Rekrutacja na szkolenie z nauki programowania zakończona!

Opublikowano: 21 09 2017

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” zakończyło rekrutację na pilotażowy kurs dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego z tarnowskich szkół podstawowych z zakresu nauczania programowania w klasach I-III. Kurs jest odpowiedzią na wprowadzenie do podstawy programowej nowych treści, z którymi nauczyciele nie mieli dotąd żadnego kontaktu. Zgodnie z nową podstawą zajęcia z programowania mają zagościć w klasach I-III już od początku bieżącego roku. 

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie


„Programowania” na tym poziomie nie należy wszakże w żadnym wypadku utożsamiać z kodowaniem - zapisem kodu programu informatycznego. Zajęcia z uczniami w wieku 7-9 lat muszą być prowadzone w formie zabawy, podczas której dzieci rozwijać będą myślenie logiczne, poznawać w codziennym wymiarze działań pojęcie algorytmizacji oraz korzystać z języków programowania wizualnego w celach bardzo praktycznych. 

Zajęcia z uczniami klas I – III powinny się koncentrować na zabawie, nabyciu przez dzieci umiejętności układania w logicznym porządku obrazków, tekstów, instrukcji, które składają się na codzienne czynności, tworzeniu poleceń lub ich sekwencji dla określonego planu działania i celu oraz rozwiązywania zadań, zagadek i łamigłówek prowadzących do odkrywania algorytmów.


Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu winny:

 • skontaktować się z p. Konradem Mleczką – koordynatorem szkolenia (k.mleczko@mwi.pl, 503 115 938), który udzieli praktycznych informacji na temat uwarunkowań uczestnictwa w szkoleniu
 • powiadomić dyrektora szkoły o zakwalifikowaniu do udziału w kursie, tak aby mógł on bezzwłocznie uzyskać środki na ten cel w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa
 • zapoznawać się z informacjami na temat kursu publikowanymi sukcesywnie w portalu fabrykaprzyszlosci.pl.
 • złożyć oświadczenie woli o akceptacji regulaminu szkolenia, określającego warunki uczestnictwa w szkoleniu (w tym nieodpłatnego przekazania tabletu oraz pomocy dydaktycznej ScottieGo).


Warunki udziału w szkoleniu

 • Udział nauczyciela w szkoleniu jest dla niego bezpłatny. Warunkiem udziału w kursie jest jednak opłacenie jego uczestnictwa przez szkołę do dnia 10 października br. w sposób wskazany przez koordynatora szkolenia. Brak wpłaty oznaczać będzie rezygnację danej osoby z udziału w kursie i zastąpieniu jej nauczycielem z listy rezerwowej.
 • Do dnia rozpoczęcia szkolenia (III dekada października – dokładna data zostanie wskazana z końcem września) każdy z nauczycieli – uczestników szkolenia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli o akceptacji regulaminu szkolenia, w którym:
  • organizatorzy zobowiążą się do bezpłatnego przekazania nauczycielowi na własność tabletu edukacyjnego ufundowanego przez firmę ELPLC http://www.elplc.pl/ oraz 1 egzemplarza pomocy edukacyjnej ScottieGo https://scottiego.pl/ do wykorzystania w szkole w trakcie lekcji z programowania
  • uczestnik kursu zobowiąże się do:
   • obowiązkowego uczestnictwawe wszystkich zajęciach realizowanych w trakcie szkolenia
   • przygotowania – najdalej do 7 dnia od zakończeniu szkolenia - scenariusza jednej lekcji z „programowania” oraz udostępnienia go bez ograniczeń do wykorzystania przez SMWI i innych nauczycieli. W ten sposób efektem szkolenia będzie 20 scenariuszy lekcji udostępnionych tarnowskim nauczycielom (nauka tworzenia scenariuszy lekcji z programowania będzie elementem szkolenia). 


Przebieg szkolenia

Program szkoleń realizowanych głównie w formule warsztatowej obejmie 24 godziny zajęć w blokach kilkugodzinnych. Zajęcia odbywać się będą w porach dogodnych dla nauczycieli (popołudniowych). Szkolenie rozpocznie spotkanie organizacyjne, podczas którego nauczycielom przekazane zostaną  tablety i gra ScottieGo.

Szkolenie poprowadzą edukatorzy programowania, w tym eksperci Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą w Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie (ul. Szeroka 7), które udostępni uczestnikom sprzęt, pomoce dydaktyczne i niezbędne oprogramowanie w modelu 1:1. Kurs organizowany jest we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu http://www.ckp.edu.pl/. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat jego ukończenia. 


Planowane rezultaty szkolenia

1. Nauczyciel po ukończeniu szkolenia będzie potrafił:

 • Uzasadnić korzyści z wprowadzenia nauki programowania do szkół od najmłodszych lat (od 1 klasy szkoły podstawowej).
 • Skorzystać w procesie dydaktycznym z „nowej metodyki” nauczania programowania, osadzonej w kształceniu umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego i algorytmicznego myślenia.
 • Świadomie wybrać środki dydaktyczne i dostępne aplikacje cyfrowe.
 • Skorzystać z istniejących, dostępnych  bezpłatnie, ale także przygotowanych przez siebie materiałów dydaktycznych opisujących rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów dostosowanych do wieku ucznia.

2. Nauczyciel po ukończeniu szkolenia będzie znał:

 • Nową podstawę programową kształcenia informatycznego (w części dotyczącej nauki programowania).
 • Metodykę rozwiązywania problemów algorytmicznych, z uwzględnieniem wieku ucznia.
 • Podstawowe aplikacje oraz środowiska programistyczne z ich analizą przydatności na tym etapie edukacyjnym.


Treści i aktywności szkoleniowe  
                                                            

 1. Informatyka i programowanie w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Jak rozumiemy naukę programowanie w edukacji wczesnoszkolnej?
 3. Proponowane podejścia dydaktyczne w edukacji informatycznej.
 4. Metodologia tworzenia referencyjnego scenariusza z programowania.
 5. Wspólna praca nad scenariuszami zajęć odnoszących się do zdefiniowanych sytuacji problemowych, komunikowanie się za pomocą sieci współpracy on-line.
 6. Praktyczna realizacja przykładowych zadań, których celem jest układanie w logicznym porządku obrazków, tekstów, poleceń (instrukcji) składających się m.in. na codzienne czynności.
 7. Praktyczna realizacja przykładowych zadań, których celem jest tworzenie poleceń lub sekwencji poleceń dla określonego planu działania prowadzących do osiągnięcia celu, tym samym odkrywanie algorytmów (programowanie z wykorzystaniem gry do nauki programowania typu ScottieGo, zabawy – kodowanie wiadomości, „oszukane zagadki”, „co tu nie pasuje”).
 8. Praktyczna realizacja przykładowych zadań, których celem jest programowanie wizualne prostych sytuacji lub historyjek, w tym także sterowanie obiektem na ekranie komputera (programowanie tego samego zadania w środowisku ScottieGo oraz w środowisku Scratch).

Zobacz także

EDUKACJA

Europejski PAKT powstanie w Tarnowie

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” stworzy w Tarnowie Pracownię Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT) – jedno z czterech unikalnych w skali Polski centrów edukacji cyfrowej, otwartych na potrzeby uczniów i nauczycieli, ale także osób dorosłych i rodzin. Wszelkie ...

zobacz więcej

EDUKACJA

KOMET@ rekomenduje pakiet transformacji cyfrowej szkół

U progu nowego rok szkolnego 2021/2022 grupa ekspertów Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@ opublikowała pakiet rekomendacji w zakresie transformacji cyfrowej szkół, adresowany do władz publicznych. Rekomendacje proponują m.in. nowe ujęcie zadań, jakie powinny być realizowan...

zobacz więcej

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.