ZDALNA SZKOŁA CZASU KORONAWIRUSA

Opublikowano: 25 03 2020

Pandemia COVID-19 wymaga działań szybkich i nadzwyczajnych. Dlatego przygotowaliśmy w gronie 17 ogólnopolskich organizacji, izb i think-tanków koncepcję pakiet działań antykryzysowych, jakie należy podjąć w pierwszej kolejności na polu edukacji szkolnej. SMWI wniosło w te prace istotny wkład. Dokument opisujący proponowane działania interwencyjne trafił już do Premiera Rządu RP i kluczowych Ministrów. Można go znaleźć pod adresem: http://mwi.pl/pakiet_postulatow.pdf

Za konieczne uznaliśmy 3 podstawowe działania:

 1. skuteczne uświadomienie władzom oświatowym i organom prowadzącym szkoły, iż obecnie dominujący w działaniach szkół model nauczania z wykorzystaniem e-dziennika nie zasługujący na miano „kształcenia na odległość” – w żadnej mierze nie gwarantuje realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych szkół i wymaga pilnej zmiany
 2. wprowadzenie do codziennej praktyki dydaktycznej kultury nowocześnie rozumianej edukacji zdalnej, opierającej się na rzeczywistym, interaktywnym kontakcie nauczycieli z uczniami, bazującym na wykorzystaniu platform edukacyjnych, umożliwiającym aktywizację ucznia i indywidualizację nauczania, wykorzystującym aplikacje, gry i edukacyjne zasoby cyfrowe.
 3. upowszechnienie korzystania z metod dydaktyki cyfrowej aktywnie włączających ucznia w proces dydaktyczny.

Wizja przejścia z modelu stacjonarnej edukacji frontalnej do zdalnego nauczania wymaga pilnych inwestycji. W ramach realizacji pakietu „tarczy antykryzysowej” Rządu RP należy zrealizować co najmniej następujące pilne działania interwencyjne:

 1. zniesienie w trybie pilnym podatku VAT na laptopy, tablety, smartfony oraz drukarki zakupywane dla celów edukacyjnych (zwolnione są cyfrowe urządzenia stacjonarne) 
 2. zakup i dystrybucja na poziomie centralnym mobilnych pracowni cyfrowych dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych (wraz z instalacją „studia edukacyjnego” w każdej szkole)
 3. zakup i dystrybucja na poziomie centralnym laptopów służbowych oraz drukarek dla nauczycieli (na początek zaspakajających podstawowe luki, a w perspektywie roku dla każdego nauczyciela) - powiązanych z obowiązkami jego wykorzystania
 4. pilne uruchomienie platformy udostępniania na wolnych licencjach i promowania cyfrowych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez nauczycieli w celu realizacji podstawy programowej. Platforma umożliwi wykorzystywanie tych materiałów przez nauczycieli w całym kraju. Proponuje się także wprowadzenie mechanizmu premiowania nauczycieli – twórców interesujących i licznych materiałów  
 5. pilne uruchomienie centralnego punktu doradztwa metodycznego oraz regionalnych punktów doradztwa metodycznego w zakresie realizacji docelowego modelu kształcenia na odległość z wykorzystaniem platform zapewniających interaktywny, a także zindywidualizowany kontakt ucznia z nauczycielem oraz stosowanie aktywizujących metody dydaktyki cyfrowej. 
 6. wydanie na poziomie centralnym przepisów dotyczących zapewnienia cyberbezpieczeństwa urządzeń końcowych, sieci szkolnych oraz aplikacji edukacyjnych, a także dezynfekcji urządzeń.
 7. przekazanie środków finansowych dla samorządów na interwencyjny zakup z wolnej ręki:
  - usług szerokopasmowego dostępu do Internetu dla szkół oraz nauczycieli (a w przypadkach interwencyjnych także uczniów)  
  - dostępu do płatnych aplikacji i treści edukacyjnych (cyfrowych pomocy dydaktycznych) 
  - dostępu do platform klasy Learning Management Systems (LMS)
  - usług zdalnego wsparcia doradczego dla dyrektorów i nauczycieli w zakresie prowadzenia lekcji w nowym modelu, realizowanego przez specjalistów, NGO, firmy, edukatorów z uczelni wyższych, etc.   

Rekomendacje dla zdalnej edukacji szkolnej są częścią szerszej akcji „Czas na gospodarkę cyfrową”, której landing page znajduje się pod adresem: https://digitalpoland.prowly.com/85402-czas-na-cyfrowa-gospodarke

#cyfrowaszkoladomowa, #akcjaedukacja

Zobacz także

INICJATYWY

Rekomendacje „KU NOWEJ EDUKACJI CZASÓW TRANSFORMACJI CYFROWEJ”

Dyskusje podczas III Kongresu Kompetencji Przyszłości zaowocowały opracowaniem dokumentu rekomendacji odnoszących się do różnorodnych aspektów transformacji cyfrowej edukacji w Polsce. Rekomendacje zostały przekazane m.in. na ręce p. Justyny Orłowskiej – Pełnomocnika M...

zobacz więcej

INICJATYWY

SMWI stworzy w Tarnowie fablab

W Małopolsce powstanie sieć fablabów – nowocześnie wyposażonych przestrzeni edukacyjnych, w których uczniowie, a także dorośli będą mogli nabywać kompetencje niezbędne do pracy w środowisku zaawansowanych technologii cyfrowych i Przemyśle 4.0, realizując konkretne proje...

zobacz więcej

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.