Uczniowie w sercu cyberbezpieczeństwa - podsumowanie Konwentu

Opublikowano: 19 11 2018

III Kongres projektu Cyfrowobezpieczni.pl, który odbył się 15-16 listopada w hotelu Airport Okęcie w Warszawie, był okazją do ważnych podsumowań. W tym roku bowiem kończy się realizacja tego największego programu dotyczącego bezpieczeństwa w sieci realizowanego w polskich szkołach. Konwent stał się więc forum dyskusji nie tylko dotyczącej tego, co w ramach projektu udało się osiągnąć, ale także tego, co jeszcze można zrobić, aby dokonać realnej transformacji szkoły w placówkę mądrze i odpowiedzialnie wykorzystującą narzędzia cyfrowe i zdobycze technologii.

W trzeciej już edycji Konwentu, organizowanego w tym roku pod hasłem Uczniowie w sercu cyberbezpieczeństwa wzięło udział przeszło 270 uczestników – tak dyrektorów, nauczycieli i Edukatorów, którzy czynnie włączali się w realizację projektu oraz dla których problem bezpieczeństwa w sieci stanowi jedno z najważniejszych zawodowych wyzwań, jak również osób które problemem tym żywo się interesują. Jak co roku nie zabrakło również specjalistów, których praca nierozerwalnie związana jest z nowoczesnymi technologiami i ich praktycznym wykorzystywaniem – przede wszystkim, choć nie wyłącznie – w edukacji.

Pierwszym punktem programu po oficjalnym otwarciu Konwentu była prezentacja Artura Krawczyka, sekretarza Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz koordynatora projektu Cyfrowobezpieczni.pl, który w swoim wystąpieniu podsumował trzy lata realizacji programu. Największe wrażenie robią liczby, jasno i dobitnie wskazujące, iż przez te lata udało się zrobić znacznie więcej, niż założyliśmy. Jak do tej pory bowiem zrealizowano aż 2330 Szkolnych Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego z pomocą ponad 320 przeszkolonych Edukatorów. To ponad 100 więcej niż przewidywały założenia projektowe! Ogromne wrażenie robi także liczba osób, które wzięło udział w działaniach realizowanych w szkołach – aż 333 tysięcy uczniów, 74 tysięcy rodziców oraz 54 tysięcy nauczycieli. Oznacza to, iż w projekt zaangażowało się mniej więcej tyle osób, ile zamieszkuje Gdańsk! Nie mniej cieszy zaangażowanie szkół w konkurs „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni” - w trzech edycjach udział wzięło aż 466 placówek edukacyjnych z całej Polski.

Konwent, jak co roku, był także okazją do zaprezentowania laureatów wspomnianego konkursu. Przedstawicielom szkół, które zajęły pierwsze i drugie miejsce nie tylko wręczono dyplomy, ale dano także szansę na to, aby pochwalić się przez zgromadzoną publicznością tym, co udało im się zrobić w ramach działań konkursowych. To, co zaskoczyło szczególnie, to inicjatywy, które dalece wychodziły poza ramy nakreślone projektem - kreatywne podejście oraz zdolność do takiego prezentowania problemu cyberbezpieczeńśtwa, aby było ono nie tylko uczące, ale i dające wszystkim zaangażowanym osobom dużo radości. Szczególnie cenne wydały się wszystkie te działania, które przekraczały mury szkoły i do dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa włączyły lokalne społeczności. Właśnie tak bowiem wyobrażamy sobie współczesną szkołę – niekoniecznie jako miejsce wykładania wiedzy, ale raczej przestrzeń do zdobywania kompetencji oraz zrównoważonego rozwoju. O tym, jak taką szkołę dobrze zorganizować opowiadała Agnieszka Pilch, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. „Trzech Braci” w Hażlachu. Dzieląc się z uczestnikami Konwentu swoim bogatym doświadczeniem oraz przemyśleniami na temat tego, jak sprostać wymaganiom nowoczesnej edukacji. - Rolą kadry zarządzającej jest przede wszystkim zapewnienie nauczycielom takich warunków, które pozwolą im pracować najlepiej jak potrafią. A polscy nauczyciele są pełni pasji oraz kreatywni, wystarczy dać im szansę wychodzić poza ramy ich normalnych działań – podkreślała.

Z niezwykle istotnym przesłaniem wystąpił także Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” i pomysłodawca projektu. W swojej prezentacji skupił się nie na tym, jaka jest polska szkoła, ale raczej na tym, jaka być powinna. Jak zauważył, najważniejszą jej rolą powinno być kształtowanie postaw oraz pomoc uczniom w zdobywaniu kompetencji cywilizacyjnych, które będą przydatne niezależnie od tego, jakiej dziedzinie wiedzy zdecydują się poświęcić. Jak zauważył, za jakiś czas bowiem wiedza, która będzie nam potrzebna w życiu i pracy zmieni się, natomiast kompetencje, które zdobędziemy pozostaną niezależnie od tego do czego będą używane. Nie zabrakło także dyskusji na temat tego, jak aktywnie zmieniać placówki edukacyjne, aby możliwie najbardziej efektywnie radziły sobie z tymi wyzwaniami - Projekt Cyfrowobezpieczni.pl kończy się w tym roku, ale postanowiliśmy wyjść do Państwa z propozycją zagospodarowania tej energii, która powstała w wyniku jego realizacji. Jest to Program cyfrowej transformacji szkoły, który w ciągu 3 lat pozwoli zmodernizować szkołę i przystosować ją do tego, aby lepiej pełniła swoją rolę jako miejsca nauki kompetencji cywilizacyjnych – zapowiadał Krzysztof Głomb, prezentując najważniejsze punktu oferty, jaką Stowarzyszenie proponuje placówkom. Wśród najważniejszych elementów programu, wykraczających poza działania, które podejmowane były już w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl, są m.in.: szkolenia i webinaria dla nauczycieli poświęcone kompetencjom cybermetodycznym, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów poświęcone takim kwestiom jak cyberbezpieczeństwo, kompetencje medialne oraz cyfrowe, a także aktywne włączanie metod aktywizujących w codziennej dydaktyce przedmiotów nieinformatycznych.

Druga część pierwszego dnia Konwentu poświęcona została dyskusjom na tematy, które z punktu widzenia nauczyciela wydają się szczególnie istotne. Ogromne emocje wzbudziła rozmowa na temat miejsca smartfona w edukacji, w której udział wzięli: dr Sylwia Galanciak z Akademii Pedagogiki Specjalnej, Agnieszka PilchMaciej Kępka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, dr Tomasz Tokarz z Nowoczesnej Edukacji oraz Piotr Mieczkowski z Fundacji Digial Poland. Starali się oni przekonać zgromadzonych do tego, iż mądre i odpowiedzialne używanie smartfona w szkole może przynieść znacznie więcej korzyści niż niesie ze sobą zagrożeń. - Rezygnując ze smartfonów w szkole pozbawiamy uczniów korzystania z komputera. A to niezwykle ważne w kontekście niedoinwestowania polskich placówek edukacyjnych. Najważniejsze jest jednak nie to, że odbieramy sobie możliwość korzystania z dobrej technologii, a to, że w naszych czasach musimy przyzwyczaić uczniów do tego, aby sami potrafili się uczyć. - zauważyła Sylwia Galanciak.

Nie mniejsze poruszenie wzbudziły także dwa wystąpienia poprzedzające dyskusję na temat budowania wizerunku w mediach społecznościowych w kontekście zagrożeń cyfrowego świata. W pierwszym, Maciej Budzich, autor bloga MediaFun, przybliżył zjawisko patostreamingu, wyjaśniając dlaczego młodym ludziom tworzenie tego typu treści wydaje się kuszącą propozycja zaistnienia w świecie. Zwrócił on uwagę na to, iż mechanizmy stojące za zainteresowaniem publikacją treści wulgarnych i agresywnych, w gruncie rzeczy zbliżone są do tego, co leży u podstaw tworzeniem kanałów poświęconych mniej kontrowersyjnym tematom. Młodzi ludzie decydują się na to nie tylko dla pieniędzy, ale także z poczucia, iż dzięki patostreamom mogą zaprezentować siebie, zdobyć „sławę” i być rozpoznawalnymi, nierzadko zaś towarzyszy im przy tym przekonanie, że to jedyny sposób na to, aby cele te osiągnąć. Nie mniej istotny problem poruszył także Michał Pol – znakomity polski dziennikarz sportowy, znany między innymi ze swojej dużej aktywności w sieci. Prezentując przypadki hejtu w internecie, którego celem byli znani sportowcy, podkreślił, iż zmasowana agresja słowna skierowana na sportowców może mieć bardzo poważne konsekwencje – narażeni byli na cierpienie psychiczne, co nie raz powodowało zakończenie kariery.

Zjawiska hejtu nie można więc ignorować czy bagatelizować - ma ono bowiem poważne konsekwencje niezależnie od tego czy jego ofiarą jest sportowiec czy licealista. Podsumowaniem prezentacji była dyskusja z udziałem prelegentów oraz Anny Mierzyńskiej, autorki bloga Niech cię widządr hab. Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Wynikiem rozważań gości było przesłanie, iż choć hejt w sieci boli – nie mniej niż nienawiść bezpośrednia, ważne jest to, aby młodym ludziom nie odmawiać możliwości prezentowania siebie w sieci, tworzenia treści i budowania własnej tożsamości. Te zdolności bowiem mogą przekuć się na sukces w dorosłym życiu.

Drugi dzień Konwentu poświęcony był w całości pracy warsztatowej. Zanim jednak uczestnicy mieli szansę ją rozpocząć, zostali oni zaskoczeni wizytą gościa specjalnego - Emiliana Kamińskiego, znanego aktora oraz dyrektora Teatru Kamienica, który opowiadał o tym, jak teatr może być pomocny w wychowywaniu młodzieży i podejmowania trudnych tematów - także związanych z cyberbezpieczeństwem. Po jego żywym i przemawiającym do wyobraźni wystąpieniu rozpoczęły się równoległe warsztaty w grupach – z jednej strony poświęcone Fake newsom, które prowadziła Anna Mierzyńska, z drugiej zaś ochronie danych osobowych w szkole i praktyce wdrażania RODO, które przybliżył Paweł Makowski z firmy JAMANO.

Warsztaty „Fake news – jak sobie radzić z problemem” miały przede wszystkim dać uczestnikom Konwentu umiejętność szybkiego odróżniania fałszywych informacji od prawdziwych. Aby było to możliwe, niezbędne jest zdobycie wiedzy, którą uczestnicy otrzymali w pierwszej, teoretycznej części zajęć. W drugiej zaś ćwiczyli swoje nowo zdobyte umiejętności w praktyce, grając w quiz „Fakebusters” – autorską grę przygotowaną przez Annę Mierzyńską. W luźnej atmosferze zabawy łatwiej bowiem przyswoić sobie nowe informacje, co zresztą może być inspiracją dla nauczycieli poszukujących kreatywnych metod tego, jak dotrzeć do uczniów. Dzięki elementom grywalizacji chętniej podejmą oni wyzwanie radzenia sobie z fałszywymi informacjami, zaś umiejętności zdobyte w czasie gry będą mogli wykorzystać przy codziennym kontakcie z newsami w internecie. Najważniejsze bowiem, co wynieśli uczestnicy Konwentu z warsztatów to zdolność do rozpoznawania fałszu, kłamstwa i manipulacje, co uchroni ich przed byciem sterowanym przez osoby czy organizacje chcące skorzystać na naiwności internautów.

W tym samym czasie, druga część uczestników poszerzała swoją wiedzę na temat demonizowanego przez opinię publiczną RODO. - Nec temere, nec timide – tę słynną sentencję łacińską powinniśmy mieć zawsze na uwadze myśląc o wdrożeniu RODO w placówkach oświatowych. Bez zuchwałości, ale i bez lęku. Ten lęk, zazwyczaj przed wysokimi karami za niewłaściwą ochronę danych, spowodował, że po 25 maja 2018 r. powstało wiele błędnych, nadgorliwych, a czasami i szkodliwych sposobów wdrożenia RODO – opowiadał Paweł Makowski. Podkreślał on, iż właściwe podejście do wdrożenia nowych zasad może uchronić szkoły przez nadmiarowym pozyskiwaniem zgód i zbieraniem niepotrzebnych oświadczeń. Odpowiednie zrozumienie RODO jest również potrzebne by określić bezpieczne zasady udostępniania danych osobowych uczniów. Chodzi w końcu o poszanowanie ich prywatności i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ich danych osobowych. Konkluzja? Ochrona danych nie musi być tak straszna, jak bywa prezentowana!

Mamy nadzieję, że ostatni Konwent projektu Cyfrowobezpieczni.pl i te dwa niezwykle intensywne i pełne atrakcji dni były dla wszystkich uczestników nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy i poznanania nowych, inspirujących osób, ale przede wszystkim do wzbudzenia w sobie silnego przekonania, że to właśnie od nich w dużej mierze zależy to, czy Polska szkoła zmieni się tak, aby w czasach cyfrowej transformacji najlepiej pełnić swoje funkcje. Liczymy także, iż koniec projektu nie oznacza koniec pracy nad zmianą w polskich szkołach – wszyscy bowiem jesteśmy zgodni, że te są absolutnie niezbędne. Dlatego też, placówki edukacyjne, tak te, które brały udział w programie, jak te, które chciałyby skoncentrować się na problemie bezpieczeństwa cyfrowego oraz wykorzystywania narzędzi cyfrowych i nowoczesnych technologii do skuteczniejszej edukacji, zapraszamy do kontaktu i skorzystania z programu, który oferujemy. Tylko razem będziemy w stanie dokonać realnej zmiany w polskich szkołach!

Prezentacje:

Obszerna galeria zdjęć z wydarzenia dostepna jest na oficjalnym profilu projektu na Facebooku.

Zobacz także

WYDARZENIA

WSPÓŁPRACA I STANDARDY

Już po raz dwudziesty piąty przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, sektora nauki, firm teleinformatycznych oraz organizacji pozarządowych i eksperckich spotkali się na jednym z najważniejszych krajowych spotkań poświęconych cyfryzacji samorządów. Jubileus...

zobacz więcej

WYDARZENIA

Za nami III Kongres Kompetencji Przyszłości

Pierwsze od 3 lat spotkanie „na żywo” społeczności specjalistów edukacji cyfrowej w Polsce. Zorganizowane 5-6 kwietnia br. w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" w ramach realizacji projektu Kometa - Sieć Edukacji Cyfrowej. Pierw...

zobacz więcej

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.