcjach, a co za tym idzie – skuteczności nauczania.

Służą temu nowoczesne metody dydaktyczne, czyniące z zajęć proces interaktywny i dynamiczny, wykorzystujący umiejętności uczniów związane z poruszaniem się w Internecie.

Eksperci SMWI w ramach realizacji największych regionalnych projektów edukacji cyfrowej nauczycieli Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego, Małopolska Chmura Edukacyjnai Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020 wypracowali nowatorską metodę szkoleń nauczycieli w zakresie kompetencji metodyczno-cyfrowych.

NASZA OFERTA      SPOT      SZKOŁA EPOKI SMARTFONA 

Cyfrowobezpieczni

Promujemy bezpieczne korzystanie z treści i narzędzi cyfrowych w szkołach.


Od grudnia 2015 r. do grudnia 2018 roku SMWI realizowało projekt Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa - pierwszą ogólnopolską inicjatywę na rzecz zapewnienia cyberbezpieczeństwa w szkołach w ramach programu "Bezpieczna+", finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl oferował pakiet systemowych działań dla szkół, adresowanych do uczniów wraz z ich rodzicami, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Podstawowe elementy projektu:

 • Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego prowadzone przez wyszkolonych Edukatorów,
 • szkolenia dla nauczycieli – Szkolnych Mentorów Bezpieczeństwa Cyfrowego,
 • konkurs Jesteśmy cyfrowobezpieczni! z wartościowymi nagrodami,
 • zasoby i usługi Edukacyjnej Platformy Informacyjnej CYFROWOBEZPIECZNI.PL,
 • materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne (multimedia, wydawnictwa).

PRZEJDŹ DO SERWISU

KOMET@

W ramach projektu KOMET@ - Sieć Edukacji Cyfrowej stworzono sieć integrującą społeczność profesjonalistów edukacji cyfrowej w Polsce.


Sieć wyposażono w narzędzia komunikacji i informacji oraz wymiany doświadczeń, a także w platformę dla opracowywania i prezentacji rekomendacji i wspólnych stanowisk środowiska edukatorów odnośnie rozwoju edukacji cyfrowej w naszym kraju. To pierwsza inicjatywa usieciowienia środowiska edukatorów cyfrowych w Europie.

W serwisie www.kometa.edu.pl, znajduje się baza oraz mapa ekspertów, a także bogata, profesjonalnie skatalogowana biblioteka cyfrowa. To największy w Polsce profesjonalnie usystematyzowany zbiór publikacji na temat różnorodnych aspektów edukacji cyfrowej - z ostatnich kilku lat.

PRZEJDŹ DO SERWISU

Fabryka Przyszłości

Stworzyliśmy miejsce przyjazne nowoczesnej edukacji.


W 2014 r. w Tarnowie stworzyliśmy Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej Fabryka Przyszłości, które jest ośrodkiem badań, eksperymentów i codziennej praktyki na polu edukacji cyfrowej dorosłych, koncentrującym się m.in. na pracy z nauczycielami, uczniami oraz osobami z grupy wiekowej 50+.

W ramach Fabryki Przyszłości:

 • prowadzimy badania naukowe i eksperymentujemy w zakresie metodyk nauczania kompetencji cyfrowych oraz upowszechniamy wyniki tych ostatnich,
 • wspieramy samorządy regionalne i lokalne oraz szkoły w przygotowaniu i realizacji projektów transformujących tradycyjną szkołę w „cyfrową szkołę”. 
 • zapewniamy dyfuzję dobrych praktyk dydaktyki cyfrowej - wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce nauczania polskich szkół,
 • szkolimy kadrę nauczycielską i innych pracowników oświaty w zakresie metodyk aktywizujących ucznia, opartych na metodach nauczania oraz umiejętnościach cyfrowych nauczycieli.
 • wprowadzamy seniorów w świat cyfrowych możliwości
 • prowadzimy zajęcia z uczniami pokazujące, m.in. jak unikać cyberzagrożeń i bezpiecznie korzystać z Internetu
 • ćwiczymy z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych kreatywne i logiczne myślenie wykorzystując różne narzędzia i aplikacje cyfrowe oraz gry
 • razem z Facebookiem zapoznajemy młodych ludzi z podstawami globalnego biznesu cyfrowego
 • uczymy dzieci zawodów przyszłości prowadząc Tarnowską Akademię Komiksu. 

PRZEJDŹ DO SERWISU

Publikacje dydaktyczne SMWI

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona

Pierwsza w Polsce publikacja - vademecum innowacji metodycznych i organizacyjnych bazujących na TIK wykorzystywanych w codziennej praktyce szkolnej.

PRZECZYTAJ

Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu

Wyniki badań określające poziom wykorzystania rozwiązań cyfrowych oraz kompetencji cyfrowych nauczycieli i ich wpływu na proces nauczania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

PRZECZYTAJ

Metoda fabryczna edukacji cyfrowej

To innowacyjny system działań edukacyjnych, prowadzących do świadomego, skutecznego i intensywnego wykorzystywania TIK przez osoby dorosłe.

PRZECZYTAJ

Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji

Studium prezentuje analizę potencjału kompetencji cyfrowych w Polsce na tle rozwiniętych krajów Unii Europejskiej.

PRZECZYTAJ

Smartfon w szkole jako osobiste narzędzie edukacyjne ucznia

Studium, które zawiera diagnozę postaw młodych dotycząca sposobu wykorzystania smartfonów oraz analizę możliwości zastosowania ich w pracy dydaktycznej. 

PRZECZYTAJ

Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w internecie?

Poradnik dla nauczycieli, w którym omówiono różne formy cyberprzemocy oraz sposoby reagowania na ryzykowne zachowania dzieci i mlodzieży.

PRZECZYTAJ

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.