Unikalne szkolenia z nauki programowania dla nauczycieli

Opublikowano: 25 08 2017

NABÓR NA UNIKALNE SZKOLENIA Z NAUKI PROGRAMOWANIA DLA NAUCZYCIELI KLAS I- III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Od września br. w klasach I – III szkół podstawowych ruszają zajęcia z nauki „programowania”, które mają objąć wszystkich uczniów. To zupełna nowość wymagająca od nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego nowych umiejętności i nowej wiedzy. Jak dotąd nie stworzono ogólnodostępnego systemu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli na tym polu.

Mając to na względzie Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” ogłasza nabór na unikalne, pilotażowe szkolenie dla nauczycieli klas I – III tarnowskich szkół podstawowych, obejmujące tematykę „programowania” rozumianego - zgodnie z intencjami MEN - jako rozwijanie myślenia logicznego, algorytmicznego oraz komputacyjnego, zgodnie z projektowaną nową podstawą programowania.

Program szkoleń realizowanych głównie w formule warsztatowej obejmie 24 godziny zajęć w blokach kilkugodzinnych. Kurs rozpocznie się w 2 połowie października br. Zajęcia odbywać się będą  w porach dogodnych dla nauczycieli (popołudniowych).

Szkolenie poprowadzą doświadczeni edukatorzy programowania, w tym eksperci Stowarzyszenia „Miasta w Internecie’

Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą w Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie (ul. Szeroka 7), które udostępni uczestnikom sprzęt i oprogramowania w modelu 1:1.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do 20. Pierwszeństwo w naborze będą mieli nauczyciele ze szkół, które wydelegują 2 nauczycieli (co wiąże się z charakterem zajęć szkoleniowych).

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat jego ukończenia. 


Warunki uczestnictwa w szkoleniu
:

 • Udział nauczycieli w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie zostanie zorganizowane ze środków budżetu miasta Tarnowa przekazanych szkołom na pokrycie kosztów udziału nauczycieli w szkoleniu.
 • Każdy z uczestników - pod warunkiem spełnienia wymogów określonych praz organizatora - otrzyma od organizatorów na własność tablet edukacyjny ufundowany przez firmę ELPLC http://www.elplc.pl/oraz 1 egzemplarz pomocy edukacyjnej ScottieGo https://scottiego.pl/ do wykorzystania w szkole w trakcie lekcji z programowania.
 • Przed szkoleniem każdy z uczestników szkolenia jest zobowiązany do podpisania umowy z organizatorem szkolenia, w której zobowiąże się do:
  • obowiązkowego uczestnictwa we wszystkich zajęciach realizowanych w trakcie szkolenia
  • przygotowania - w ciągu 14 dni od jego zakończenia - scenariusza 1 lekcji z programowania i udostępnienia go bez ograniczeń do wykorzystania przez innych nauczycieli. W ten sposób efektem szkolenia będzie 20 scenariuszy lekcji udostępnionych tarnowskim nauczycielom
  • przeprowadzenia w szkole lekcji pokazowej dla innych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.


Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać indywidualnie do 17 września za pomocą e-maila skierowanego na adres: programowanie@mwi.pl, zawierającego: imię i nazwisko oraz informację o szkole, w której pracuje osoba zainteresowana udziałem w szkoleniu. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną powiadomione o tym specjalnym e-mailem do 24 września. W tym ostatnim mailu otrzymają także umowę, którą winni podpisać i przekazać do 30 września br.


Efekty szkolenia

Nauczyciel po ukończeniu szkolenia będzie potrafił:

 1. Uzasadnić korzyści z wprowadzenia nauki programowania do szkół od najmłodszych lat (od 1 klasy szkoły podstawowej).
 2. Skorzystać w procesie dydaktycznym z „nowej metodyki” nauczania programowania, osadzonej w kształceniu umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego i algorytmicznego myślenia.
 3. Świadomie wybrać środki dydaktyczne i dostępne aplikacje cyfrowe.
 4. Skorzystać z istniejących, ale także przygotowanych przez siebie materiałów dydaktycznych opisujących rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów dostosowanych do wieku ucznia.

Nauczyciel  po ukończeniu szkolenia będzie znał:

 1. Nową podstawę programowej kształcenia informatycznego (w części dotyczącej nauki programowania).
 2. Metodykę rozwiązywania problemów algorytmicznych, z uwzględnieniem wieku ucznia.
 3. Podstawowe aplikacje oraz środowiska programistyczne z ich analizą przydatności na tym etapie edukacyjnym.

 

Treści i aktywności szkoleniowe 

 1. Informatyka i programowanie w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Jak rozumiemy naukę programowanie w edukacji wczesnoszkolnej?
 3. Proponowane podejścia dydaktyczne w edukacji informatycznej.
 4. Metodologia tworzenia referencyjnego scenariusza z programowania.
 5. Wspólna praca nad scenariuszami zajęć odnoszących się do zdefiniowanych sytuacji problemowych, komunikowanie się za pomocą sieci współpracy on-line.
 6. Praktyczna realizacja przykładowych zadań, których celem jest układanie w logicznym porządku obrazków, tekstów, poleceń (instrukcji) składających się m.in. na codzienne czynności.
 7. Praktyczna realizacja przykładowych zadań, których celem jest tworzenie poleceń lub sekwencji poleceń dla określonego planu działania prowadzących do osiągnięcia celu, tym samym odkrywanie algorytmów (programowanie z wykorzystaniem gry do nauki programowania typu ScottieGo, zabawy – kodowanie wiadomości, „oszukane zagadki”, „co tu nie pasuje”).
 8. Praktyczna realizacja przykładowych zadań, których celem jest programowanie wizualne prostych sytuacji lub historyjek, w tym także sterowanie obiektem na ekranie komputera (programowanie tego samego zadania w środowisku ScottieGo oraz w środowisku Scratch).

 POBIERZ INFORMACJE W PDF

Zobacz także

EDUKACJA

Europejski PAKT powstanie w Tarnowie

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” stworzy w Tarnowie Pracownię Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT) – jedno z czterech unikalnych w skali Polski centrów edukacji cyfrowej, otwartych na potrzeby uczniów i nauczycieli, ale także osób dorosłych i rodzin. Wszelkie ...

zobacz więcej

EDUKACJA

KOMET@ rekomenduje pakiet transformacji cyfrowej szkół

U progu nowego rok szkolnego 2021/2022 grupa ekspertów Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@ opublikowała pakiet rekomendacji w zakresie transformacji cyfrowej szkół, adresowany do władz publicznych. Rekomendacje proponują m.in. nowe ujęcie zadań, jakie powinny być realizowan...

zobacz więcej

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.