Edu4Future

Edu4FUTURE Introduction jest pierwszym w subregionie tarnowskim projektem ukierunkowanym na rozwój kompetencji i umiejętności środowiska start-upowego, a także na promowanie postaw przedsiębiorczych oraz tzw. przełomowych technologii cyfrowych (np. sztuczna inteligencja, VR/AR/MR, druk 3D, chmura obliczeniowa, Big Data).

Dzięki udziałowi w warsztatach ich uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą praktycznych aspektów zastosowań technologii w przemyśle kreatywnym, wzmocnią swoją postawę przedsiębiorczości oraz uzyskają nowe umiejętności związane z wykorzystaniem technologii do realizacji konkretnych zadań. 

ZAPRASZAMY:

 • uczniów
 • studentów
 • młodych przedsiębiorców

a także wszystkich mieszkańców województwa małopolskiego, którzy są zainteresowani nabyciem nowych kompetencji cyfrowych kreujących nowe start-upy.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Webinar

Jak zbudować i rozwijać z sukcesem start-up cyfrowy?

20 lipca 2023, godzina 17:00 -18:30


W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się: 

 • Na czym polega specyfika budowania startupu bazującego na technologiach cyfrowych?
 • Jakie są punkty krytyczne w jego rozwoju?
 • Jakie są modele przychodowe startupu?
 • Jak wygląda mapa źródeł i praktykę finansowania oraz uwarunkowania prawne?

Webinarium poprowadzili:

 

JEŚLI CHCESZ OBEJRZEĆ NAGRANIE Z WEBINARIUM  KLIKNIJ W FORMULARZ

 

 

Warsztaty

   W ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 warsztatów 4 godzinnych na temat praktycznych zastosowań przełomowych technologii cyfrowych w różnorodnych branżach przemysłu kreatywnego.

 

 

TERMINY PLANOWANYCH WARSZTATÓW

 


21 września 2023 r.

Technologia druku 3D w dzialalności przedsiębiorstwa


RAMOWY PROGRAM WARSZTATU

 1. wprowadzenie w świat druku3D, historia, prawa patentowe, teraźniejszość i przyszłość
 2. wprowadzenie w modelowanie 3D, w tym zapoznanie się z kilkoma programami i technikami modyfikacji i tworzenia projektów 3D
 3. prezentacja zastosowań FDM/FFF w konkretnych rozwiązaniach, produktach i usługach, wprowadzenie w możliwości i ograniczenia FDM/FFF
 4. zapoznanie się z projektowaniem pod konkretną metodę wytwarzania, czyli technologię druku3D FDM
 5. ćwiczenie: export/import modelu do programu obsługującego drukarkę i przygotowanie do druku (zapoznanie się z opcjami oprogramowania, które zamienia cyfrowy model w fizyczny przedmiot)
 6. ćwiczenie: „wszechświat rzeczy" różne sposoby na zdobywanie dostępnych publicznie modeli 3D
 7. sesja pytań i odpowiedzi.

Po ukończeniu warsztatu, uczestnicy powinni:

 • umieć samodzielnie obsługiwać drukarki 3D
 • umieć w podstawowym zakresie przygotować model 3D do wydruku
 • mieć wiedzę na temat metod diagnozowania problemów w pracy z drukarką 3D FDM
 • posiadać wiedzę dotyczącą procesu przygotowania i wytwarzania w technologii druku3D FDM

  

PROWADZĄCY

Robert Wciseł

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Zawodowo działający w obszarach ICT, Cloud Computing oraz Rapid Prototyping w tym Druku 3D. Od 2013 roku prowadzi działania R&D, inżynieryjne oraz edukacyjne związane z OpenSource, Szybkim Prototypowaniem i Drukiem 3D. Prowadził szkolenia i warsztaty z Druku 3D dla wielu organizacji otoczenia biznesu. Lider zespołu, który zwyciężył w projekcie MediaLab Lublin Battle. Członek TGR: Inteligentna i zrównoważona gospodarka, formułującej kierunki rozwoju dla Strategii miasta Lublin 2030.  Po godzinach pasjonat "Maker movement", aktywnie wspierający tego typu działania.

Marcin Wolski

Informatyk, przedsiębiorca, specjalizujący się w kompleksowej obsłudze i wdrożeniach IT; doświadczony edukator (narzędzia biurowe, praca w chmurze, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, robotyka, programowanie, druk 3D, sztuczna inteligencja). Ekspert w projektach finansowanych ze środków UE, współautor programu dla nauczycieli zawodu kierunków IT w ramach projektu „E-warsztat - doskonalenie nauczycieli zawodu kierunków IT”. Założyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0” (badania nowych technologii w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rzeczywistości rozszerzonej na proces nauczania). Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2019 i 2022 r.
5 października 2023 r.

BOTY NA START! Podstawy programowania robotów


RAMOWY PROGRAM WARSZTATU

 1. Wprowadzenie w historię i rozwój robotyki przemysłowej.
 2. Wprowadzenie do programowania robotów przemysłowych Kawasaki.
 3. Konstruowanie i programowanie robotów robosumo, zawody grupowe.

Po ukończeniu warsztatu, uczestnicy powinni:

 • umieć samodzielnie programować roboty przemysłowe.
 • mieć wiedzę na temat historii robotyki, przemysłu 4.0 technologii używanych w robotyce.
 • umieć w podstawowym zakresie zbudować i zaprogramować robota do zawodów robosumo.

  

PROWADZĄCY

Sylwester Paterek, absolwent AGH w Krakowie. Przedsiębiorca, programista systemów wbudowanych, specjalista do spraw programowania robotów przemysłowych KUKA, YASKAWA, MITSUBISHI. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w kierunkach Technik Mechatronik, Technik Informatyk, Technik Programista oraz Technik Robotyk. Trener drużyny robotyków w ramach Akademii Leonardo. Autor podstawy programowej dla kierunku Technik Robotyk, również autor zadań egzaminacyjnych dla tego kierunku.

Konrad Słupski, absolwent AGH w Krakowie. Nauczyciel języka niemieckiego oraz przedmiotów zawodowych w kierunkach Technik Mechatronik, oraz Technik Robotyk. Specjalista do spraw programowania robotów przemysłowych KUKA. Autor podstawy programowej dla kierunku Technik Robotyk, również autor zadań egzaminacyjnych dla tego kierunku. Projektant części maszynowych oraz linii produkcyjnych w środowiskach wspomagania komputerowego 3D (Catia, Solidworks, Soliddge, AutoCAd)

Mariusz Wojciechowski, absolwent Politechniki Krakowskiej i Politechniki. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w kierunkach Technik Mechatronik i Technik Robotyk. Autor podstawy programowej dla kierunku Technik Robotyk, również autor zadań egzaminacyjnych dla tego kierunku. Egzaminator egzaminu zawodowego w kwalifikacjach elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych.

 


26 października 2023 r.

Wirtualni asystenci w codziennej pracy i nauce

 

Cel warsztatów: Nauczenie uczestników, jak wykorzystywać wirtualnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji do zwiększenia efektywności w codziennej pracy i nauce.

PROGAM RAMOWY

 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji i wirtualnych asystentów.
 • Jak wirtualni asystenci mogą pomóc w nauce i samorozwoju.
 • Praktyczne wykorzystanie wirtualnych asystentów do nauki i organizacji materiałów edukacyjnych.
 • Tworzenie niestandardowych rozwiązań opartych na AI.
 • Etyczne aspekty korzystania z AI oraz wyzwania związane z prywatnością i bezpieczeństwem w użyciu wirtualnych asystentów.

 Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zarówno do zdobycia wiedzy teoretycznej, jak i do praktycznego stosowania wiedzy związanej z korzystaniem z wirtualnych asystentów. Warsztaty skupią się na praktycznych umiejętnościach, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy i nauce.

PROWADZĄCY

Robert Turski

Od 2009 r. edukator dzieci, nauczycieli, rodziców i seniorów z zakresu TIK (tablice interaktywne, urządzenia mobilne, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, robotyka, programowanie i wykorzystania gier komputerowych w nauczaniu). Specjalista w zakresie działań profilaktycznych dotyczących współczesnych zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży. Ekspert projektów twinning’owych dotyczących optymalizacji i funkcjonalności rządowych witryn internetowych w Chorwacji i Albanii. Koordynator i trener projektów młodzieżowych. Współzałożyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0” (badania nowych technologii w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rzeczywistości rozszerzonej na proces nauczania). Wykładowca Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, trener umiejętności cyfrowych w ramach projektu dla Przestrzeń from Facebook. Moderator grupy społecznościowej „AR i VR w edukacji”. Organizator gier terenowych i innych wydarzeń edukacyjno-rozrywkowych. Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2018 i 2022 r. Wieloletni instruktor ZHP.

Marcin Wolski

Informatyk, przedsiębiorca, specjalizujący się w kompleksowej obsłudze i wdrożeniach IT; doświadczony edukator (narzędzia biurowe, praca w chmurze, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, robotyka, programowanie, druk 3D, sztuczna inteligencja). Ekspert w projektach finansowanych ze środków UE, współautor programu dla nauczycieli zawodu kierunków IT w ramach projektu „E-warsztat - doskonalenie nauczycieli zawodu kierunków IT”. Założyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0” (badania nowych technologii w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rzeczywistości rozszerzonej na proces nauczania). Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2019 i 2022 r.

 


15 listopada 2023 r.

Jak podejść do budowy firmy w domenie Internetu Rzeczy?


PROGAM RAMOWY

 • Czym jest Internet Rzeczy (IoT) i gdzie znajduje praktyczne zastosowanie (20 min.)
 • Inne technologie sciśle powiązane z IoT - Sztuczna Inteligencja (AI), Wirtualna/Rozszerzona Rzeczywistość (AR/VR), Chmura (40 min.)
 • Internet Rzeczy oraz towarzyszące technologie w praktycznych zastosowaniach biznesowych m.in. w branży przemysłowej, medycznej, rolnictwie, inteligentnych miastach itp. (20 min.)
 • Globalne trendy w domenie nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem Internetu Rzeczy w różnych domenach (20 min.)
 • Podejście do tworzenia nowych rozwiązań (20 min.)
 • Sesja warsztatowa 1 – wypracowanie koncepcji rozwiązania w wybranych kilku branżach (praca w grupach) połączona z prezentacją pomysłu (60 min.)
 • Sesja warsztatowa 2 – analiza wybranych aspektów (np. analiza rynku, określenie potrzeb klientów, wstępny model finansowy) dla wybranej przez uczestników koncepcji rozwiązania (praca w podgrupach) (60 min.)

PROWADZĄCY

Remigiusz Wiśniewski

Doradca biznesowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie strategii biznesowej, analizy rynku, określenia strategii go-to-market, posiadający doświadczenia z pracy z klientami z różnych branż ( przemysłowej, telekomunikacyjnej, bankowości, energetycznej oraz IT), specjalizujący się w nowoczesnych technologiach w szczególności IoT. Doradca Zarządu w firmie zajmującej się Internetem Rzeczy w branży przemysłowej, członek Grupy Roboczej ds. IoT przy Ministerstwie Cyfryzacji, współautor opracowania IoT w Polskiej Gospodarce, w części dotyczącej Smart Cities. Wspótwórca start-up’u zajmującego się Sztuczną Inteligencją w obszarze rozumienia złożonych dokumentów. Ekspert w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych.

Dr Klaudia Martinek-Jaguszewska

Prezes Zarządu spółki CogniBe, zajmującej się automatyzacją procesów biznesowych. Menedżerka projektów, programów i usług IT opartych na inteligentnych technologiach automatyzacyjnych m. in. w branży telekomunikacyjnej, finansowej i farmaceutycznej. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca akademicki. Autorka Automatyzacyjnego Modelu Dojrzałości i organizatorka badań eksperckich oraz ilościowych na jego podstawie. Autorka szeregu publikacji naukowych w dziedzinie zarządzania i automatyzacji procesów biznesowych. W swojej pracy zawodowej i naukowej zajmuje się budowaniem strategii rozwoju automatyzacji, doborem optymalnych technologii, zrównoważonym zarządzaniem wdrożeniami i analizą opłacalności przedsięwzięć automatyzacyjnych.
16 listopada 2023 r.

Wirtualne światy - od marzeń do rzeczywistości

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach nt. możliwości IoT i nowoczesnych technologii zmieniających dzisiejszy świat, które odbędą się 16 listopada 2023 r. (godz. 11.00-15.00) w siedzibie SMWI w Tarnowie. Warsztaty organizowane są w ramach projektu edu4future

Podczas niezwykłej podróży po świecie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości uczestnicy odkryją, jak pradawne marzenia twórców pierwszych symulacji ewoluowały w zaawansowane technologie, które obecnie zmieniają sposób postrzegania świata. Warsztat "Wirtualne światy – od marzeń do rzeczywistości" zapewni im wyjątkową okazję do zgłębienia historii i rozwoju VR i AR, obserwacji ich zastosowań w różnych dziedzinach życia i pracy oraz bezpośredniego doświadczenia ich potencjału.

PROGAM RAMOWY

Część pierwsza: "Historia rozwoju technologii, podstawowe pojęcia i zastosowanie"

Uczestnicy rozpoczną od poznania historii VR i AR, sięgając korzeni technik trójwymiarowego obrazowania, takich jak stereoskopia. Zbadają ewolucję technologii od prostych anaglifów po zaawansowane aplikacje MR, z uwzględnieniem urządzeń takich jak Microsoft HoloLens. Poznają szeroki wachlarz zastosowań tych technologii w dziedzinach takich jak edukacja, medycyna, inżynieria, turystyka, marketing i branża rozrywkowa oraz zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z możliwościami sprzętu do wirtualnej rzeczywistości.
Na zakończenie będą mieli możliwość stworzenia własnego projektu związanego z rzeczywistością rozszerzoną.

Część druga: "Strefa imersji"

Uczestnicy doświadczą wirtualnej rzeczywistości, korzystając ze stanowisk z nowoczesnymi zestawami META, HTC i Microsoft oraz specjalnie wybranego oprogramowania, tak aby przeżyć różne poziomy imersji.

Zapraszamy, by dołączyć i na własne oczy zobaczyć, jak wirtualne światy stały się integralną częścią teraźniejszości i jak będą kształtować naszą przyszłość.

PROWADZĄCY

Robert Turski

Od 2009 r. edukator dzieci, nauczycieli, rodziców i seniorów z zakresu TIK (tablice interaktywne, urządzenia mobilne, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, robotyka, programowanie i wykorzystania gier komputerowych w nauczaniu). Specjalista w zakresie działań profilaktycznych dotyczących współczesnych zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży. Ekspert projektów twinning’owych dotyczących optymalizacji i funkcjonalności rządowych witryn internetowych w Chorwacji i Albanii. Koordynator i trener projektów młodzieżowych. Współzałożyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0” (badania nowych technologii w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rzeczywistości rozszerzonej na proces nauczania). Wykładowca Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, trener umiejętności cyfrowych w ramach projektu dla Przestrzeń from Facebook. Moderator grupy społecznościowej „AR i VR w edukacji”. Organizator gier terenowych i innych wydarzeń edukacyjno-rozrywkowych. Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2018 i 2022 r. Wieloletni instruktor ZHP.

Marcin Wolski

Informatyk, przedsiębiorca, specjalizujący się w kompleksowej obsłudze i wdrożeniach IT; doświadczony edukator (narzędzia biurowe, praca w chmurze, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, robotyka, programowanie, druk 3D, sztuczna inteligencja). Ekspert w projektach finansowanych ze środków UE, współautor programu dla nauczycieli zawodu kierunków IT w ramach projektu „E-warsztat - doskonalenie nauczycieli zawodu kierunków IT”. Założyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0” (badania nowych technologii w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rzeczywistości rozszerzonej na proces nauczania). Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2019 i 2022 r.


 

POBIERZ BROSZURĘ

Zapraszamy do udziału w trzech spotkaniach sieciujących podsumowujących cykl warsztatów organizowanych w ramach projektu edu4future. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję nie tylko rozwijać i doskonalić zgodnie z koncepcją tworzenia innowacyjnych rozwiązań swój pomysł na start-up, ale także odkryją potencjalne obszary naszej działalności, które mogą stanowić solidną podstawę do stworzenia własnego przedsięwzięcia.

23 listopada, godz. 17:00-18:30 
Spotkanie on-line

Ramowy plan spotkania:

 • Edukacja w naszym życiu czyli po co się uczyliśmy
 • Dlaczego jesteśmy tu gdzie jesteśmy czyli jak to się stało że robimy to co robimy
 • Rewolucja w przemyśle kiedyś i teraz
 • Prezentacja najnowszych rozwiązań firm Aptiv i ZBUD
 • Wymagania współczesnego rynku pracy czyli uczymy się przez całe życie
 • Wy pytacie, my odpowiadamy

Prowadzący:

Tomasz Wolnik – kierownik do spraw technicznych (Engineering Manager) w firmie APTIV (https://www.aptiv.com/pl)
Marcin Ptak – menadżer projektu w firmie ZBUD (https://zbud.com.pl)

28 listopada oraz 5 grudnia, godz. 11:00-15:00
Spotkania w pracowni SMWI w Tarnowie

Ramowy plan spotkania:

 • wprowadzenie do spotkania 
 • warsztat - poszukiwanie pomysłu na biznes, burza mózgów 
 • wprowadzenie do podstaw design thinking 
 • warsztat - grupa docelowa
 • wprowadzenie do narzędzia kanwa propozycji wartości
 • warsztat - pomysł na biznes jako rozwiązanie dla klienta
 • prezentacje zespołów
 • omówienie dalszych kroków w realizacji projektów i podsumowanie 

Prowadzący:


 

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Zadzwoń
14 628 42 10, 14 688 80 12

lub napisz:
biuro@mwi.pl 

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.