Podnosimy kompetencje cyfrowe na Mazurach

Opublikowano: 1 06 2017

Stowarzyszenie rozpoczyna kilkuletnią współpracę ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z siedziba w Mikołajkach (partnerem wiodącym projektów mazurskich), która ma na celu podnoszenie kompetencj cyfrowych uczniów kilku szkół z województwa mazurskiego.

30 maja 2017 r. - podpisanie umowy partnerskiej wraz z Gminą Giżycko, Gminą Miłki oraz Gminą Mikołajki na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki ”. 

Planowany okres realizacji projektu: od stycznia 2018 r. do stycznia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych 230 uczniów ze szkół gmin: Mikołajki, Miłki i Giżycko poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół przedmiotowych kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe, podniesienie kompetencji cyfrowych 61 nauczycieli gmin: Mikołajki, Miłki i Giżycko w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz podniesienie umiejętności wychowawczo-pedagogicznych 188 rodziców gmin: Mikołajki, Miłki i Giżycko. Grupą docelową projektu są: uczniowie, uczennice, nauczyciele, nauczycielki oraz rodzice.

26 lipca 2018 r.- podpisanie umowy partnerskiej wraz z Gminą Giżycko, Powiatem Giżyckim i Powiatem Mrągowskim na realizację projektów pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Giżycko - SP Bystry",
"Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Giżycko - SP Wilkasy",
"Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Mrągowo - ZOS "Baza" Mrągowo",
"Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Mrągowo - I LO Mrągowo",
"Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki - II LO Giżycko".

Planowany okres realizacji projektów: od sierpnia 2018 r. do lipca 2020 r.

W projektach biorą udział nastepujące szkoły: Szkoła Podstawowa im ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach, Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” w Mrągowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie i II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku.

Celem projektów jest podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowychuczniów (Bystre - 40, Wilkasy - 112, ZOS - 26, I LO - 102, II LO - 102) poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół przedmiotowych kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem TIK, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli (Bystre - 10, Wilkasy - 17, ZOS - 13, I LO - 18, II LO - 16) w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz podniesienie umiejętności wychowawczo-pedagogicznych rodziców (Bystre - 20, Wilkasy - 20, ZOS - 20, I LO - 36, II LO - 28) oraz podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w szkole warunków do stosowania nowoczesnych TIK (doposażenie placówki).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W ramach ww. projektów zrealizowano w każdym 10 webinariów - seminariów internetowych. Tematyka webinariów koncentrowała się wokół zagadnień o szczególnym znaczeniu dla nauczycieli uczestniczących w projekcie tj. dotyczących wykorzystania TIK w prowadzeniu lekcji. Webinaria obejmowały 5 modułów o następującej tematyce:

Moduł I – Narzędzia i usługi chmurowe oraz portale społecznościowe wykorzystywane w pracy przez nauczyciela

 1. Usługi jakie otrzymujemy po założeniu konta Gmail
 2. Dane w chmurze – jak korzystać z Dysku Google’a
 3. Chmurowe narzędzia do zbierania opinii i tworzenia testów – Formularze Google
 4. Grupy Facebook’owe w pracy z uczniami
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

 Moduł II – Wykorzystanie grafiki komputerowej oraz video w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych

 1. Rastrowa i bitmapowa grafika czyli różnica pomiędzy pixelami i krzywymi
 2. Jak tworzyć proste publikacje przy pomocy programu Canva
 3. Edycja grafiki bitmapowej przy pomocy programu Pixlr
 4. Zarządzanie zdjęciami przy pomocy programy FastStone Image Viewer
 5. Aplikacja do tworzenia opowiadań Storybird i My Storybook
 6. aplikacje do edycji video Lumen i Quik
 7. Sesja pytań i odpowiedzi

 Moduł III – Gamifikacja - jak w ciekawy i interesujący sposób zweryfikować wiedzę uczniów

 1. Gamifikacja – czyli wykorzystanie mechanizmów gier w edukacji
 2. Quizizz – proste narzędzie do przeprowadzenia testów wyboru
 3. Kahoot – uniwersalna aplikacja do przeprowadzenia testów wiedzy i ankiet
 4. Korzyści ze stosowania cyfrowych narzędzi do weryfikacji wiedzy ucznia
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

 Moduł IV – Niezbędnik gotowych pomocy dydaktycznych

 1. LearningApps – jedno narzędzie wiele możliwości
 2. Akademia Khana – gotowe lekcje tematyczne
 3. You Tube – ciekawe kanały tematyczne
 4. Przydatne strony internetowe
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

 Moduł V – Cyfrowa lekcja

 1. QR kody, co to jest i jak je wykorzystać podczas lekcji
 2. Padlet – wirtualna tablica do prezentacji materiałów podczas lekcji
 3. ThingLink – sposób na przeprowadzenie ciekawej interaktywnej lekcji
 4. Cyfrowy pokój zagadek
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

Nagrania z przeprowadzonych spotkań:

 1. Webinarium dla nauczycieli Gmin Miłki, Giżycko i Mikołajki (playlista 10 spotkań w 3 grupach)
  https://www.youtube.com/watch?v=4qsucwqQ59A&feature=youtu.be 
 2. Webinarium dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Bystry (playlista 10 spotkań w 2 grupach)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd8qZ-WrhkSHbCC6whp70CAE,
   
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd8H_FBFe_3XN696ROsDimpW
 3. Webinarium dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Wilkasy (playlista 10 spotkań w 2 grupach)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd8w7zHsH-mJUPN0JsRc1Ft7
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd97QWBEjAVrAEFYbQNWgpnZ
 4. Webinarium dla nauczycieli ZOS "Baza" Mrągowo (playlista 10 spotkań w 2 grupach)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd-3eRSROv_LcIUpX7VeXgHc
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd-uQ7DzqXE8A12XjbXH5SR1
 5. Webinarium dla nauczycieli I LO Mrągowo (playlista 10 spotkań w 2 grupach)
  https://www.youtube.com/watch?v=VLUFinq18Kw&list=PLitsfRyKeYd8U-TyUbKPREQNX7yTNmUBL&index=2
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd9k_n8O-6tpC8_9xVutkdSU
 6. Webinarium dla nauczycieli II LO Giżycko (playlista 10 spotkań w 2 grupach)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd-E0WVWMT3WxIcwLpOyJ7bd
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLitsfRyKeYd81l3cQbaTpvOEL1AcXj89F

W ramach prowadzonych indywidualnych i grupowych konsultacji dla nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie metod i możliwości wykorzystania TIK w nauczaniu publikujemy poniżej najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

FAQ DO POBRANIA - Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki 

FAQ DO POBRANIA 2 - Powiat Mrągowo – ZOS „Baza” Mrągowo 

FAQ DO POBRANIA 3 - Gmina Giżycko – SP Wilkasy  

FAQ DO POBRANIA 4 - Gmina Giżycko – SP BYSTRY

FAQ DO POBRANIA 5 - Powiat Giżycki - II LO

FAQ DO POBRANIA 6 - Powiat Mrągowo - I LO Mrągowo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekty są realizowane w ramach Osi Priorytetowej II Kadry dla gospodarki, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz także

PROJEKTY

Młodzieżowa Rada Miejska w Tarnowie

Kolejna prezentacja programu Gmina w Zasięgu miała miejsce podczas sesji Tarnowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej. To była sesja szczególna, ponieważ młodzi tarnowscy radni podsumowywali pierwszy rok VII kadencji. W porządku obrad  znalazły się także dyskusja na temat ...

zobacz więcej

PROJEKTY

Gmina w zasięgu

2 maja br. w Nieboczowych (powiat wodzisławski) odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Głównymi tematami posiedzenia były zagadnienia związane z: polityką Zarządu Województwa Śląskiego w zakresie wsparcia obszarów wiejsk...

zobacz więcej

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.